Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® INTEGRERAD UTVÄRDERING Paradigm och modell för utvärdering och kvalitetsutveckling inom välfärdsverksamheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® INTEGRERAD UTVÄRDERING Paradigm och modell för utvärdering och kvalitetsutveckling inom välfärdsverksamheter."— Presentationens avskrift:

1 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® INTEGRERAD UTVÄRDERING Paradigm och modell för utvärdering och kvalitetsutveckling inom välfärdsverksamheter Copyright  Göran Sandell / Integrerad utvärdering  Analysity  GÖRAN SANDELL IDEOLOGI, TEORI, METOD OCH IT-STÖD

2 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS GRUNDIDÉ NYTTA Berörda människors BEHOV SYFTE Verksamhetens RESULTAT brukarnas liv i berörda människors liv - möter förändringsbehov / når mål - positivt förändrad livssituation Förverkligar välfärdsverksamhetens syfte INTEGRERAD UTVÄRDERING Dialog och samarbete med berörda människor Undersöker om verksamheten fyller sitt syfte att bidra till ökad välfärd och livskvalitet i berörda människors liv DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS GRUNDIDÉ

3 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® VÄLFÄRDENS SYFTE Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE Verksamhetens RESULTAT VÄLFÄRDENS SYFTE Grundvärderingar och välfärdssyn Vad, vem, hur, när ? antal? kostnad? VÄLFÄRDENS SYFTE : Uppmärksamma och förstå berörda människors livssituation och förändringsbehov. Vision / förhoppning att kunna utveckla resurser, möta behov och förbättra livssituation Nytta för berörda människor i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livs- områden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt

4 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS UPPDRAG Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG Verksamhetens RESULTAT VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn Juridiska o ekonomiska ramar Antal Beläggning Genom- strömning Värdegemenskap Teori/metod/ FoU Prof. Kompetens Förhållningssätt Organisation Ledning/styrning Arbetsmiljö Samarbete Behovs- analys i dialog - Brister och resurser Behandlingsplan. Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser. Interna - Egna Externa - Nätverk Andra organisationer Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk VERKSAMHETENS UPPDRAG: Att bedriva en verksamhet inom ideologiska, juridiska och ekonomiska ramar som - undersöker och förstår berörda människors livssituation och förändringsbehov - bistår berörda människor att utveckla egna förändringsresurser samt - utför gemensamma insatser som möter behov, når mål och förbättrar livssituation. MEDEL/DRIFTPRESTATIONER i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livs- områden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt

5 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS UPPDRAG Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn Juridiska o ekonomiska ramar Antal Beläggning Genom- strömning Behovs- analys i dialog - Brister och resurser Behandlingsplan. Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser. Interna - Egna Externa - Nätverk Andra organisationer Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk VERKSAMHETENS UPPDRAG: Att bedriva en verksamhet inom ideologiska, juridiska och ekonomiska ramar som - undersöker och förstår berörda människors livssituation och förändringsbehov - bistår berörda människor att utveckla egna förändringsresurser samt - utför gemensamma insatser som möter behov, når mål och förbättrar livssituation. PRESTATIONER MEDEL/DRIFT Värdegemenskap Teori/metod/ FoU Prof. Kompetens Förhållningssätt Organisation Ledning/styrning Arbetsmiljö Samarbete Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livs- områden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt

6 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS UPPDRAG Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn Juridiska o ekonomiska ramar Värdegemenskap Teori/metod/ FoU Prof. Kompetens Förhållningssätt Organisation Ledning/styrning Arbetsmiljö Samarbete Behovs- analys i dialog - Brister och resurser Behandlingsplan. Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser. Interna - Egna Externa - Nätverk Andra organisationer Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk VERKSAMHETENS UPPDRAG: Att bedriva en verksamhet inom ideologiska, juridiska och ekonomiska ramar som - undersöker och förstår berörda människors livssituation och förändringsbehov - bistår berörda människor att utveckla egna förändringsresurser samt - utför gemensamma insatser som möter behov, når mål och förbättrar livssituation. MEDEL/DRIFT PRESTATIONER Antal Beläggning Genom- strömning Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livs- områden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt

7 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS NYTTA NYTTA Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS NYTTA SYFTE UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn Juridiska o ekonomiska ramar Behovs- analys i dialog -Brister och resurser Behandlingsplan. Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser. Interna - Egna Externa - Nätverk Andra organisationer Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk Human o rationell verksamhet Produktivitet VERKSAMHETENS NYTTA Faktisk förändring o måluppfyllelse som: - motsvarar förändringsbehov och når uppsatta mål - utvecklar resurser och förbättrar livssituation - genomför uppdrag och förverkligar syfte MEDEL/DRIFTPRESTATIONER Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livs- områden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt

8 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS KVALITET VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS KVALITET TOTALKVALITET NYTTA i berörda människors liv Möter behov, når mål, bidrar till förändring och förbättrad livskvalitet Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn Rätt leverans Adekvat: - nivå - innehåll - form - antal - tid - pris Kompetens Utbildning Erfarenhet Teori/Metod Ledning Organisation Planering Ledning Bemötande Etik Förhållning Service Samarbete Värdegrund Psykosocial arbetsmiljö Behovs- analys i dialog -Brister och resurser Behandlingsplan. Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser. Interna - Egna Externa - Nätverk Andra organisationer Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk Human o rationell verksamhet LIVSKVALITET MEDEL/DRIFTPRESTATIONER Juridiska o ekonomiska ramar Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt

9 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS KVALITET VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS KVALITET TOTALKVALITET NYTTA i berörda människors liv Möter behov, når mål, bidrar till förändringoch förbättrad livskvalitet Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn Rätt leverans Adekvat: - nivå - innehåll - form - antal - tid - pris Behovs- analys i dialog -Brister och resurser Behandlingsplan. Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser. Interna - Egna Externa - Nätverk Andra organisationer Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk Human o rationell verksamhet LIVSKVALITET PRESTATIONER MEDEL/DRIFT Kompetens Utbildning Erfarenhet Teori/Metod Ledning Organisation Planering Ledning Juridiska o ekonomiska ramar Bemötande Etik Förhållning Service Samarbete Värdegrund Psykosocial arbetsmiljö Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt

10 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS KVALITET VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS KVALITET TOTALKVALITET NYTTA i berörda människors liv Möter behov, når mål, bidrar till förändringoch förbättrad livskvalitet Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn Kompetens Utbildning Erfarenhet Teori/Metod Ledning Organisation Planering Ledning Bemötande Etik Förhållning Service Samarbete Värdegrund Psykosocial arbetsmiljö Behovs- analys i dialog -Brister och resurser Behandlingsplan. Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser. Interna - Egna Externa - Nätverk Andra organisationer Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk Human o rationell verksamhet LIVSKVALITET MEDEL/DRIFT Juridiska o ekonomiska ramar PRESTATIONER Rätt leverans Adekvat: - nivå - innehåll - form - antal - tid - pris Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt

11 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS KVALITET VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS KVALITET KVALITETSDIMENSIONER: Totalkvalitet = Nytta = Förbättrad Livskvalitet Intern kvalitet: Kompetens, Bemötande, Ledning, Samarbete Virtuell kvalitet: Image och förväntningar samt Processer och dialog i vårdkedjor och samverkan. Leveranskvalitet: Adekvat nivå, innehåll, form, antal, tid och pris. Kvalitetsförutsättningar: Ideologiska, juridiska och ekonomiska ramar ”Alla åtgärder som genomförs inom en organisation och/ eller med personal inom välfärden för att förbättra effekten av de olika insatser som görs, - i syfte att öka nytta och livskvalitet för berörda människor.” KvalitetsutvecklingKvalitetssäkring ”Att på förhand försäkra sig om att uppnå definierade kvalitets-krav på en produkt, tjänst eller verksamhet genom att följa noggrant genomtänkta konstruktioner, planer och rutiner.”

12 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV NYTTA Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn Behovs- analys i dialog -Brister och resurser Behandlingsplan. Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser. Interna - Egna Externa - Nätverk Andra organisationer Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk Human o rationell verksamhet Produktivitet ”FÖRE” insatser ”UNDER TIDEN” – pågående insatser ”EFTER” insatser Vid ”START” vid UPPFÖLJNINGAR 1-6 Juridiska o ekonomiska ramar TID MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor

13 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV NYTTA Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn Behovs- analys i dialog -Brister och resurser Behandlingsplan. Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser. Interna - Egna Externa - Nätverk Andra organisationer Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk Human o rationell verksamhet Produktivitet ”FÖRE” insatser ”UNDER TIDEN” – pågående insatser ”EFTER” insatser Vid ”START” vid UPPFÖLJNINGAR 1-6 Juridiska o ekonomiska ramar TID MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor

14 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV NYTTA Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn Behandlingsplan. Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser. Interna - Egna Externa - Nätverk Andra organisationer Human o rationell verksamhet Produktivitet ”FÖRE” insatser ”UNDER TIDEN” – pågående insatser ”EFTER” insatser Vid ”START” vid UPPFÖLJNINGAR 1-6 Juridiska o ekonomiska ramar TID MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Behovs- analys i dialog -Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk

15 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV NYTTA Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn Behandlingsplan. Mål/önskad förändring Planerade insatser Human o rationell verksamhet Produktivitet ”FÖRE” insatser ”UNDER TIDEN” – pågående insatser ”EFTER” insatser Vid ”START” vid UPPFÖLJNINGAR 1-6 Juridiska o ekonomiska ramar TID MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Behovs- analys i dialog -Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Genomförda insatser. Interna - Egna Externa - Nätverk Andra organisationer

16 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV NYTTA Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn Behandlingsplan. Mål/önskad förändring Planerade insatser Human o rationell verksamhet Produktivitet ”FÖRE” insatser ”UNDER TIDEN” – pågående insatser ”EFTER” insatser Vid ”START” vid UPPFÖLJNINGAR 1-6 Juridiska o ekonomiska ramar TID MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Behovs- analys i dialog -Brister och resurser Genomförda insatser. Interna - Egna Externa - Nätverk Andra organisationer Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor

17 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV NYTTA Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn Behandlingsplan. Mål/önskad förändring Planerade insatser Human o rationell verksamhet Produktivitet ”FÖRE” insatser ”UNDER TIDEN” – pågående insatser ”EFTER” insatser Vid ”START” vid UPPFÖLJNINGAR 1-6 Juridiska o ekonomiska ramar TID MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Behovs- analys i dialog -Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Genomförda insatser. Interna - Egna Externa - Nätverk Andra organisationer

18 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV NYTTA Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn Behandlingsplan. Mål/önskad förändring Planerade insatser Human o rationell verksamhet Produktivitet ”FÖRE” insatser ”UNDER TIDEN” – pågående insatser ”EFTER” insatser Vid ”START” vid UPPFÖLJNINGAR 1-6 Juridiska o ekonomiska ramar TID MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Behovs- analys i dialog -Brister och resurser Genomförda insatser. Interna - Egna Externa - Nätverk Andra organisationer Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor

19 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® Faktisk förändring: Måluppfyllelse: Egna resurser: Verksamhetens Nytta: Förändringsmönster: DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV Utvärderingsdimentioner AMBITION OCH KUNSKAPSINTRESSE Ingå i verksamhetens ordinarie förändringsarbete och dialog med berörda människor. Lära och förbättra genom Kvalitetsutveckling och Lärande organisation Nytta för berörda människor. Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation och Förändring vid Uppföljning. Förändringsbehov/Mål för önskad förändring - jämförs med Förändring och Måluppfyllelse. Egna resurser vid Start - jämförs med Egna resurser vid Uppföljning. Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation, Förändring och Måluppfyllelse. Mönster av Insatser - relateras till Mönster av Måluppfyllelse inom olika livsområden.

20 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® Faktisk förändring: Måluppfyllelse: Egna resurser: Verksamhetens Nytta: Förändringsmönster: DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV Utvärderingsdimentioner AMBITION OCH KUNSKAPSINTRESSE Ingå i verksamhetens ordinarie förändringsarbete och dialog med berörda människor. Lära och förbättra genom Kvalitetsutveckling och Lärande organisation Nytta för berörda människor. Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation och Förändring vid Uppföljning. Förändringsbehov/Mål för önskad förändring - jämförs med Förändring och Måluppfyllelse. Egna resurser vid Start - jämförs med Egna resurser vid Uppföljning. Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation, Förändring och Måluppfyllelse. Mönster av Insatser - relateras till Mönster av Måluppfyllelse inom olika livsområden.

21 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® Faktisk förändring: Måluppfyllelse: Egna resurser: Verksamhetens Nytta: Förändringsmönster: DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV Utvärderingsdimentioner AMBITION OCH KUNSKAPSINTRESSE Ingå i verksamhetens ordinarie förändringsarbete och dialog med berörda människor. Lära och förbättra genom Kvalitetsutveckling och Lärande organisation Nytta för berörda människor. Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation och Förändring vid Uppföljning. Förändringsbehov/Mål för önskad förändring - jämförs med Förändring och Måluppfyllelse. Egna resurser vid Start - jämförs med Egna resurser vid Uppföljning. Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation, Förändring och Måluppfyllelse. Mönster av Insatser - relateras till Mönster av Måluppfyllelse inom olika livsområden.

22 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® Faktisk förändring: Måluppfyllelse: Egna resurser: Verksamhetens Nytta: Förändringsmönster: DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV Utvärderingsdimentioner AMBITION OCH KUNSKAPSINTRESSE Ingå i verksamhetens ordinarie förändringsarbete och dialog med berörda människor. Lära och förbättra genom Kvalitetsutveckling och Lärande organisation Nytta för berörda människor. Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation och Förändring vid Uppföljning. Förändringsbehov/Mål för önskad förändring - jämförs med Förändring och Måluppfyllelse. Egna resurser vid Start - jämförs med Egna resurser vid Uppföljning. Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation, Förändring och Måluppfyllelse. Mönster av Insatser - relateras till Mönster av Måluppfyllelse inom olika livsområden.

23 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® Faktisk förändring: Måluppfyllelse: Egna resurser: Verksamhetens Nytta: Förändringsmönster: DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV Utvärderingsdimentioner AMBITION OCH KUNSKAPSINTRESSE Ingå i verksamhetens ordinarie förändringsarbete och dialog med berörda människor. Lära och förbättra genom Kvalitetsutveckling och Lärande organisation Nytta för berörda människor. Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation och Förändring vid Uppföljning. Förändringsbehov/Mål för önskad förändring - jämförs med Förändring och Måluppfyllelse. Egna resurser vid Start - jämförs med Egna resurser vid Uppföljning. Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation, Förändring och Måluppfyllelse. Mönster av Insatser - relateras till Mönster av Måluppfyllelse inom olika livsområden.

24 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® 14. Förändrings- aktörers betydelse 15. Samlad måluppfyllelse Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv - Socialt - Relationer - Personligt DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS MOMENT NYTTA Berörda människors BEHOV 1. Livssituation och 2. Förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar Behandlingsplan. 4. Mål/önskad förändring ( 5 ) Planerade insatser 13.Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Kompetens Ledning Bemötande Samarbete Internkvalitet.Rätt leverans Dialogintervju: 1 – 15 Resultatanalys på aggregerad målgruppsnivå: 16 – 20 16. Välja målgrupp: urvalskriterier, utvärderingsperiod och ärendestatus 17. Analysera resultat: Livssituation och Förändringsbehov vid Start Livssituation, Förändringar och Måluppfyllelse vid Uppföljning 1-6 Genomförda Insatser och Förändringsaktörers betydelse. Mönsteranalys: Mönster av insatser relateras till Mönster av måluppfyllelse 18. Välfärdsverksamhet: Relatera Nytta till Syfte och Uppdrag – Reflektera och dra slutsatser 19. Återföra kunskaper, erfarenheter och slutsatser till brukare, verksamhet och politiker 20. Implementera och använda kunskaper och slutsatser – för att skapa lärande organisation med kontinuerlig kvalitetsutveckling Genomförda insatser. 8. Interna 6. - Egna Externa 7. - Nätverk 9. Andra organisationer 10. Livssituation 11. Förändring 12. Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: MEDEL / DRIFT PRESTATIONER 3. Behovs analys i dialog -Brister och resurser

25 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® 14. Förändrings- aktörers betydelse 15. Samlad måluppfyllelse Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv - Socialt - Relationer - Personligt DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS MOMENT NYTTA Berörda människors BEHOV 1. Livssituation och 2. Förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar 13.Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Kompetens Ledning Bemötande Samarbete Internkvalitet.Rätt leverans Dialogintervju: 1 – 15 Resultatanalys på aggregerad målgruppsnivå: 16 – 20 16. Välja målgrupp: urvalskriterier, utvärderingsperiod och ärendestatus 17. Analysera resultat: Livssituation och Förändringsbehov vid Start Livssituation, Förändringar och Måluppfyllelse vid Uppföljning 1-6 Genomförda Insatser och Förändringsaktörers betydelse. Mönsteranalys: Mönster av insatser relateras till Mönster av måluppfyllelse 18. Välfärdsverksamhet: Relatera Nytta till Syfte och Uppdrag – Reflektera och dra slutsatser 19. Återföra kunskaper, erfarenheter och slutsatser till brukare, verksamhet och politiker 20. Implementera och använda kunskaper och slutsatser – för att skapa lärande organisation med kontinuerlig kvalitetsutveckling 10. Livssituation 11. Förändring 12. Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: MEDEL / DRIFT PRESTATIONER 3. Behovs analys i dialog -Brister och resurser Genomförda insatser. 8. Interna 6. - Egna Externa 7. - Nätverk 9. Andra organisationer Behandlingsplan. 4. Mål/önskad förändring ( 5 ) Planerade insatser

26 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv - Socialt - Relationer - Personligt DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS MOMENT NYTTA Berörda människors BEHOV 1. Livssituation och 2. Förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Kompetens Ledning Bemötande Samarbete Internkvalitet.Rätt leverans Dialogintervju: 1 – 15 Resultatanalys på aggregerad målgruppsnivå: 16 – 20 16. Välja målgrupp: urvalskriterier, utvärderingsperiod och ärendestatus 17. Analysera resultat: Livssituation och Förändringsbehov vid Start Livssituation, Förändringar och Måluppfyllelse vid Uppföljning 1-6 Genomförda Insatser och Förändringsaktörers betydelse. Mönsteranalys: Mönster av insatser relateras till Mönster av måluppfyllelse 18. Välfärdsverksamhet: Relatera Nytta till Syfte och Uppdrag – Reflektera och dra slutsatser 19. Återföra kunskaper, erfarenheter och slutsatser till brukare, verksamhet och politiker 20. Implementera och använda kunskaper och slutsatser – för att skapa lärande organisation med kontinuerlig kvalitetsutveckling MEDEL / DRIFT PRESTATIONER 3. Behovs analys i dialog -Brister och resurser Genomförda insatser. 8. Interna 6. - Egna Externa 7. - Nätverk 9. Andra organisationer Behandlingsplan. 4. Mål/önskad förändring ( 5 ) Planerade insatser 13.Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk 14. Förändrings- aktörers betydelse 15. Samlad måluppfyllelse 10. Livssituation 11. Förändring 12. Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer:

27 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® 14. Förändrings- aktörers betydelse 15. Samlad måluppfyllelse Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv - Socialt - Relationer - Personligt DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS MOMENT NYTTA Berörda människors BEHOV 1. Livssituation och 2. Förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar Behandlingsplan. 4. Mål/önskad förändring ( 5 ) Planerade insatser 13.Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Kompetens Ledning Bemötande Samarbete Internkvalitet.Rätt leverans Dialogintervju: 1 – 15 Resultatanalys på aggregerad målgruppsnivå: 16 – 20 16. Välja målgrupp: urvalskriterier, utvärderingsperiod och ärendestatus 17. Analysera resultat: Livssituation och Förändringsbehov vid Start Livssituation, Förändringar och Måluppfyllelse vid Uppföljning 1-6 Genomförda Insatser och Förändringsaktörers betydelse. Mönsteranalys: Mönster av insatser relateras till Mönster av måluppfyllelse 18. Välfärdsverksamhet: Relatera Nytta till Syfte och Uppdrag – Reflektera och dra slutsatser 19. Återföra kunskaper, erfarenheter och slutsatser till brukare, verksamhet och politiker 20. Implementera och använda kunskaper och slutsatser – för att skapa lärande organisation med kontinuerlig kvalitetsutveckling Genomförda insatser. 8. Interna 6. - Egna Externa 7. - Nätverk 9. Andra organisationer 10. Livssituation 11. Förändring 12. Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: MEDEL / DRIFT PRESTATIONER 3. Behovs analys i dialog -Brister och resurser

28 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® INTEGRERAD UTVÄRDERING Integrerad ideologi Bygger på välfärdens syfte och grundvärderingar Brukare är medmänniskor med förändringsbehov och förändringsresurser Lärande och kvalitetsutvecklande aktörsparadigm Ambition att vara till nytta för berörda människor Integrerad Form Ingår i välfärdens ordinarie verksamhet och drift Följer verksamhetens ordinarie ansvars- och befogenhetsordning Ingår i den professionella personalens ordinarie välfärdsarbete Dokumentation integreras med ordinarie dokumentation och IT-stöd Integrerad Process Gemensamt kunskapssökande dialog och samarbete mellan professionell personal och berörda människor Utvärderingens kunskaper återförs till brukare och verksamhet för kontinuerlig kvalitetsutveckling i en lärande organisation Integrerad Kunskap Utvärderingens kunskaper samskapas i dialog i omsorgs-/förändringsarbetet Verksamheten äger sin utvärdering och väljer själv målgrupp, utvärderingsperiod, ärendestatus och analysperspektiv Modellen använder kvalitativa och kvantitativa kunskaper och metoder Kan vid behov kompletteras med fördjupande undersökningar Kan användas som kunskapsbas för statistik, FoU och forskning

29 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® Integrerad Ideologi Bygger på välfärdens syfte och grundvärderingar Brukare är medmänniskor med förändringsbehov och förändringsresurser Lärande och kvalitetsutvecklande aktörsparadigm Ambition att vara till nytta för berörda människor Integrerad Form Ingår i välfärdens ordinarie verksamhet och drift Följer verksamhetens ordinarie ansvars- och befogenhetsordning Ingår i den professionella personalens ordinarie välfärdsarbete Dokumentation integreras med ordinarie dokumentation och IT-stöd Integrerad Process Gemensamt kunskapssökande dialog och samarbete mellan professionell personal och berörda människor Utvärderingens kunskaper återförs till brukare och verksamhet för kontinuerlig kvalitetsutveckling i en lärande organisation Integrerad Kunskap Utvärderingens kunskaper samskapas i dialog i omsorgs-/förändringsarbetet Verksamheten äger sin utvärdering och väljer själv målgrupp, utvärderingsperiod, ärendestatus och analysperspektiv Modellen använder kvalitativa och kvantitativa kunskaper och metoder Kan vid behov kompletteras med fördjupande undersökningar Kan användas som kunskapsbas för statistik, FoU och forskning INTEGRERAD UTVÄRDERING

30 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® INTEGRERAD UTVÄRDERING Integrerad Ideologi Bygger på välfärdens syfte och grundvärderingar Brukare är medmänniskor med förändringsbehov och förändringsresurser Lärande och kvalitetsutvecklande aktörsparadigm Ambition att vara till nytta för berörda människor Integrerad Form Ingår i välfärdens ordinarie verksamhet och drift Följer verksamhetens ordinarie ansvars- och befogenhetsordning Ingår i den professionella personalens ordinarie välfärdsarbete Dokumentation integreras med ordinarie dokumentation och IT-stöd Integrerad Process Gemensamt kunskapssökande dialog och samarbete mellan professionell personal och berörda människor Utvärderingens kunskaper återförs till brukare och verksamhet för kontinuerlig kvalitetsutveckling i en lärande organisation Integrerad Kunskap Utvärderingens kunskaper samskapas i dialog i omsorgs-/förändringsarbetet Verksamheten äger sin utvärdering och väljer själv målgrupp, utvärderingsperiod, ärendestatus och analysperspektiv Modellen använder kvalitativa och kvantitativa kunskaper och metoder Kan vid behov kompletteras med fördjupande undersökningar Kan användas som kunskapsbas för statistik, FoU och forskning INTEGRERAD UTVÄRDERING

31 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® INTEGRERAD UTVÄRDERING Integrerad Ideologi Bygger på välfärdens syfte och grundvärderingar Brukare är medmänniskor med förändringsbehov och förändringsresurser Lärande och kvalitetsutvecklande aktörsparadigm Ambition att vara till nytta för berörda människor Integrerad Form Ingår i välfärdens ordinarie verksamhet och drift Följer verksamhetens ordinarie ansvars- och befogenhetsordning Ingår i den professionella personalens ordinarie välfärdsarbete Dokumentation integreras med ordinarie dokumentation och IT-stöd Integrerad Process Gemensamt kunskapssökande dialog och samarbete mellan professionell personal och berörda människor Utvärderingens kunskaper återförs till brukare och verksamhet för kontinuerlig kvalitetsutveckling i en lärande organisation Integrerad Kunskap Utvärderingens kunskaper samskapas i dialog i omsorgs-/förändringsarbetet Verksamheten äger sin utvärdering och väljer själv målgrupp, utvärderingsperiod, ärendestatus och analysperspektiv Modellen använder kvalitativa och kvantitativa kunskaper och metoder Kan vid behov kompletteras med fördjupande undersökningar Kan användas som kunskapsbas för statistik, FoU och forskning INTEGRERAD UTVÄRDERING

32 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® TID, INNEHÅLL OCH LIVSOMRÅDEN PÅ NIVÅER MODELLENS STRUKTUR MODELLENS STRUKTUR: Tid ”EFTER” insatser BEHOV NYTTA VÄLFÄRDSVERKSAMHET RESULTAT Innehåll Vid Start Bakgrundsfakta Livssituation Förändringsbehov Egna resurser Under tiden Insatser av olika förändringsaktörer Egna Anhöriga Nätverk Frivilligorganisationer Verksamhet – interna - externa Andra organisationer Vid respektive uppföljning Livssituation Förändring Måluppfyllelse Egna resurser Förändringsaktörers betydelse Samlad måluppfyllelse ”FÖRE” insatser Uppf 1 Uppf 2 Uppf 3 etc pågående insatser ”UNDER TIDEN” Tid = vid ”START”

33 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® TID, INNEHÅLL OCH LIVSOMRÅDEN PÅ NIVÅER MODELLENS STRUKTUR MODELLENS STRUKTUR: Tid ”EFTER” insatser BEHOV NYTTA VÄLFÄRDSVERKSAMHET RESULTAT Innehåll Vid Start Bakgrundsfakta Livssituation Förändringsbehov Egna resurser Under tiden Insatser av olika förändringsaktörer Egna Anhöriga Nätverk Frivilligorganisationer Verksamhet – interna - externa Andra organisationer Vid respektive uppföljning Livssituation Förändring Måluppfyllelse Egna resurser Förändringsaktörers betydelse Samlad måluppfyllelse ”FÖRE” insatser Uppf 1 Uppf 2 Uppf 3 etc pågående insatser ”UNDER TIDEN” Tid = vid ”START”

34 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® TID, INNEHÅLL OCH LIVSOMRÅDEN PÅ NIVÅER MODELLENS STRUKTUR MODELLENS STRUKTUR: Tvärstruktur Med livsområden inom huvudnivåer Livssituation / Förändringsbehov / Förändring / Måluppfyllelse undersöks inom olika Livsområden - på tre Huvudnivåer SOCIAL SITUATION - Strukturell nivå Sysselsättning, Ekonomi, Boende, Skola/barnomsorg etc RELATIONER - Interpersonell nivå Föräldrar, Barn, Parrelation, Nätverk etc PERSONLIGT – Biopsykisk individnivå Fysisk o psykisk hälsa, Självuppfattning, Beroende etc BEHOV NYTTA VÄLFÄRDSVERKSAMHET RESULTAT Tid ”EFTER” insatser ”FÖRE” insatser Uppf 1 Uppf 2 Uppf 3 etc pågående insatser ”UNDER TIDEN” Tid = vid ”START”

35 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® ANALYSERA RESULTAT Exempelvis: Flickor i viss ålder Med vissa familjeförhållanden som deltagit i en viss form av behandling Hela utvärderingspopulationen = samtliga brukare som ingår i verksamhetens integrerade utvärdering Välja ut genom att ange urvalskriterier Målgrupp Bakgrund och Insatser 1. Välj Målgrupp 2. Välj Utvärderingsperiod 3. Välj Ärendestatus

36 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® 2. Välj Utvärderingsperiod Utvärderingsperiod = Tid från Start till respektive Uppföljning ANALYSERA RESULTAT ”EFTER” insatser ”FÖRE” insatser Uppf 1 Uppf 2 Uppf 3 etc pågående insatser ”UNDER TIDEN” Tid = vid ”START” 1. Välj Målgrupp 3. Välj Ärendestatus

37 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® utvald insatser vid vid Start Uppföljning ANALYSERA RESULTAT ”ursprunglig” målgrupp Vilken? målgrupp Hela ursprungs- gruppen avslutade + avbrutna + pågående Resultaten påverkas av om insatserna pågår, har avslutats eller avbrutits. C. Generell utveckling i ”generella målgrupper” mellan olika år A. Följa målgrupp under utvärderingsperiod B. Jämföra mellan målgrupper 2. Välj Utvärderingsperiod 1. Välj Målgrupp 3. Välj Ärendestatus avslutadepågåendeavbrutna

38 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® utvald insatser vid vid Start Uppföljning ANALYSERA RESULTAT ”ursprunglig” målgrupp Vilken? målgrupp Hela ursprungs- gruppen avslutade + avbrutna + pågående Resultaten påverkas av om insatserna pågår, har avslutats eller avbrutits. C. Generell utveckling i ”generella målgrupper” mellan olika år A. Följa målgrupp under utvärderingsperiod B. Jämföra mellan målgrupper 2. Välj Utvärderingsperiod 1. Välj Målgrupp 3. Välj Ärendestatus avslutade pågåendeavbrutna

39 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® utvald insatser vid vid Start Uppföljning ANALYSERA RESULTAT ”ursprunglig” målgrupp Vilken? målgrupp Hela ursprungs- gruppen avslutade + avbrutna + pågående Resultaten påverkas av om insatserna pågår, har avslutats eller avbrutits. C. Generell utveckling i ”generella målgrupper” mellan olika år A. Följa målgrupp under utvärderingsperiod B. Jämföra mellan målgrupper 2. Välj Utvärderingsperiod 1. Välj Målgrupp 3. Välj Ärendestatus avslutade pågående avbrutna

40 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® utvald insatser vid vid Start Uppföljning ANALYSERA RESULTAT ”ursprunglig” målgrupp Vilken? målgrupp Hela ursprungs- gruppen avslutade + avbrutna + pågående Resultaten påverkas av om insatserna pågår, har avslutats eller avbrutits. C. Generell utveckling i ”generella målgrupper” mellan olika år A. Följa målgrupp under utvärderingsperiod B. Jämföra mellan målgrupper 2. Välj Utvärderingsperiod 1. Välj Målgrupp 3. Välj Ärendestatus avslutadepågående avbrutna

41 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® ANALYSERA RESULTAT Resultaten påverkas av om insatserna pågår, har avslutats eller avbrutits. C. Generell utveckling i ”generella målgrupper” mellan olika år Alternativ: Grupper med ”samma” målgruppskriterier – men med olika insatser Grupper med ”samma” insatser – men med olika urvalskriterier, ex ålder, kön B. Jämföra mellan målgrupper 2. Välj Utvärderingsperiod 1. Välj Målgrupp 3. Välj Ärendestatus A. Följa målgrupp under utvärderingsperiod

42 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® VISS MÅLGRUPP ÅR x NY MÅLGRUPP ÅR y Vissa målgrupps- kriterier och insatser ”samma” kriterier och insatser ( men inte säkert samma individer ) ANALYSERA RESULTAT Resultaten påverkas av om insatserna pågår, har avslutats eller avbrutits. C. Generell utveckling i ”generella målgrupper” mellan olika år 2. Välj Utvärderingsperiod 1. Välj Målgrupp 3. Välj Ärendestatus B. Jämföra mellan målgrupper A. Följa målgrupp under utvärderingsperiod

43 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® ANALYSPERSPEKTIV VID RESULTATREDOVISNING 1.Situation och Behov ”Lägesbeskrivning” i målgrupp vid Start inom olika livsområden Livssituation Förändringsbehov Egna resurser 2. Förändring och Måluppfyllelse 3. Insatser och förändringsaktörer 4. Förändringsaktörernas betydelse 5. Mönsteranalys

44 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® ANALYSPERSPEKTIV VID RESULTATREDOVISNING 1. Situation och Behov 2.Förändring och Måluppfyllelse ”Förändringsresultat” i målgrupp under utvärderingsperiod inom olika livsområden Livssituation - Förändring - Måluppfyllelse Egna resurser 3. Insatser och förändringsaktörer 4. Förändringsaktörernas betydelse 5. Mönsteranalys

45 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® ANALYSPERSPEKTIV VID RESULTATREDOVISNING 1. Situation och Behov 2. Förändring och Måluppfyllelse 3. Insatser och förändringsaktörer Insatser i syfte att möta omsorg- och förändringsbehov i målgrupp under utvärderingsperiod Olika insatser Förändringsaktörer stöd egna/anhöriga/nätverk bistånd frivilligorganisationer omsorg verksamhet - interna behandling - externa placering andra organisationer 4. Förändringsaktörernas betydelse 5. Mönsteranalys

46 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® ANALYSPERSPEKTIV VID RESULTATREDOVISNING 1. Situation och Behov 2. Förändring och Måluppfyllelse 3. Insatser och förändringsaktörer 4. Förändringsaktörernas betydelse Betydelse för förändring inom olika livsområden för brukarna i målgrupp under utvärderingsperiod Olika aktörer Grad av betydelse Egna insatser Frivilligorganisationer Socialtjänst Övriga organisationer 5. Mönsteranalys

47 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® ANALYSPERSPEKTIV VID RESULTATREDOVISNING 1. Situation och Behov 2. Förändring och Måluppfyllelse 3. Insatser och förändringsaktörer 4. Förändringsaktörernas betydelse 5. Mönsteranalys Samvariation mellan insatser – måluppfyllelse Ger indikation på vilka insatser som ”hindrar” respektive främjar förändring. Måluppfyllelse Olika insatser ingen / delvis / god / fullgod Egna insatser Frivilligorganisationer Socialtjänst Övriga organisationer

48 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® MODELLEN BILDAR EN BRED KUNSKAPSBAS DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS Gemensam databas som består av alla kunskaper ur samtliga dialogintervjuer inom olika livsområden på olika nivåer från alla livssituationer och behovsanalyser, och samtliga insatser och resultatanalyser i alla ärenden från samtliga enheter som ingår i verksamhetens integrerade utvärdering under en kontinuerlig följd av år. Dialogintervjuerna i den Integrerade utvärderingen kan behöva kompletteras med fördjupande undersökningar De erhållna kunskaperna från verksamhetens samlade integrerade utvärdering kan användas som kunskapsunderlag Forskning ( med olika inriktning, finansiering och huvudmannaskap ) FoU-projekt ( lokala, regionala och nationella ) Statistik ( verksamhet/lokal, regionell, nationell ) medicinska neuropsykiatriska psykologiska Familjeklimat - kartor etc självskattning identitet Etc.. KUNSKAPSBAS INTEGRERAD UTVÄRDERING AV IDEOLOGISKA OCH PRAKTISKA SKÄL Innefattar en mängd berörda brukare och engagerad personal Inte etiskt, juridiskt, politiskt, strategiskt, praktiskt eller ekonomiskt möjligt att genomföra inom traditionella forsknings- och FoU-projekt. ENDA MÖJLIGHETEN Integrera utvärderingens hela kunskapsinsamling och dokumentation inom ramen för ordinarie välfärdsverksamhet Genomföra aggregeringen av alla data med hjälp av ett kompetent och integritetssäkert IT-stöd.

49 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® MODELLEN BILDAR EN BRED KUNSKAPSBAS DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS Gemensam databas som består av alla kunskaper ur samtliga dialogintervjuer inom olika livsområden på olika nivåer från alla livssituationer och behovsanalyser, och samtliga insatser och resultatanalyser i alla ärenden från samtliga enheter som ingår i verksamhetens integrerade utvärdering under en kontinuerlig följd av år. Dialogintervjuerna i den Integrerade utvärderingen kan behöva kompletteras med fördjupande undersökningar De erhållna kunskaperna från verksamhetens samlade integrerade utvärdering kan användas som kunskapsunderlag Forskning ( med olika inriktning, finansiering och huvudmannaskap ) FoU-projekt ( lokala, regionala och nationella ) Statistik ( verksamhet/lokal, regionell, nationell ) medicinska neuropsykiatriska psykologiska Familjeklimat - kartor etc självskattning identitet Etc.. KUNSKAPSBAS INTEGRERAD UTVÄRDERING AV IDEOLOGISKA OCH PRAKTISKA SKÄL Innefattar en mängd berörda brukare och engagerad personal Inte etiskt, juridiskt, politiskt, strategiskt, praktiskt eller ekonomiskt möjligt att genomföra inom traditionella forsknings- och FoU-projekt. ENDA MÖJLIGHETEN Integrera utvärderingens hela kunskapsinsamling och dokumentation inom ramen för ordinarie välfärdsverksamhet Genomföra aggregeringen av alla data med hjälp av ett kompetent och integritetssäkert IT-stöd.

50 © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® VERKSAMHETSREDOVISNING MED INTEGRERAD UTVÄRDERING V. ANALYS OCH SLUTSATSER av I + II + III + IV VI. PRIORITERINGAR OCH KVALITETSUTVECKLING IV. NYTTA i berörda människors liv Möter behov, når mål, bidrar till förändring Verksamhetens RESULTAT I. SYFTE OCH UPPDRAG Rätt leverans Kompetens Ledning Bemötande Samarbete Behovs- analys i dialog -Brister och resurser Behandlingsplan. Genomförda insatser Juridiska o ekonomiska ramar Berörda människors BEHOV II. Produktivitet kompletterande kunskaper från integrerad utvärdering internrevision ordinarie verksamhets- redovisning III. Human o rationell verksamhet Utveckla egna Resurser i dialog - Person - anhöriga - nätverk MEDEL / DRIFT PRESTATIONER


Ladda ner ppt "© Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity® INTEGRERAD UTVÄRDERING Paradigm och modell för utvärdering och kvalitetsutveckling inom välfärdsverksamheter."

Liknande presentationer


Google-annonser