Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTEGRERAD UTVÄRDERING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTEGRERAD UTVÄRDERING"— Presentationens avskrift:

1 INTEGRERAD UTVÄRDERING
IDEOLOGI, TEORI, METOD OCH IT-STÖD Paradigm och modell för utvärdering och kvalitetsutveckling inom välfärdsverksamheter GÖRAN SANDELL CopyrightGöran Sandell / Integrerad utvärdering Analysity © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

2 DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS GRUNDIDÉ
SYFTE Berörda människors BEHOV Verksamhetens RESULTAT brukarnas liv NYTTA i berörda människors liv - möter förändringsbehov / når mål - positivt förändrad livssituation Förverkligar välfärdsverksamhetens syfte INTEGRERAD UTVÄRDERING Dialog och samarbete med berörda människor Undersöker om verksamheten fyller sitt syfte att bidra till ökad välfärd och livskvalitet i berörda människors liv © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

3 VÄLFÄRDENS SYFTE SYFTE BEHOV RESULTAT VÄLFÄRDENS SYFTE
Grundvärderingar och välfärdssyn SYFTE Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Vad, vem, hur, när ? Verksamhetens RESULTAT antal? kostnad? i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livs- områden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt VÄLFÄRDENS SYFTE: Uppmärksamma och förstå berörda människors livssituation och förändringsbehov. Vision / förhoppning att kunna utveckla resurser, möta behov och förbättra livssituation Nytta för berörda människor © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

4 VERKSAMHETENS UPPDRAG:
VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS UPPDRAG VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL/DRIFT PRESTATIONER Värdegemenskap Teori/metod/ FoU Prof. Kompetens Förhållningssätt Organisation Ledning/styrning Arbetsmiljö Samarbete Antal Beläggning Genom- strömning Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT Behovs- analys i dialog Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livs- områden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Behandlingsplan Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser . Interna Egna Externa Nätverk Andra organisationer VERKSAMHETENS UPPDRAG: Att bedriva en verksamhet inom ideologiska, juridiska och ekonomiska ramar som - undersöker och förstår berörda människors livssituation och förändringsbehov - bistår berörda människor att utveckla egna förändringsresurser samt - utför gemensamma insatser som möter behov, når mål och förbättrar livssituation. © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

5 VERKSAMHETENS UPPDRAG:
VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS UPPDRAG VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL/DRIFT PRESTATIONER Värdegemenskap Teori/metod/ FoU Prof. Kompetens Förhållningssätt Organisation Ledning/styrning Arbetsmiljö Samarbete Antal Beläggning Genom- strömning Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT Behovs- analys i dialog Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livs- områden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Behandlingsplan Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser . Interna Egna Externa Nätverk Andra organisationer VERKSAMHETENS UPPDRAG: Att bedriva en verksamhet inom ideologiska, juridiska och ekonomiska ramar som - undersöker och förstår berörda människors livssituation och förändringsbehov - bistår berörda människor att utveckla egna förändringsresurser samt - utför gemensamma insatser som möter behov, når mål och förbättrar livssituation. © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

6 VERKSAMHETENS UPPDRAG:
VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS UPPDRAG VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS UPPDRAG Grundvärderingar och välfärdssyn SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar PRESTATIONER MEDEL/DRIFT Värdegemenskap Teori/metod/ FoU Prof. Kompetens Förhållningssätt Organisation Ledning/styrning Arbetsmiljö Samarbete Antal Beläggning Genom- strömning Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT Behovs- analys i dialog Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livs- områden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Behandlingsplan Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser . Interna Egna Externa Nätverk Andra organisationer VERKSAMHETENS UPPDRAG: Att bedriva en verksamhet inom ideologiska, juridiska och ekonomiska ramar som - undersöker och förstår berörda människors livssituation och förändringsbehov - bistår berörda människor att utveckla egna förändringsresurser samt - utför gemensamma insatser som möter behov, når mål och förbättrar livssituation. © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

7 VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS NYTTA
Grundvärderingar och välfärdssyn SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL/DRIFT PRESTATIONER Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT Behovs- analys i dialog -Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livs- områden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Behandlingsplan Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser . Interna Egna Externa Nätverk Andra organisationer Produktivitet Human o rationell verksamhet NYTTA VERKSAMHETENS NYTTA Faktisk förändring o måluppfyllelse som: - motsvarar förändringsbehov och når uppsatta mål - utvecklar resurser och förbättrar livssituation - genomför uppdrag och förverkligar syfte © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

8 i berörda människors liv
VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS KVALITET VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS KVALITET Grundvärderingar och välfärdssyn SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL/DRIFT PRESTATIONER Kompetens Utbildning Erfarenhet Teori/Metod Ledning Organisation Planering Bemötande Etik Förhållning Service Samarbete Värdegrund Psykosocial arbetsmiljö Rätt leverans Adekvat: nivå innehåll form antal tid pris Verksamhetens RESULTAT Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Behovs- analys i dialog Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Behandlingsplan Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser Interna Egna Externa Nätverk Andra organisationer LIVSKVALITET LIVSKVALITET Human o rationell verksamhet TOTALKVALITET NYTTA i berörda människors liv Möter behov, når mål, bidrar till förändring och förbättrad livskvalitet © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

9 i berörda människors liv
VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS KVALITET VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS KVALITET Grundvärderingar och välfärdssyn SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL/DRIFT PRESTATIONER Kompetens Utbildning Erfarenhet Teori/Metod Ledning Organisation Planering Bemötande Etik Förhållning Service Samarbete Värdegrund Psykosocial arbetsmiljö Rätt leverans Adekvat: nivå innehåll form antal tid pris Verksamhetens RESULTAT Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Behovs- analys i dialog Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Behandlingsplan Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser Interna Egna Externa Nätverk Andra organisationer LIVSKVALITET LIVSKVALITET Human o rationell verksamhet TOTALKVALITET NYTTA i berörda människors liv Möter behov, når mål, bidrar till förändringoch förbättrad livskvalitet © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

10 i berörda människors liv
VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS KVALITET VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS KVALITET Grundvärderingar och välfärdssyn SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar PRESTATIONER MEDEL/DRIFT Kompetens Utbildning Erfarenhet Teori/Metod Ledning Organisation Planering Bemötande Etik Förhållning Service Samarbete Värdegrund Psykosocial arbetsmiljö Verksamhetens RESULTAT Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Rätt leverans Adekvat: nivå innehåll form antal tid pris Behovs- analys i dialog Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Behandlingsplan Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser Interna Egna Externa Nätverk Andra organisationer LIVSKVALITET LIVSKVALITET Human o rationell verksamhet TOTALKVALITET NYTTA i berörda människors liv Möter behov, når mål, bidrar till förändringoch förbättrad livskvalitet © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

11 VÄLFÄRDSVERKSAMHETENS KVALITET
Kvalitetsutveckling Kvalitetssäkring ”Alla åtgärder som genomförs inom en organisation och/ eller med personal inom välfärden för att förbättra effekten av de olika insatser som görs, - i syfte att öka nytta och livskvalitet för berörda människor.” ”Att på förhand försäkra sig om att uppnå definierade kvalitets-krav på en produkt, tjänst eller verksamhet genom att följa noggrant genomtänkta konstruktioner, planer och rutiner.” KVALITETSDIMENSIONER: Totalkvalitet = Nytta = Förbättrad Livskvalitet Intern kvalitet: Kompetens, Bemötande, Ledning, Samarbete Virtuell kvalitet: Image och förväntningar samt Processer och dialog i vårdkedjor och samverkan. Leveranskvalitet: Adekvat nivå, innehåll, form, antal, tid och pris. Kvalitetsförutsättningar: Ideologiska, juridiska och ekonomiska ramar © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

12 DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV
”FÖRE” insatser ”UNDER TIDEN” – pågående insatser ”EFTER” insatser TID Vid ”START” vid UPPFÖLJNINGAR 1-6 Grundvärderingar och välfärdssyn SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Behovs- analys i dialog Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Behandlingsplan Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser . Interna Egna Externa Nätverk Andra organisationer Produktivitet Human o rationell verksamhet NYTTA © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

13 DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV
”FÖRE” insatser ”UNDER TIDEN” – pågående insatser ”EFTER” insatser TID Vid ”START” vid UPPFÖLJNINGAR 1-6 Grundvärderingar och välfärdssyn SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Behovs- analys i dialog Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Behandlingsplan Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser . Interna Egna Externa Nätverk Andra organisationer Produktivitet Human o rationell verksamhet NYTTA © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

14 DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV
”FÖRE” insatser ”UNDER TIDEN” – pågående insatser ”EFTER” insatser TID Vid ”START” vid UPPFÖLJNINGAR 1-6 Grundvärderingar och välfärdssyn SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Behovs- analys i dialog Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Behandlingsplan Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser . Interna Egna Externa Nätverk Andra organisationer Produktivitet Human o rationell verksamhet NYTTA © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

15 DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV
”FÖRE” insatser ”UNDER TIDEN” – pågående insatser ”EFTER” insatser TID Vid ”START” vid UPPFÖLJNINGAR 1-6 Grundvärderingar och välfärdssyn SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Behovs- analys i dialog Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Behandlingsplan Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser . Interna Egna Externa Nätverk Andra organisationer Produktivitet Human o rationell verksamhet NYTTA © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

16 DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV
”FÖRE” insatser ”UNDER TIDEN” – pågående insatser ”EFTER” insatser TID Vid ”START” vid UPPFÖLJNINGAR 1-6 Grundvärderingar och välfärdssyn SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Behovs- analys i dialog Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Behandlingsplan Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser . Interna Egna Externa Nätverk Andra organisationer Produktivitet Human o rationell verksamhet NYTTA © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

17 DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV
”FÖRE” insatser ”UNDER TIDEN” – pågående insatser ”EFTER” insatser TID Vid ”START” vid UPPFÖLJNINGAR 1-6 Grundvärderingar och välfärdssyn SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Behovs- analys i dialog Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Behandlingsplan Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser . Interna Egna Externa Nätverk Andra organisationer Produktivitet Human o rationell verksamhet NYTTA © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

18 DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV
”FÖRE” insatser ”UNDER TIDEN” – pågående insatser ”EFTER” insatser TID Vid ”START” vid UPPFÖLJNINGAR 1-6 Grundvärderingar och välfärdssyn SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Berörda människors BEHOV Livssituation och förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv Livssituation Förändring Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: - Socialt - Relationer - Personligt Behovs- analys i dialog Brister och resurser Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Behandlingsplan Mål/önskad förändring Planerade insatser Genomförda insatser . Interna Egna Externa Nätverk Andra organisationer Produktivitet Human o rationell verksamhet NYTTA © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

19 DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV
Utvärderingsdimentioner Faktisk förändring: Måluppfyllelse: Egna resurser: Verksamhetens Nytta: Förändringsmönster: Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation och Förändring vid Uppföljning. Förändringsbehov/Mål för önskad förändring - jämförs med Förändring och Måluppfyllelse. Egna resurser vid Start - jämförs med Egna resurser vid Uppföljning. Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation, Förändring och Måluppfyllelse. Mönster av Insatser - relateras till Mönster av Måluppfyllelse inom olika livsområden. AMBITION OCH KUNSKAPSINTRESSE Ingå i verksamhetens ordinarie förändringsarbete och dialog med berörda människor. Lära och förbättra genom Kvalitetsutveckling och Lärande organisation Nytta för berörda människor. © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

20 DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV
Utvärderingsdimentioner Faktisk förändring: Måluppfyllelse: Egna resurser: Verksamhetens Nytta: Förändringsmönster: Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation och Förändring vid Uppföljning. Förändringsbehov/Mål för önskad förändring - jämförs med Förändring och Måluppfyllelse. Egna resurser vid Start - jämförs med Egna resurser vid Uppföljning. Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation, Förändring och Måluppfyllelse. Mönster av Insatser - relateras till Mönster av Måluppfyllelse inom olika livsområden. AMBITION OCH KUNSKAPSINTRESSE Ingå i verksamhetens ordinarie förändringsarbete och dialog med berörda människor. Lära och förbättra genom Kvalitetsutveckling och Lärande organisation Nytta för berörda människor. © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

21 DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV
Utvärderingsdimentioner Faktisk förändring: Måluppfyllelse: Egna resurser: Verksamhetens Nytta: Förändringsmönster: Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation och Förändring vid Uppföljning. Förändringsbehov/Mål för önskad förändring - jämförs med Förändring och Måluppfyllelse. Egna resurser vid Start - jämförs med Egna resurser vid Uppföljning. Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation, Förändring och Måluppfyllelse. Mönster av Insatser - relateras till Mönster av Måluppfyllelse inom olika livsområden. AMBITION OCH KUNSKAPSINTRESSE Ingå i verksamhetens ordinarie förändringsarbete och dialog med berörda människor. Lära och förbättra genom Kvalitetsutveckling och Lärande organisation Nytta för berörda människor. © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

22 DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV
Utvärderingsdimentioner Faktisk förändring: Måluppfyllelse: Egna resurser: Verksamhetens Nytta: Förändringsmönster: Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation och Förändring vid Uppföljning. Förändringsbehov/Mål för önskad förändring - jämförs med Förändring och Måluppfyllelse. Egna resurser vid Start - jämförs med Egna resurser vid Uppföljning. Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation, Förändring och Måluppfyllelse. Mönster av Insatser - relateras till Mönster av Måluppfyllelse inom olika livsområden. AMBITION OCH KUNSKAPSINTRESSE Ingå i verksamhetens ordinarie förändringsarbete och dialog med berörda människor. Lära och förbättra genom Kvalitetsutveckling och Lärande organisation Nytta för berörda människor. © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

23 DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS HUVUDPERSPEKTIV
Utvärderingsdimentioner Faktisk förändring: Måluppfyllelse: Egna resurser: Verksamhetens Nytta: Förändringsmönster: Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation och Förändring vid Uppföljning. Förändringsbehov/Mål för önskad förändring - jämförs med Förändring och Måluppfyllelse. Egna resurser vid Start - jämförs med Egna resurser vid Uppföljning. Livssituation vid Start - jämförs med Livssituation, Förändring och Måluppfyllelse. Mönster av Insatser - relateras till Mönster av Måluppfyllelse inom olika livsområden. AMBITION OCH KUNSKAPSINTRESSE Ingå i verksamhetens ordinarie förändringsarbete och dialog med berörda människor. Lära och förbättra genom Kvalitetsutveckling och Lärande organisation Nytta för berörda människor. © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

24 Juridiska o ekonomiska ramar
DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS MOMENT DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS MOMENT SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Internkvalitet Rätt leverans Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv - Socialt - Relationer - Personligt Berörda människors BEHOV 1. Livssituation och 2. Förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Kompetens Ledning Bemötande Samarbete 13.Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk 3. Behovs analys i dialog Brister och resurser 10. Livssituation 11. Förändring 12. Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Behandlingsplan 4. Mål/önskad förändring ( 5 ) Planerade insatser Genomförda insatser . 8. Interna Egna Externa Nätverk 9. Andra organisationer 14. Förändrings- aktörers betydelse 15. Samlad måluppfyllelse NYTTA Dialogintervju: 1 – 15 Resultatanalys på aggregerad målgruppsnivå: 16 – 20 16. Välja målgrupp: urvalskriterier, utvärderingsperiod och ärendestatus 17. Analysera resultat: Livssituation och Förändringsbehov vid Start Livssituation, Förändringar och Måluppfyllelse vid Uppföljning 1-6 Genomförda Insatser och Förändringsaktörers betydelse. Mönsteranalys: Mönster av insatser relateras till Mönster av måluppfyllelse 18. Välfärdsverksamhet: Relatera Nytta till Syfte och Uppdrag – Reflektera och dra slutsatser 19. Återföra kunskaper, erfarenheter och slutsatser till brukare, verksamhet och politiker 20. Implementera och använda kunskaper och slutsatser – för att skapa lärande organisation med kontinuerlig kvalitetsutveckling © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

25 Juridiska o ekonomiska ramar
DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS MOMENT DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS MOMENT SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Internkvalitet Rätt leverans Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv - Socialt - Relationer - Personligt Berörda människors BEHOV 1. Livssituation och 2. Förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Kompetens Ledning Bemötande Samarbete 13.Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk 3. Behovs analys i dialog Brister och resurser 10. Livssituation 11. Förändring 12. Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Behandlingsplan 4. Mål/önskad förändring ( 5 ) Planerade insatser Genomförda insatser . 8. Interna Egna Externa Nätverk 9. Andra organisationer 14. Förändrings- aktörers betydelse 15. Samlad måluppfyllelse NYTTA Dialogintervju: 1 – 15 Resultatanalys på aggregerad målgruppsnivå: 16 – 20 16. Välja målgrupp: urvalskriterier, utvärderingsperiod och ärendestatus 17. Analysera resultat: Livssituation och Förändringsbehov vid Start Livssituation, Förändringar och Måluppfyllelse vid Uppföljning 1-6 Genomförda Insatser och Förändringsaktörers betydelse. Mönsteranalys: Mönster av insatser relateras till Mönster av måluppfyllelse 18. Välfärdsverksamhet: Relatera Nytta till Syfte och Uppdrag – Reflektera och dra slutsatser 19. Återföra kunskaper, erfarenheter och slutsatser till brukare, verksamhet och politiker 20. Implementera och använda kunskaper och slutsatser – för att skapa lärande organisation med kontinuerlig kvalitetsutveckling © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

26 Juridiska o ekonomiska ramar
DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS MOMENT DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS MOMENT SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Internkvalitet Rätt leverans Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv - Socialt - Relationer - Personligt Berörda människors BEHOV 1. Livssituation och 2. Förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Kompetens Ledning 3. Behovs analys i dialog Brister och resurser Bemötande Samarbete 13.Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk 10. Livssituation 11. Förändring 12. Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Behandlingsplan 4. Mål/önskad förändring ( 5 ) Planerade insatser Genomförda insatser . 8. Interna Egna Externa Nätverk 9. Andra organisationer 14. Förändrings- aktörers betydelse 15. Samlad måluppfyllelse NYTTA Dialogintervju: 1 – 15 Resultatanalys på aggregerad målgruppsnivå: 16 – 20 16. Välja målgrupp: urvalskriterier, utvärderingsperiod och ärendestatus 17. Analysera resultat: Livssituation och Förändringsbehov vid Start Livssituation, Förändringar och Måluppfyllelse vid Uppföljning 1-6 Genomförda Insatser och Förändringsaktörers betydelse. Mönsteranalys: Mönster av insatser relateras till Mönster av måluppfyllelse 18. Välfärdsverksamhet: Relatera Nytta till Syfte och Uppdrag – Reflektera och dra slutsatser 19. Återföra kunskaper, erfarenheter och slutsatser till brukare, verksamhet och politiker 20. Implementera och använda kunskaper och slutsatser – för att skapa lärande organisation med kontinuerlig kvalitetsutveckling © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

27 Juridiska o ekonomiska ramar
DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS MOMENT DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS MOMENT SYFTE UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Internkvalitet Rätt leverans Verksamhetens RESULTAT i brukarnas liv - Socialt - Relationer - Personligt Berörda människors BEHOV 1. Livssituation och 2. Förändringsbehov Inom livsområden på olika nivåer: Socialt - Relationer - Personligt Kompetens Ledning Bemötande Samarbete 13.Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk 3. Behovs analys i dialog Brister och resurser 10. Livssituation 11. Förändring 12. Måluppfyllelse Inom livsområden på olika nivåer: Förändringsarbete med integrerad utvärdering i dialog med berörda människor Behandlingsplan 4. Mål/önskad förändring ( 5 ) Planerade insatser Genomförda insatser . 8. Interna Egna Externa Nätverk 9. Andra organisationer 14. Förändrings- aktörers betydelse 15. Samlad måluppfyllelse NYTTA Dialogintervju: 1 – 15 Resultatanalys på aggregerad målgruppsnivå: 16 – 20 16. Välja målgrupp: urvalskriterier, utvärderingsperiod och ärendestatus 17. Analysera resultat: Livssituation och Förändringsbehov vid Start Livssituation, Förändringar och Måluppfyllelse vid Uppföljning 1-6 Genomförda Insatser och Förändringsaktörers betydelse. Mönsteranalys: Mönster av insatser relateras till Mönster av måluppfyllelse 18. Välfärdsverksamhet: Relatera Nytta till Syfte och Uppdrag – Reflektera och dra slutsatser 19. Återföra kunskaper, erfarenheter och slutsatser till brukare, verksamhet och politiker 20. Implementera och använda kunskaper och slutsatser – för att skapa lärande organisation med kontinuerlig kvalitetsutveckling © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

28 INTEGRERAD UTVÄRDERING
Integrerad ideologi Bygger på välfärdens syfte och grundvärderingar Brukare är medmänniskor med förändringsbehov och förändringsresurser Lärande och kvalitetsutvecklande aktörsparadigm Ambition att vara till nytta för berörda människor Integrerad Form Ingår i välfärdens ordinarie verksamhet och drift Följer verksamhetens ordinarie ansvars- och befogenhetsordning Ingår i den professionella personalens ordinarie välfärdsarbete Dokumentation integreras med ordinarie dokumentation och IT-stöd Integrerad Process Gemensamt kunskapssökande dialog och samarbete mellan professionell personal och berörda människor Utvärderingens kunskaper återförs till brukare och verksamhet för kontinuerlig kvalitetsutveckling i en lärande organisation Integrerad Kunskap Utvärderingens kunskaper samskapas i dialog i omsorgs-/förändringsarbetet Verksamheten äger sin utvärdering och väljer själv målgrupp, utvärderingsperiod, ärendestatus och analysperspektiv Modellen använder kvalitativa och kvantitativa kunskaper och metoder Kan vid behov kompletteras med fördjupande undersökningar Kan användas som kunskapsbas för statistik, FoU och forskning © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

29 INTEGRERAD UTVÄRDERING
Integrerad Ideologi Bygger på välfärdens syfte och grundvärderingar Brukare är medmänniskor med förändringsbehov och förändringsresurser Lärande och kvalitetsutvecklande aktörsparadigm Ambition att vara till nytta för berörda människor Integrerad Form Ingår i välfärdens ordinarie verksamhet och drift Följer verksamhetens ordinarie ansvars- och befogenhetsordning Ingår i den professionella personalens ordinarie välfärdsarbete Dokumentation integreras med ordinarie dokumentation och IT-stöd Integrerad Process Gemensamt kunskapssökande dialog och samarbete mellan professionell personal och berörda människor Utvärderingens kunskaper återförs till brukare och verksamhet för kontinuerlig kvalitetsutveckling i en lärande organisation Integrerad Kunskap Utvärderingens kunskaper samskapas i dialog i omsorgs-/förändringsarbetet Verksamheten äger sin utvärdering och väljer själv målgrupp, utvärderingsperiod, ärendestatus och analysperspektiv Modellen använder kvalitativa och kvantitativa kunskaper och metoder Kan vid behov kompletteras med fördjupande undersökningar Kan användas som kunskapsbas för statistik, FoU och forskning © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

30 INTEGRERAD UTVÄRDERING
Integrerad Ideologi Bygger på välfärdens syfte och grundvärderingar Brukare är medmänniskor med förändringsbehov och förändringsresurser Lärande och kvalitetsutvecklande aktörsparadigm Ambition att vara till nytta för berörda människor Integrerad Form Ingår i välfärdens ordinarie verksamhet och drift Följer verksamhetens ordinarie ansvars- och befogenhetsordning Ingår i den professionella personalens ordinarie välfärdsarbete Dokumentation integreras med ordinarie dokumentation och IT-stöd Integrerad Process Gemensamt kunskapssökande dialog och samarbete mellan professionell personal och berörda människor Utvärderingens kunskaper återförs till brukare och verksamhet för kontinuerlig kvalitetsutveckling i en lärande organisation Integrerad Kunskap Utvärderingens kunskaper samskapas i dialog i omsorgs-/förändringsarbetet Verksamheten äger sin utvärdering och väljer själv målgrupp, utvärderingsperiod, ärendestatus och analysperspektiv Modellen använder kvalitativa och kvantitativa kunskaper och metoder Kan vid behov kompletteras med fördjupande undersökningar Kan användas som kunskapsbas för statistik, FoU och forskning © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

31 INTEGRERAD UTVÄRDERING
Integrerad Ideologi Bygger på välfärdens syfte och grundvärderingar Brukare är medmänniskor med förändringsbehov och förändringsresurser Lärande och kvalitetsutvecklande aktörsparadigm Ambition att vara till nytta för berörda människor Integrerad Form Ingår i välfärdens ordinarie verksamhet och drift Följer verksamhetens ordinarie ansvars- och befogenhetsordning Ingår i den professionella personalens ordinarie välfärdsarbete Dokumentation integreras med ordinarie dokumentation och IT-stöd Integrerad Process Gemensamt kunskapssökande dialog och samarbete mellan professionell personal och berörda människor Utvärderingens kunskaper återförs till brukare och verksamhet för kontinuerlig kvalitetsutveckling i en lärande organisation Integrerad Kunskap Utvärderingens kunskaper samskapas i dialog i omsorgs-/förändringsarbetet Verksamheten äger sin utvärdering och väljer själv målgrupp, utvärderingsperiod, ärendestatus och analysperspektiv Modellen använder kvalitativa och kvantitativa kunskaper och metoder Kan vid behov kompletteras med fördjupande undersökningar Kan användas som kunskapsbas för statistik, FoU och forskning © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

32 MODELLENS STRUKTUR: Tid Innehåll MODELLENS STRUKTUR
TID, INNEHÅLL OCH LIVSOMRÅDEN PÅ NIVÅER Tid pågående insatser ”UNDER TIDEN” ”FÖRE” insatser ”EFTER” insatser Tid = vid ”START” Uppf 1 Uppf 2 Uppf 3 etc VÄLFÄRDSVERKSAMHET BEHOV RESULTAT NYTTA Innehåll Vid Start Bakgrundsfakta Livssituation Förändringsbehov Egna resurser Under tiden Insatser av olika förändringsaktörer Egna Anhöriga Nätverk Frivilligorganisationer Verksamhet – interna - externa Andra organisationer Vid respektive uppföljning Livssituation Förändring Måluppfyllelse Egna resurser Förändringsaktörers betydelse Samlad måluppfyllelse © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

33 MODELLENS STRUKTUR: Tid Innehåll MODELLENS STRUKTUR
TID, INNEHÅLL OCH LIVSOMRÅDEN PÅ NIVÅER Tid pågående insatser ”UNDER TIDEN” ”FÖRE” insatser ”EFTER” insatser Tid = vid ”START” Uppf 1 Uppf 2 Uppf 3 etc VÄLFÄRDSVERKSAMHET BEHOV RESULTAT NYTTA Innehåll Vid Start Bakgrundsfakta Livssituation Förändringsbehov Egna resurser Under tiden Insatser av olika förändringsaktörer Egna Anhöriga Nätverk Frivilligorganisationer Verksamhet – interna - externa Andra organisationer Vid respektive uppföljning Livssituation Förändring Måluppfyllelse Egna resurser Förändringsaktörers betydelse Samlad måluppfyllelse © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

34 MODELLENS STRUKTUR: Tid Tvärstruktur Med livsområden inom huvudnivåer
TID, INNEHÅLL OCH LIVSOMRÅDEN PÅ NIVÅER Tid pågående insatser ”UNDER TIDEN” ”FÖRE” insatser ”EFTER” insatser Tid = vid ”START” Uppf 1 Uppf 2 Uppf 3 etc VÄLFÄRDSVERKSAMHET BEHOV RESULTAT NYTTA Tvärstruktur Med livsområden inom huvudnivåer Livssituation / Förändringsbehov / Förändring / Måluppfyllelse undersöks inom olika Livsområden - på tre Huvudnivåer SOCIAL SITUATION - Strukturell nivå Sysselsättning, Ekonomi, Boende, Skola/barnomsorg etc RELATIONER - Interpersonell nivå Föräldrar, Barn, Parrelation, Nätverk etc PERSONLIGT – Biopsykisk individnivå Fysisk o psykisk hälsa, Självuppfattning, Beroende etc © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

35 ANALYSERA RESULTAT 1. Välj Målgrupp 2. Välj Utvärderingsperiod
3. Välj Ärendestatus Målgrupp Exempelvis: Flickor i viss ålder Med vissa familjeförhållanden som deltagit i en viss form av behandling Hela utvärderingspopulationen = samtliga brukare som ingår i verksamhetens integrerade utvärdering Välja ut Bakgrund och Insatser genom att ange urvalskriterier © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

36 ANALYSERA RESULTAT 1. Välj Målgrupp 2. Välj Utvärderingsperiod
3. Välj Ärendestatus Utvärderingsperiod = Tid från Start till respektive Uppföljning pågående insatser ”UNDER TIDEN” ”FÖRE” insatser ”EFTER” insatser Tid = vid ”START” Uppf 1 Uppf 2 Uppf 3 etc © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

37 ANALYSERA RESULTAT 1. Välj Målgrupp 2. Välj Utvärderingsperiod
3. Välj Ärendestatus Resultaten påverkas av om insatserna pågår, har avslutats eller avbrutits. A. Följa målgrupp under utvärderingsperiod Hela ursprungs- gruppen ”ursprunglig” målgrupp Vilken? målgrupp utvald insatser vid vid Start Uppföljning avslutade pågående avbrutna avslutade + avbrutna + pågående B. Jämföra mellan målgrupper C. Generell utveckling i ”generella målgrupper” mellan olika år © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

38 ANALYSERA RESULTAT 1. Välj Målgrupp 2. Välj Utvärderingsperiod
3. Välj Ärendestatus Resultaten påverkas av om insatserna pågår, har avslutats eller avbrutits. A. Följa målgrupp under utvärderingsperiod Hela ursprungs- gruppen ”ursprunglig” målgrupp Vilken? målgrupp utvald insatser vid vid Start Uppföljning avslutade pågående avbrutna avslutade + avbrutna + pågående B. Jämföra mellan målgrupper C. Generell utveckling i ”generella målgrupper” mellan olika år © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

39 ANALYSERA RESULTAT 1. Välj Målgrupp 2. Välj Utvärderingsperiod
3. Välj Ärendestatus Resultaten påverkas av om insatserna pågår, har avslutats eller avbrutits. A. Följa målgrupp under utvärderingsperiod Hela ursprungs- gruppen ”ursprunglig” målgrupp Vilken? målgrupp utvald insatser vid vid Start Uppföljning avslutade pågående avbrutna avslutade + avbrutna + pågående B. Jämföra mellan målgrupper C. Generell utveckling i ”generella målgrupper” mellan olika år © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

40 ANALYSERA RESULTAT 1. Välj Målgrupp 2. Välj Utvärderingsperiod
3. Välj Ärendestatus Resultaten påverkas av om insatserna pågår, har avslutats eller avbrutits. A. Följa målgrupp under utvärderingsperiod Hela ursprungs- gruppen ”ursprunglig” målgrupp Vilken? målgrupp utvald insatser vid vid Start Uppföljning avslutade pågående avbrutna avslutade + avbrutna + pågående B. Jämföra mellan målgrupper C. Generell utveckling i ”generella målgrupper” mellan olika år © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

41 ANALYSERA RESULTAT 1. Välj Målgrupp 2. Välj Utvärderingsperiod
3. Välj Ärendestatus Resultaten påverkas av om insatserna pågår, har avslutats eller avbrutits. A. Följa målgrupp under utvärderingsperiod B. Jämföra mellan målgrupper Alternativ: Grupper med ”samma” målgruppskriterier – men med olika insatser Grupper med ”samma” insatser – men med olika urvalskriterier, ex ålder, kön C. Generell utveckling i ”generella målgrupper” mellan olika år © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

42 ANALYSERA RESULTAT 1. Välj Målgrupp 2. Välj Utvärderingsperiod
3. Välj Ärendestatus Resultaten påverkas av om insatserna pågår, har avslutats eller avbrutits. A. Följa målgrupp under utvärderingsperiod B. Jämföra mellan målgrupper C. Generell utveckling i ”generella målgrupper” mellan olika år Vissa målgrupps- kriterier och insatser VISS MÅLGRUPP ÅR x NY MÅLGRUPP ÅR y ”samma” kriterier och insatser ( men inte säkert samma individer ) © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

43 ANALYSPERSPEKTIV VID RESULTATREDOVISNING
Situation och Behov ”Lägesbeskrivning” i målgrupp vid Start inom olika livsområden Livssituation Förändringsbehov Egna resurser 2. Förändring och Måluppfyllelse 3. Insatser och förändringsaktörer 4. Förändringsaktörernas betydelse 5. Mönsteranalys © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

44 ANALYSPERSPEKTIV VID RESULTATREDOVISNING
1. Situation och Behov 2. Förändring och Måluppfyllelse ”Förändringsresultat” i målgrupp under utvärderingsperiod inom olika livsområden Livssituation - Förändring - Måluppfyllelse Egna resurser 3. Insatser och förändringsaktörer 4. Förändringsaktörernas betydelse 5. Mönsteranalys © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

45 ANALYSPERSPEKTIV VID RESULTATREDOVISNING
1. Situation och Behov 2. Förändring och Måluppfyllelse 3. Insatser och förändringsaktörer Insatser i syfte att möta omsorg- och förändringsbehov i målgrupp under utvärderingsperiod Olika insatser Förändringsaktörer stöd egna/anhöriga/nätverk bistånd frivilligorganisationer omsorg verksamhet - interna behandling externa placering andra organisationer 4. Förändringsaktörernas betydelse 5. Mönsteranalys © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

46 ANALYSPERSPEKTIV VID RESULTATREDOVISNING
1. Situation och Behov 2. Förändring och Måluppfyllelse 3. Insatser och förändringsaktörer 4. Förändringsaktörernas betydelse Betydelse för förändring inom olika livsområden för brukarna i målgrupp under utvärderingsperiod Olika aktörer Grad av betydelse Egna insatser Frivilligorganisationer Socialtjänst Övriga organisationer 5. Mönsteranalys © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

47 ANALYSPERSPEKTIV VID RESULTATREDOVISNING
1. Situation och Behov 2. Förändring och Måluppfyllelse 3. Insatser och förändringsaktörer 4. Förändringsaktörernas betydelse 5. Mönsteranalys Samvariation mellan insatser – måluppfyllelse Ger indikation på vilka insatser som ”hindrar” respektive främjar förändring Måluppfyllelse Olika insatser ingen / delvis / god / fullgod Egna insatser Frivilligorganisationer Socialtjänst Övriga organisationer © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

48 MODELLEN BILDAR EN BRED KUNSKAPSBAS
Dialogintervjuerna i den Integrerade utvärderingen kan behöva kompletteras med fördjupande undersökningar De erhållna kunskaperna från verksamhetens samlade integrerade utvärdering kan användas som kunskapsunderlag DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS Gemensam databas som består av alla kunskaper ur samtliga dialogintervjuer inom olika livsområden på olika nivåer från alla livssituationer och behovsanalyser, och samtliga insatser och resultatanalyser i alla ärenden från samtliga enheter som ingår i verksamhetens integrerade utvärdering under en kontinuerlig följd av år. Forskning ( med olika inriktning, finansiering och huvudmannaskap ) medicinska FoU-projekt ( lokala, regionala och nationella ) KUNSKAPSBAS neuropsykiatriska Statistik ( verksamhet/lokal, regionell, nationell ) psykologiska Familjeklimat - kartor etc självskattning identitet Etc.. INTEGRERAD UTVÄRDERING AV IDEOLOGISKA OCH PRAKTISKA SKÄL Innefattar en mängd berörda brukare och engagerad personal Inte etiskt, juridiskt, politiskt, strategiskt, praktiskt eller ekonomiskt möjligt att genomföra inom traditionella forsknings- och FoU-projekt. ENDA MÖJLIGHETEN Integrera utvärderingens hela kunskapsinsamling och dokumentation inom ramen för ordinarie välfärdsverksamhet Genomföra aggregeringen av alla data med hjälp av ett kompetent och integritetssäkert IT-stöd. © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

49 MODELLEN BILDAR EN BRED KUNSKAPSBAS
Dialogintervjuerna i den Integrerade utvärderingen kan behöva kompletteras med fördjupande undersökningar De erhållna kunskaperna från verksamhetens samlade integrerade utvärdering kan användas som kunskapsunderlag DEN INTEGRERADE UTVÄRDERINGENS Gemensam databas som består av alla kunskaper ur samtliga dialogintervjuer inom olika livsområden på olika nivåer från alla livssituationer och behovsanalyser, och samtliga insatser och resultatanalyser i alla ärenden från samtliga enheter som ingår i verksamhetens integrerade utvärdering under en kontinuerlig följd av år. Forskning ( med olika inriktning, finansiering och huvudmannaskap ) medicinska FoU-projekt ( lokala, regionala och nationella ) KUNSKAPSBAS neuropsykiatriska Statistik ( verksamhet/lokal, regionell, nationell ) psykologiska Familjeklimat - kartor etc självskattning identitet Etc.. INTEGRERAD UTVÄRDERING AV IDEOLOGISKA OCH PRAKTISKA SKÄL Innefattar en mängd berörda brukare och engagerad personal Inte etiskt, juridiskt, politiskt, strategiskt, praktiskt eller ekonomiskt möjligt att genomföra inom traditionella forsknings- och FoU-projekt. ENDA MÖJLIGHETEN Integrera utvärderingens hela kunskapsinsamling och dokumentation inom ramen för ordinarie välfärdsverksamhet Genomföra aggregeringen av alla data med hjälp av ett kompetent och integritetssäkert IT-stöd. © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®

50 VERKSAMHETSREDOVISNING MED INTEGRERAD UTVÄRDERING
I. SYFTE OCH UPPDRAG Juridiska o ekonomiska ramar MEDEL / DRIFT PRESTATIONER Utveckla egna Resurser i dialog Person anhöriga - nätverk Behovs- analys i dialog Brister och resurser Kompetens Ledning Bemötande Samarbete Rätt leverans Berörda människors BEHOV Verksamhetens RESULTAT Behandlingsplan Genomförda insatser II. Produktivitet internrevision III. Human o rationell verksamhet ordinarie verksamhets-redovisning IV. NYTTA i berörda människors liv Möter behov, når mål, bidrar till förändring kompletterande kunskaper från integrerad utvärdering V. ANALYS OCH SLUTSATSER av I + II + III + IV VI. PRIORITERINGAR OCH KVALITETSUTVECKLING © Göran Sandell / Integrerad utvärdering ™ Analysity®


Ladda ner ppt "INTEGRERAD UTVÄRDERING"

Liknande presentationer


Google-annonser