Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens presentation 1. Utvecklingsprojektet i Halland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens presentation 1. Utvecklingsprojektet i Halland"— Presentationens avskrift:

1 Utveckling av rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder i Halland

2 Dagens presentation 1. Utvecklingsprojektet i Halland
2. Rehabilitering Välja, Skaffa, Behålla-modellen 3. Case management med rehabiliteringsfokus 4. Inflytande och delaktighet

3 Ett projekt i samverkan mellan kommuner och landsting
Målsättning; Att utveckla en kunskapsbaserad psykiatrisk rehabilitering i samverkan. Att öka tillgången till rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder. Tidsperiod; augusti 2005 – december 2008 Finansiering; statliga medel (Miltonmedel)

4 Aktiviteter i projektet

5 Resultat i halvtid Att förbättra livskvalitet för målgruppen
En inventering av 1223 individer i alla kommuner har genomförts Att öka kunskap om rehabilitering 390 personal, brukare, anhöriga har erhållit en ökad kännedom 21 personal har erhållit kompetensutbildning 20 personal har utbildats i metoder för supported employment Att öka tillgång till rehabiliteringsinsatser 1 nystartad rehabverksamhet med tre tjänster i Laholm Lokala utvecklingsplaner av rehabilitering i samverkan skrivna i 4 kommuner En individuell rehabiliteringsplan har tillskapats Processer pågår med att skifta fokus från sysselsättning till rehabilitering Processer pågår med att arbeta mer rehabiliterade på boende och i boendestöd

6 Fokus för det fortsatt arbetet
Utbilda ytterligare 20 personer på kompetensnivå 10 rehabiliteringsmentorer Stärka brukarinflytandet i utvecklingsarbetet Stärka samverkan med AF och FK Implementera den individuella rehabplanen Skapa fler praktik- och arbetsmöjligheter med individuellt stöd Skapa fler utbildningsmöjligheter med individuellt stöd

7 Att hämta kunskap och inspiration från Center for Psychiatric Rehabiliation, Boston University
Process Välja-Skaffa-Behålla Förhållningssätt Vision om återhämtning Filosofi Principer Värderingar Skapa kontakt Coaching

8 Syfte med rehabilitering
Psykiatrisk rehabilitering syftar att stödja människor med omfattande psykiska funktionshinder att fungera bättre så att de kan bli framgångsrika och tillfredsställda i miljöer de själva valt för boende, studier, arbete och/eller socialt umgänge, med minst möjliga professionella insatser. Anthony och Farkas 1989

9 Återhämtning Återhämtning är en djup personlig och unik förändringsprocess. Det handlar om att förändra sina attityder, värderingar, känslor, mål och roller. Målsättningen är att leva ett tillfredsställande, hoppfullt och konstruktivt liv där man bidrar med något, även inom ramen för de begränsningar som sjukdomen ger. Återhämtning innebär att man skapar en ny mening i sitt liv i takt med att man växer förbi de katastrofala effekterna som psykisk sjukdom kan åsamka. William Anthony, 1993

10 Några viktiga principer
• Hopp, eget engagemang och egenmakt är avgörande • Tron på att alla har en möjlighet att förbättra sitt liv och växa som människa • Professionella behöver kliva ner från expertrollen och låta personen vara expert på sitt eget liv • Bristande färdigheter inom ett område säger inget om färdigheter inom ett annat område

11 Rehabiliteringsprocessen vilja - välja - skaffa - behålla
För-rehab Diagnos Planering Intervention Skapa kontakt Bedöma beredskap När du vill förändra något och ta reda på om du är redo för en förändring. Utveckla Om du inte är redo för en förändring, men vill förbereda dig. Övergripande rehabiliterings mål När du vill ta reda på hur du vill ha det och sätta upp en riktning. Funktions bedömning När du vill ta reda på vad du behöver kunna och ev. lära dig för att nå och/eller behålla ditt mål. Resurs När du vill ta reda på vilket stöd du behöver för att nå och/eller behålla ditt mål. Upprätta en plan När du vet vad du vill, vad behöver lära dig och vilket stöd du behöver och vill ha. Färdighets utveckling När du vill lära dig nya färdigheter för att nå och/eller behålla ditt rehabiliteringsmål. När vill ha stöd relaterat till att nå och eller behålla ditt rehabiliteringsmål.

12

13 Rehabiliteringsorienterad Case management
Syfte Att stödja en person att lösa hinder för att nå måluppfyllelse eller till att få tillgång till personligt viktiga stödresurser för att kunna behålla ett mål.

14 Rehabiliteringsprocessen
Case management som en intervention för tillgång till de stödresurser jag behöver för att nå mitt mål Case management som problemlösning om jag är hindrad att fortsätta min rehabiliteringsprocess

15 Att arbeta för ökad delaktighet
Fullständigt inflytande över sin egen förändringsprocess Följa personens egen takt Engagera personen Visa förståelse Orientera till alla delar av rehabiliterings- eller case managementprocessen Fokus på att öka kompetens (både i önskad roll och kompetens att lösa problem och förbättra det egna livet)


Ladda ner ppt "Dagens presentation 1. Utvecklingsprojektet i Halland"

Liknande presentationer


Google-annonser