Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Jansén 2000-04-19. Länsmuseernas samarbetsråd, Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Jansén 2000-04-19. Länsmuseernas samarbetsråd, Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet."— Presentationens avskrift:

1 Maria Jansén

2 Länsmuseernas samarbetsråd, Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet

3 Maria Jansén Syftet är att samla kulturarvssektorn till en gemensam satsning inför framtiden.

4 Maria Jansén Problemet är att kulturarvet inte framstår som en positiv resurs i samhällsutvecklingen

5 Maria Jansén Upptaktsseminariet 2001 Innebörden av ett demokratiskt kulturarv Kulturarvet i samhällsutvecklingen Beredskap för ett oändligt kulturarv Att nå ut Att ligga steget före Vikten av god företagskultur Samarbete med ideella aktörer Forskning och utbildning Ansvarsförskjutning IT-samhället

6 Maria Jansén Röda trådar  Omvärldsanalys  Utvärdering  Opinionsundersökning  Vision, värderingar, värdegrund, ideologi  Vidgat engagemang för kulturmiljövården i samhället  Allas ansvar för kulturarvet  Allas rätt till kulturarvet  Legitimitet, samhällsuppdraget  Kommunikation: att nå ut, att vara tydliga, samhällsdebatt/opinionsbildning  Samverkan med andra sektorer, kommuner, partners  Deltagande och medverkan  Tillgänglighet  Vem gör vad? Fas 1 Fas 2 Fas 3

7 Maria Jansén Målet är en gemensam programförklaring år 2003.

8 Maria Jansén I dialog med andra sektorer, politiker och medborgare Fas 1 Hur ser det ut idag? Fas 2 Vision Fas 3 Åtgärd Fas 4 Programförklaring

9 Maria Jansén Programförklaringen tas fram av oss gemensamt i bred samverkan med omgivande samhälle.

10 Maria Jansén Programförklaringen ska svara på: varför kulturarvet är viktigt. vilken uppgift vi som arbetar med kulturarvet ska ha

11 Maria Jansén Programförklaringen ska svara på: vad vår vision för 2010 är t ex att alla människor ska ha ett personligt och medvetet förhållningssätt till kulturarvet. hur vi ska ta oss dit t ex att få in kulturarv och kulturmiljövård i grundskolans läroplan.

12 Maria Jansén Programförklaringen ska svara på: vilka åtgärder som krävs av oss för att nå målen t ex i form av kompetens, roll och ansvarsfördelning, verktyg, samarbetsparter, lagstiftning. vad vi behöver skärpa, förändra, öka minska etc.

13 Maria Jansén Hur tar vi oss dit? Vi undersöker hur det ser ut idag och vilka hot och möjligheter vi ser för framtiden. Vi undersöker vad andra tycker om kulturarvet.

14 Maria Jansén När vi vet det: jämför vi hur det ser ut idag och vad andra tycker med vår vision för 2010.

15 Maria Jansén När vi ser skillnaden: bestämmer vi oss för vilka konkreta mål och åtgärder som krävs för att nå dit.

16 Maria Jansén I dialog med andra sektorer, politiker och medborgare Fas 1 Hur ser det ut idag? Fas 2 Vision Fas 3 Åtgärd Fas 4 Programförklaring

17 Maria Jansén

18 Maria Jansén


Ladda ner ppt "Maria Jansén 2000-04-19. Länsmuseernas samarbetsråd, Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser