Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningskunskap Lars Niklasson Linköpings universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningskunskap Lars Niklasson Linköpings universitet."— Presentationens avskrift:

1 Utredningskunskap Lars Niklasson Linköpings universitet

2 Disposition  Vad är utvärdering?  Hur gör man?

3 Vad är utvärdering?  Utredning Ofta framtidsinriktat  Uppföljning Hur blev det? Vad tillfördes? (additionalitet)  Utvärdering Varför blev det så? (kausalitet)  Forskning Som utvärdering, men friare ämnesval

4 Varför är kausalitet svårt?  Många orsaker till effekterna  (Många effekter av en orsak)  Hur dra slutsatser (=forskning): Deduktivt (utgå från teori) Induktivt: logiskt samband, samvariation  Jämförelser snarare än experiment  Statistiskt samband  Kärnan: om A så B, om inte A så inte B Konstanthåll andra faktorer (kontrafaktiskt)

5 Additionalitet är farligt  Det blir nästan alltid nåt nytt Input Output Beteende  Riskerar överskatta positiva effekter  Undersök även negativa effekter och dödviktseffekter, crowding out etc.

6 Varför utvärdera?  Utvärdering är ett sätt att utveckla politiska åtgärder Och att utveckla egen verksamhet  En del av mål- och resultatstyrning  Men blandas ofta ihop med uppföljning, att samla data och dra slutsatser utan att förstå orsakssamband. Blir ritual. Lindgren: ”Monstret” är uppföljning

7 Syftet är att skapa nytta  Ta fram ny kunskap  Bidra till att aktörerna förstår verksamheten bättre  Därför behöver utvärderaren vara ”ödmjuk och trovärdig”  Hjälp till självhjälp

8 Olika fokus  Kostnadsjämförelser, benchmarking  Kvalitetsgranskning  Evidens (metaanalys)  Implementeringen, programteorin Processerna: hur gick det till? Ramfaktorer: förutsättningarna Målgruppen: när antas ”erbjudandet”? Intressenterna: större bild

9 Planeringstrappan  Varför? Syfte, planerad användning  Vad? (när?) Precisera och tolka uppdraget  Vilka?  Hur?  Resultat? Stäm av och förankra

10 Vem ska göra det?  Tre oförenliga (?) önskemål Legitimitet, dialog, information  Två roller med olika profil Kontrollant eller terapeut  Tre utförare Externa utvärderare Självvärdering Expertpanel (peer review)

11 Datainsamling  Rekonstruera programteorin  Samla data om Målgruppen, utförarna och styrningen Resultat, processer och förutsättningar  Jämförelser över tid och/eller rum Med/utan åtgärd, före/efter  Insamlingsmetoder Enkäter, intervjuer, gruppintervjuer

12 Dåliga utvärderingar  ”One shot post-design”  För smala undersökningar, undersöker bara objektet.  Självskattningar

13 Utvärderingsprocessen  Sätt in frågorna i ett sammanhang Utveckla och omformulera (förankra)  Fråga de berörda för att förstå mer Vilka faktorer behöver undersökas? Hur ska vi fråga? Kan vi förstå svaren?  Hypoteser – leta motbevis Är det nåt annat som är problemet?  Dialog om preliminära resultat

14 Kvalitetskriterier  Vetenskapliga normer  Validitet  Reliabilitet  Användbarhet  Etiskt genomfört


Ladda ner ppt "Utredningskunskap Lars Niklasson Linköpings universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser