Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MIPIM Cannes – Riksbyggen Cannes Positive Footprint Housing Ett föredöme inom hållbart boende och bostadsbyggande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MIPIM Cannes – Riksbyggen Cannes Positive Footprint Housing Ett föredöme inom hållbart boende och bostadsbyggande."— Presentationens avskrift:

1 MIPIM Cannes – Riksbyggen Cannes Positive Footprint Housing Ett föredöme inom hållbart boende och bostadsbyggande

2 MIPIM Cannes – Riksbyggen Cannes •Samarbetsprojekt med Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet och Johanneberg Science Park. •Ett forsknings- och bostadsprojekt genomförs parallellt. •Forskare och studenter kan utvärdera de senaste resultaten i ett fullskalelaboratorium.

3 MIPIM Cannes – Riksbyggen Cannes •Riksbyggen som kooperativt företag har sedan starten 1940 agerat samhällsbyggare och arbetat för långsiktigt hållbara bostadsmiljöer •Positive Footprint Housing bygger vidare på en lång tradition av demonstrationsbyggande i Göteborgs historia när det gäller boende och bostäder •Ett initiativ till att etablera en kunskapsmiljö där vi kan lära oss ännu mer om hållbart bostadsbyggande i framtiden

4 MIPIM Cannes – Riksbyggen Cannes •Social hållbarhet, energieffektivitet och minskad miljöpåverkan står i fokus - forskarkompetens inom såväl arkitektur och teknik •Att ta tillvara den senaste kunskapen om utformning, energiförbrukning, materialval samt byggmetoder •Finna smidiga, flexibla lösningar över tid som underlättar en hållbar livsstil

5 MIPIM Cannes – Riksbyggen Cannes POSITIVE FOOTPRINT HOUSING väcka frågor, utbyta erfarenheter söka svar på okända problem Ömsesidigt lärande Masterutbildning Innovation FORSKNINGSPROJEKT BYGGPROJEKT Demonstrator Katalysator Tillämpning i full skala Socialt och ekologisk hållbarhet Hållbart boende UTBILDNINGSPROJEKT Kunskapsinventering Ämnesövergripande problem Kreativ idéutveckling Research by design SAMVERKAN & INNOVATIONFORSKNINGUTBILDNING

6 MIPIM Cannes – Riksbyggen Cannes •Riksbyggen finansierar forskare och doktorander från Chalmers och Socialt arbete på Göteborgs universitet med målet att ha ett färdigt bostadshus 2016 på Dr Allards gata I nära anslutning till Chalmers. Forskningsprojektet startade i januari 2012. •Helt nya möjligheter att attrahera både studenter, forskare och internationella besökare. Markanvisning vid Dr Allards gata, Göteborg

7 MIPIM Cannes – Riksbyggen Cannes JOHANNEBERG SCIENCE PARK erbjuder en neutral miljö för tvärvetenskapligt idé- och kunskapsutbyte som skapa och stimulerar breda samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer inom tre profilområden; Samhällsbyggnad, Energi och Material / Nanoteknik. RIKSBYGGEN som kooperativt företag har sedan starten 1940, då med Sveriges första professor i stadsplanering Uno Åhrén som vd, agerat samhällsbyggare och arbetat för långsiktigt hållbara bostadsmiljöer. Vi ville nu ta ett initiativ och etablera en kunskapsmiljö där vi kan lära oss ännu mer om hållbart bostadsbyggande i framtiden, inte bara i teorin, utan även i praktiken. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, ARKITEKTUR får nu en demonstrationsmiljö för utveckling av både utbildning och forskning inom boende och bostadsbyggnad, vilket kommer ge helt nya möjligheter att attrahera både studenter, forskare och internationella besökare. GÖTEBORGS UNIVERSITET, SOCIALT ARBETE Social hållbarhet är ett centralt perspektiv i dagens diskussion om sociala relationer och problem i samhället. Det handlar såväl om att förstå och värdera den situation vi lever i, som att hitta en grund för hur den framtida utvecklingen kan påverkas och utformas. Det här projektet ger en spännande möjlighet att arbeta med sådana frågor tillsammans med andra forskare och samhällsaktörer, Mer information om projektet: www.johannebergsciencepark.com/positive www.riksbyggen.se/positive

8 MIPIM Cannes – Riksbyggen Cannes Följ vad som händer på: www.riksbyggen.se/positive Kontaktperson: Mikael Ahlén projektchef mikael.ahlen@riksbyggen.se +46522- 65 44 66


Ladda ner ppt "MIPIM Cannes – Riksbyggen Cannes Positive Footprint Housing Ett föredöme inom hållbart boende och bostadsbyggande."

Liknande presentationer


Google-annonser