Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering – av vad, för vem och varför? SPARC-konferens 16 maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering – av vad, för vem och varför? SPARC-konferens 16 maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering – av vad, för vem och varför? SPARC-konferens 16 maj 2014

2 Några definitioner Uppföljning. Om du vill veta hur en verksamhet ser ut/fortlöper Utvärdering. Om du vill veta hur bra eller dålig en verksamhet eller intervention är (relaterat till vissa kriterier) Forskning. Om du också vill undersöka orsaker till ett problem och hur detta påverkas av insatsen (generell kunskap om problem av mer grundläggande natur) Förhandsutvärdering Formativ utvärdering Summativ utvärdering

3 Varför utvärdering? Kontroll och ansvarsutkrävande Utveckling och lärande Kritisk granskning Styrmedel Ove Karlsson Vestman Evert Vedung, EU-kommissionen

4 Hur kan den användas? Instrumentellt, förbättrande Upplysande, konceptuellt Legitimerande, symboliskt Taktiskt, politiskt Rituellt Lärande utvärdering Vetenskap Förbättring Individuellt och organisatoriskt lärande Opinionsbildning Evert Vedung, P-E Ellström

5 Vad är det som ska utvärderas? Relevans/behov. Finns behov av insatsen? Löser den problemen? Konsekvens. Finns konsekvens mellan olika mål och prioriteringar? Resultat och effekt, effektivitet. Resultatet i relation till målen? Bidrar verksamheten till måluppfyllelse? Produktivitet. Resultatet relaterat till använda resurser? Process. Hur fungerar genomförandet? Teori. Sambandet mellan mål, processer, resultat - för mer generaliserbar kunskap. EU-kommissionen, Ove Karlsson Vestman

6 Vem är utvärderingen till för? Beslutsfattare Om syftet är instrumentellt Beslutsfattare och/eller genomförare Om syftet är upplysande/konceptuellt eller förbättrande Ledning/uppdragsgivare Om syftet är styrning eller kontroll/ansvarsutkrävande Politiska aktörer Om syftet är legitimerande, taktiskt eller rituellt Medborgare/brukare Om syftet är förbättrande, kritisk granskning eller underlag val

7 Maktfrågan – vem bestämmer vad? Vad ska utvärderas? I vilket syfte? När ska utvärderingen genomföras? Vilka kriterier ska den relateras till? Vilka metoder? Vem ska göra utvärderingen?

8 Några risker Kan stjäla tid och kraft från kärnverksamheterna Kan leda till minskad följsamhet i organisationen (”kontrollens tillitseroderande kraft”) Kan underminera de professionellas kompetens Kan resultera i målförskjutning Kan leda till alltför kortsiktig/prestationsinriktad verksamhet - påverkar utveckling och innovation negativt Kan göras för snabbt (måluppfyllelse tar ofta tid) Utvärderingströtthet Blir inte använd

9 ”Om målet är att åstadkomma förbättringar och utveckling krävs en bred delaktighet från berörda intressenter och medarbetare. Då krävs också ett målmedvetet och mödosamt arbete för att gransknings- och förbättringsarbete ska bli ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. För att stimulera sådana processer är det inte alltid meningsfullt att uttala sig i detaljerade skalsteg. Det som behövs är snarare att kunna föra utvärderande resonemang om vad den granskade verksamheten har för starka och svaga sidor och om vad som kan förbättras och tillvaratas…” Ove Vestman Karlsson: Utvärderandets konst (sid 118)


Ladda ner ppt "Utvärdering – av vad, för vem och varför? SPARC-konferens 16 maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser