Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av projekt- att mäta hur förväntningar uppfylls?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av projekt- att mäta hur förväntningar uppfylls?"— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av projekt- att mäta hur förväntningar uppfylls?

2 Utvärdering - viktigt i projektsammanhang?
Många (främst offentligt finansierade) verksamheter som bedrivs i projektform utvärderas Stora resurser läggs varje år på utvärderingar Många projektbeställare ställer krav på utvärderingar av verksamheten

3 Många utvärderingar är ett rent slöseri….
Ingen läser dem Resultaten är otydliga och svåra att dra några slutsatser av Ingen känner till att de existerar eller vad de innehåller Ingen är egentligen intresserad….

4 Vad skall vi egentligen med utvärderingar ?
Varför skall projektet utvärderas? Kunskap Påverka/utveckla Legitimitet Kontroll Kamouflage Utvärderingar bör utformas så att de blir så användbara som möjligt!

5 Vad betyder begreppen? Utvärdering - systematisk granskning och värdering av en verksamhet; bygger på vetenskaplig grund Uppföljning - enklare reflektion utan krav på vetenskaplighet Evaluering = Utvärdering

6 Utvärdering ”Att utvärdera” har blivit ett populärt begrepp, och används ofta i vardagliga sammanhang. Det står det mycket lite om utvärdering i projektledningslitteraturen

7 Utvärderingarnas historia
Komplex historia Startpunkt i Sverige - ”Folkhemmet” 1930-talet; politiska beslut skall bygga på vetenskapliga resultat

8 Utvärderingarnas historia
1950-talet: Stora förändringar av utbildningsväsendet –mäta effekterna? 1960-talet: USA - LBJ ”War on poverty” – mäta och värdera hur effektiva olika åtgärder var?

9 Utvärderingarnas historia
Olika ”generationer” 1) Mätningsorientering/ kartläggning (industriell/positivistisk) t 2) Prestation i förhållande till resultat 1960–t

10 Utvärderingarnas historia
3) Komparation, standarder (”Kvalitetssäkring”) 1980-t 4) Intressentutvärdering 1990-t – fokus på hur intressenterna värderar projektet

11 Typologi Mål/resultatinriktad utvärdering Processinriktad utvärdering
Interaktiv utvärdering

12 Tidslinje Projekt Process (inre dimensioner) Produkt (Mål) Effekter
Intressenter/Brukare (Relationellt/kontextuellt)

13 Kunskap Vilken kunskap är vi ute efter?
Vilket syfte har utvärderingen? Vem är uppdragsgivaren? Påverkar metodval etc. ”Lyckat projekt”?


Ladda ner ppt "Utvärdering av projekt- att mäta hur förväntningar uppfylls?"

Liknande presentationer


Google-annonser