Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Jansén 2000-04-19. Länsmuseernas samarbetsråd, Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Jansén 2000-04-19. Länsmuseernas samarbetsråd, Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet."— Presentationens avskrift:

1 Maria Jansén 2000-04-19

2 Länsmuseernas samarbetsråd, Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet

3 Maria Jansén 2000-04-19 Syftet är att samla kulturarvssektorn till en gemensam satsning inför framtiden.

4 Maria Jansén 2000-04-19 Problemet är att kulturarvet inte framstår som en positiv resurs i samhällsutvecklingen

5 Maria Jansén 2000-04-19 Upptaktsseminariet 2001 Innebörden av ett demokratiskt kulturarv Kulturarvet i samhällsutvecklingen Beredskap för ett oändligt kulturarv Att nå ut Att ligga steget före Vikten av god företagskultur Samarbete med ideella aktörer Forskning och utbildning Ansvarsförskjutning IT-samhället

6 Maria Jansén 2000-04-19 Röda trådar  Omvärldsanalys  Utvärdering  Opinionsundersökning  Vision, värderingar, värdegrund, ideologi  Vidgat engagemang för kulturmiljövården i samhället  Allas ansvar för kulturarvet  Allas rätt till kulturarvet  Legitimitet, samhällsuppdraget  Kommunikation: att nå ut, att vara tydliga, samhällsdebatt/opinionsbildning  Samverkan med andra sektorer, kommuner, partners  Deltagande och medverkan  Tillgänglighet  Vem gör vad? Fas 1 Fas 2 Fas 3

7 Maria Jansén 2000-04-19 Målet är en gemensam programförklaring år 2003.

8 Maria Jansén 2000-04-19 I dialog med andra sektorer, politiker och medborgare Fas 1 Hur ser det ut idag? Fas 2 Vision Fas 3 Åtgärd Fas 4 Programförklaring 2001200220032004

9 Maria Jansén 2000-04-19 Programförklaringen tas fram av oss gemensamt i bred samverkan med omgivande samhälle.

10 Maria Jansén 2000-04-19 Programförklaringen ska svara på: varför kulturarvet är viktigt. vilken uppgift vi som arbetar med kulturarvet ska ha

11 Maria Jansén 2000-04-19 Programförklaringen ska svara på: vad vår vision för 2010 är t ex att alla människor ska ha ett personligt och medvetet förhållningssätt till kulturarvet. hur vi ska ta oss dit t ex att få in kulturarv och kulturmiljövård i grundskolans läroplan.

12 Maria Jansén 2000-04-19 Programförklaringen ska svara på: vilka åtgärder som krävs av oss för att nå målen t ex i form av kompetens, roll och ansvarsfördelning, verktyg, samarbetsparter, lagstiftning. vad vi behöver skärpa, förändra, öka minska etc.

13 Maria Jansén 2000-04-19 Hur tar vi oss dit? Vi undersöker hur det ser ut idag och vilka hot och möjligheter vi ser för framtiden. Vi undersöker vad andra tycker om kulturarvet.

14 Maria Jansén 2000-04-19 När vi vet det: jämför vi hur det ser ut idag och vad andra tycker med vår vision för 2010.

15 Maria Jansén 2000-04-19 När vi ser skillnaden: bestämmer vi oss för vilka konkreta mål och åtgärder som krävs för att nå dit.

16 Maria Jansén 2000-04-19 I dialog med andra sektorer, politiker och medborgare Fas 1 Hur ser det ut idag? Fas 2 Vision Fas 3 Åtgärd Fas 4 Programförklaring 2001200220032004

17 Maria Jansén 2000-04-19 www.raa.se/agendak

18 Maria Jansén 2000-04-19 agendak@raa.se


Ladda ner ppt "Maria Jansén 2000-04-19. Länsmuseernas samarbetsråd, Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser