Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Ledarskap för utveckling - en utmaning Bengt-Ove Boström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Ledarskap för utveckling - en utmaning Bengt-Ove Boström."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Ledarskap för utveckling - en utmaning Bengt-Ove Boström

2 www.gu.se Voyeur eller aktör i autonomins tid

3 www.gu.se Varför kvalitet/kvalitetsarbete? Använda tilldelade resurser på bästa sätt Konkurrens mellan lärosäten Konkurrens med annan verksamhet Omvärldens behov Roligare att vara offensiv än defensiv

4 www.gu.se Hur kan universitetets totala kvalitet utvecklas? Strategiska val – resursfördelning Utveckling av den verksamhet vi vill bedriva

5 www.gu.se Några centrala utgångspunkter Kvalitet är vår motsvarighet till industrins vinst. Kvalitet är allas ansvar. Kvalitetsstyrning är ledningens ansvar.

6 www.gu.se Vilken är ledningsuppgiften med avseende på kvalitet? Att veta Att agera

7 www.gu.se LedningProfession Verksamhet - kvalitet ?

8 www.gu.se Professionens roll Vägvisare – föredöme Kvalitetsbedömare Miljöbyggare Etc

9 www.gu.se Ledningsuppgiften inom akademin 1. Att skapa bästa möjliga förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete väl Exempel: Arbetsmiljö, likabehandling, organisation, finansiering, personalutbildning, lokaler, datorer, administration, etc. 2. Se till att arenor för professionellt idéutbyte och kritisk granskning används – vid behov skapa dem Exempel: Kursvärderingar, utbildningskonferenser, medarbetarsamtal, benchmarking, audits, seminarier, publicering, forskningskonferenser etc

10 www.gu.se Ledningsuppgiften inom akademin (forts) 3. Att följa kvalitetsutvecklingen Exempel: Kursvärderingar, studentbarometrar, Hsv:s utvärderingar, publiceringsstatistik, bibliometrisk statistik etc. 4. Att vid behov ingripa (pga kvalitetsbrister och/eller av strategiska skäl) Exempel: Stödinsatser, krav, (om)fördela resurser och arbetsuppgifter 5. Formulera strategier - i dialog med medarbetarna

11 www.gu.se Uppföljning och utveckling med peer review Kollegial kurs-/programgranskning Forskningens alla PR-aktiviteter (RED10) Institutionsaudits Fakultetsaudits Lärosätesgranskningar (Hsv:s KA- granskningar)

12 www.gu.se Peer review – ett ledningsverktyg Konkreta åtgärder Ömsesidigt lärande Utveckla professionell identitet och diskurs Skapa gemensamma referensramar och grund för samarbete

13 www.gu.se Slutsatser för visionsarbetet All vår verksamhet är del av det allmänna uppdrag Göteborgs universitet har ansvar för Visionen ska omfatta hela detta uppdrag Visionen ska skrivas så att den blir användbar för lärare och forskare när de hanterar alla andra impulser och gör sina professionella bedömningar av dessa

14 www.gu.se Slutsatser för visionsarbetet Alla bör se Vision 2020 som ett ”window of oppurtunity”… …eftersom det kommer att sättas resurser på det man vill åstadkomma, och… …genom att skapa en tydligare och starkare gemensam profil så stärker man både helheten och delarna. För detta arbete behövs på alla nivåer en lyhörd ledning som koordinerar och stimulerar…

15 www.gu.se Slutsatser för visionsarbetet …gärna med hjälp av peer review!


Ladda ner ppt "Www.gu.se Ledarskap för utveckling - en utmaning Bengt-Ove Boström."

Liknande presentationer


Google-annonser