Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Visioner och Vägval 2013 - 2020. www.gu.se 2010201120122013 Universitetsstyrelseperiod 2007-2010 2009-2012 2011-2012 Visioner och Vägval 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Visioner och Vägval 2013 - 2020. www.gu.se 2010201120122013 Universitetsstyrelseperiod 2007-2010 2009-2012 2011-2012 Visioner och Vägval 2013."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Visioner och Vägval 2013 - 2020

2 www.gu.se 2010201120122013 Universitetsstyrelseperiod 2007-2010 2009-2012 2011-2012 Visioner och Vägval 2013 - 2020

3 www.gu.se

4 Ett dokument med övergripande perspektiv Universitetets vision och värderingar Ett fåtal mål för de tre huvuduppgifterna forskning, utbildning och samverkan (samhällsansvar) Några uppföljningsbara nyckeltal Visioner och Vägval 2013 - 2020

5 www.gu.se Utgångspunkter för arbetet Omvärldsanalys och benchmarking Visionsarbete, reflexion och analys Delaktighet och förankring Transparens och tydlighet Särskilt ska beaktas: Göteborgs universitets gemensamma identitet Vikten av en fungerande cykel för planering och uppföljning

6 www.gu.se 20112012201320142015…. Styrdokument: Kvalitet och Förnyelse 2011-2012 Nytt styrdokument: Visioner och Vägval 2013-2020 Universitetsstyrelseperiod Fakultetsstyrelseperiod Nytt 2012: Nya fakultetsstyrelser/dekaner Forskningskollegium Utbildningsnämnd Ev nya organ Ny universitetsledning (1.7.2012)

7 www.gu.se 20112012 Arbetsplan inför Visioner och Vägval 2013-2020: ett infomöte, 7 seminarier + en vision2020konferens Information 11/2 Omvärldsanalys 10/3 Forskning (bl a RED10) 14/4 Innovation och entreprenörskap, 29/9 Utbildning nr 2, (främst BLUE11) 15/3 Samverkan 1/12 Vision2020konferens 8-9/2 2012 USPrel.USBeslut RED109/3 IE 2011 15/6BLUE1115/2 Centrumbildningar 10/11 Utbildning nr 1, 7/9 Visioner och Vägval 2013 - 2020

8 www.gu.se 7 seminarier ca 40 inbjudna deltagare per seminarium PM + underlag Dokument Visionskonferens februari 2012 Underlag till visionskonferensen fortsatt arbete … ca 150 inbjudna deltagare

9 www.gu.se Visioner och Vägval 2013 - 2020 7 seminarier + workshops + diskussion på fakulteter, institutioner, förvaltningen rektors chefsmöten fakultetsdialoger ledningsråd beredningar, råd 2011 mm… Vision2020konferens fakultetsmöten

10 www.gu.se Visionskonferens 8-9 februari 2012 Dag 1:10.00 – 10.30 Strategiarbetets upplägg och plan för Visionskonferensen 10.30 – 12.00 12.00 – 13.30 Lunch 13.30 – 15.00 15.00 – 15.30 Kaffe 15.30 – 18.00 19.00 – Middag Dag 2:08.00 – 08.15 reflektioner från dag 1 + mål med dag 2 08.15 – 09.15 Forskning 09.15 – 10.15 Utbildning 10.15 – 10.30 Kaffe 10.30 – 11.30 Samverkan, Innovation och Entreprenörskap 11.30 – 12.15 Övrigt och avslutande reflektioner och vägen framåt 12.15 – 13.15 Lunch Parallella sessioner, ev fortsatt arbete efter middagen

11 www.gu.se Visioner och Vägval 2013 - 2020 Handlingsplan tre år rullande Årliga verksamhetsuppdrag kopplade till budget


Ladda ner ppt "Www.gu.se Visioner och Vägval 2013 - 2020. www.gu.se 2010201120122013 Universitetsstyrelseperiod 2007-2010 2009-2012 2011-2012 Visioner och Vägval 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser