Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 Syfte: skapa och stärka relationen med tidigare studenter för ömsesidigt utbyte För att bl a kunna: få reda på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 Syfte: skapa och stärka relationen med tidigare studenter för ömsesidigt utbyte För att bl a kunna: få reda på."— Presentationens avskrift:

1 Syfte: skapa och stärka relationen med tidigare studenter för ömsesidigt utbyte För att bl a kunna: få reda på var studenterna tar vägen: yrke och arbetsgivare/företagare förnya, utveckla, utvärdera program/kurser förbättra arbetslivskontakterna för nuvarande studenter vad gäller praktik, examensarbeten, gästföreläsare, studiebesök, mentorskap, träffar alumner/studenter utveckla vidare- och fortbildning öka förutsättningarna för tidigare studenter att bli goda ambassadörer stärka universitetets identitet & image Varför har Göteborgs universitet alumnverksamhet?

2 Vision 2020 STÄRKT KUNSKAPSUTBYTE GER HÖGRE UTBILDNINGSKVALITET Genom att öka kontaktytorna med omvärlden höjer vi kvaliteten i utbildningen, kunskapsutbytet mellan parterna stärks och studenterna får arbetslivskontakter. Därför ska vi: använda alumner i alla utbildningar i syfte att förstärka kontakten med arbetsmarknaden utveckla arbetsmarknadsanknutna inslag i utbildningen samt verka för att kunna erbjuda intresserade studenter mentorer från arbetslivet

3 Handlingsplan 2013 av pro- och vicerektorer - den universitetsgemensamma nivån SAMVERKAN SOM UTVECKLAR Mål: Stärkt kunskapsutbyte Alumnverksamheten ska vara väl utvecklad och universitetet ska ha utvecklat sitt stöd till studenternas arbetslivskontakter. Handlingsplan Utarbeta en plan för att utveckla alumnverksamheten, liksom en plan för ökade arbetslivskontakter för studenter.

4 Handlingsplan Gemensamma förvaltningen - universitetsdirektören Gemensamma förvaltningens mål för 2013 Utveckla det universitetsgemensamma alumnarbetet. Verksamhetsplan 2013 Planer för: - det sammanhållna alumnarbetet ska utarbetas med fokus på samarbete institutioner och fakultet. - utveckling av studenternas kontaktytor med arbetsmarknaden i samarbete med institutioner och fakultet.

5 Handlingsplan Naturvetenskapliga fakulteten - samverkan Mål Vi har en plan för utveckling av alumnverksamheten som innefattar såväl ömsesidigt informationsutbyte som arbetslivskontakter för studenter och ökat samarbete. Handlingsplan Skapa mötesplatser för interaktion med omvärlden Tillsammans med institutioner och universitetet centralt utarbeta en mall för ”samverkansportfölj”.

6 Handlingsplan Naturvetenskapliga fakulteten - utbildning Handlingsplan Långsiktigt hållbar samhällsutveckling Öka antalet externa examensarbeten och praktikplatser samt prioritera alumnverksamheten. Högkvalitativ och nyfikenhetsdriven utbildning i pedagogiskt välutvecklade lärmiljöer Verka för breddad rekrytering och rekrytering av internationella studenter

7 Verksamhetsplan Naturvetenskapliga fakulteten - utbildning Verksamhetsplan 2013 Utarbeta handlingsplaner för breddad rekrytering, internationalisering, bildning och livslångt lärande, alumnverksamhet och arbetslivskontakter. Inrätta en extern referensgrupp för utbildningens långsiktiga utveckling och innehåll.

8 Tack! Kontakta oss gärna tfn: /02

9 förbättra arbetslivskontakterna för studenter genom att alumnerna kan: – ge förslag på examensarbeten/uppsatsämne – erbjuda praktikplats – dela med sig av erfarenheter på inspirationsträffar – vara mentorer och gästföreläsare – bjuda in till studiebesök I) Med hjälp av alumnverksamheten kan vi:

10 få reda på alumnernas yrke och arbetsgivare/företag genom att alumnerna anmäler sig till nätverket. Till nytta: – för studie- och karriärvägledare – vid rekrytering av nya studenter – för nuvarande studenter – vid arbetsmarknadsdagar – vid forsknings- och näringslivssamarbete II) Med hjälp av alumnverksamheten kan vi:

11 förnya, utveckla, utvärdera program/kurser genom att alumnerna deltar i: – enkätundersökningar – referensgrupper, programråd – fokusgrupper III) Med hjälp av alumnverksamheten kan vi:


Ladda ner ppt "Www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 Syfte: skapa och stärka relationen med tidigare studenter för ömsesidigt utbyte För att bl a kunna: få reda på."

Liknande presentationer


Google-annonser