Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling av rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder i Halland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling av rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder i Halland."— Presentationens avskrift:

1 Utveckling av rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder i Halland

2 Dagens presentation 1. Utvecklingsprojektet i Halland 2. Rehabilitering Välja, Skaffa, Behålla- modellen Välja, Skaffa, Behålla- modellen 3. Case management med rehabiliteringsfokus 4. Inflytande och delaktighet

3 Ett projekt i samverkan mellan kommuner och landsting Målsättning; Att utveckla en kunskapsbaserad psykiatrisk rehabilitering i samverkan. Att utveckla en kunskapsbaserad psykiatrisk rehabilitering i samverkan. Att öka tillgången till rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder. Att öka tillgången till rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder. Tidsperiod; augusti 2005 – december 2008 Tidsperiod; augusti 2005 – december 2008 Finansiering; statliga medel (Miltonmedel) Finansiering; statliga medel (Miltonmedel)

4 Aktiviteter i projektet Handledning till grupper och individer i rehabiliteringsmetodik Konsultation på system och verksamhetsnivå Utbildning föreläsningar, kännedomsutbildning, kompetensutbildning

5 Resultat i halvtid Resultat i halvtid Att förbättra livskvalitet för målgruppen En inventering av 1223 individer i alla kommuner har genomförts Att öka kunskap om rehabilitering 390 personal, brukare, anhöriga har erhållit en ökad kännedom 21 personal har erhållit kompetensutbildning 20 personal har utbildats i metoder för supported employment Att öka tillgång till rehabiliteringsinsatser 1 nystartad rehabverksamhet med tre tjänster i Laholm Lokala utvecklingsplaner av rehabilitering i samverkan skrivna i 4 kommuner En individuell rehabiliteringsplan har tillskapats Processer pågår med att skifta fokus från sysselsättning till rehabilitering Processer pågår med att arbeta mer rehabiliterade på boende och i boendestöd

6 Fokus för det fortsatt arbetet Fokus för det fortsatt arbetet Utbilda ytterligare 20 personer på kompetensnivå Utbilda ytterligare 20 personer på kompetensnivå 10 rehabiliteringsmentorer 10 rehabiliteringsmentorer Stärka brukarinflytandet i utvecklingsarbetet Stärka brukarinflytandet i utvecklingsarbetet Stärka samverkan med AF och FK Stärka samverkan med AF och FK Implementera den individuella rehabplanen Implementera den individuella rehabplanen Skapa fler praktik- och arbetsmöjligheter med individuellt stöd Skapa fler praktik- och arbetsmöjligheter med individuellt stöd Skapa fler utbildningsmöjligheter med individuellt stöd Skapa fler utbildningsmöjligheter med individuellt stöd

7 Att hämta kunskap och inspiration från Center for Psychiatric Rehabiliation, Boston University Förhållningssätt Vision om återhämtning Vision om återhämtning Filosofi Filosofi Principer Principer Värderingar Värderingar Skapa kontakt Skapa kontakt Coaching Coaching Process Process Välja-Skaffa-Behålla Välja-Skaffa-Behålla

8 Syfte med rehabilitering Psykiatrisk rehabilitering syftar att stödja människor med omfattande psykiska funktionshinder att fungera bättre så att de kan bli framgångsrika och tillfredsställda i miljöer de själva valt för boende, studier, arbete och/eller socialt umgänge, med minst möjliga professionella insatser. Anthony och Farkas 1989

9 Återhämtning Återhämtning är en djup personlig och unik förändringsprocess. Det handlar om att förändra sina attityder, värderingar, känslor, mål och roller. Målsättningen är att leva ett tillfredsställande, hoppfullt och konstruktivt liv där man bidrar med något, även inom ramen för de begränsningar som sjukdomen ger. Återhämtning innebär att man skapar en ny mening i sitt liv i takt med att man växer förbi de katastrofala effekterna som psykisk sjukdom kan åsamka. William Anthony, 1993

10 Några viktiga principer Hopp, eget engagemang och egenmakt är avgörande Hopp, eget engagemang och egenmakt är avgörande Tron på att alla har en möjlighet att förbättra sitt liv och Tron på att alla har en möjlighet att förbättra sitt liv och växa som människa växa som människa Professionella behöver kliva ner från expertrollen Professionella behöver kliva ner från expertrollen och låta personen vara expert på sitt eget liv och låta personen vara expert på sitt eget liv Bristande färdigheter inom ett område säger inget om Bristande färdigheter inom ett område säger inget om färdigheter inom ett annat område färdigheter inom ett annat område

11 Rehabiliteringsprocessen vilja - välja - skaffa - behålla För-rehabDiagnosPlaneringIntervention Skapa kontakt Bedömaberedskap När du vill förändra något och ta reda på om du är redo för en förändring.Utvecklaberedskap Om du inte är redo för en förändring, men vill förbereda dig.Övergripanderehabiliteringsmål När du vill ta reda på hur du vill ha det och sätta upp en riktning.Funktionsbedömning När du vill ta reda på vad du behöver kunna och ev. lära dig för att nå och/eller behålla ditt mål.Resursbedömning När du vill ta reda på vilket stöd du behöver för att nå och/eller behålla ditt mål. Upprätta en rehabiliteringsplan När du vet vad du vill, vad behöver lära dig och vilket stöd du behöver och vill ha.Färdighetsutveckling När du vill lära dig nya färdigheter för att nå och/eller behålla ditt rehabiliteringsmål.Resursutveckling När vill ha stöd relaterat till att nå och eller behålla ditt rehabiliteringsmål.

12

13 Rehabiliteringsorienterad Case management Rehabiliteringsorienterad Case management Syfte Att stödja en person att lösa hinder för att nå måluppfyllelse eller till att få tillgång till personligt viktiga stödresurser för att kunna behålla ett mål.

14 Rehabiliteringsprocessen Case management som en intervention för tillgång till de stödresurser jag behöver för att nå mitt mål Case management som problemlösning om jag är hindrad att fortsätta min rehabiliteringsprocess

15 Att arbeta för ökad delaktighet Fullständigt inflytande över sin egen förändringsprocess Fullständigt inflytande över sin egen förändringsprocess Följa personens egen takt Följa personens egen takt Engagera personen Engagera personen Visa förståelse Visa förståelse Orientera till alla delar av rehabiliterings- eller case managementprocessen Orientera till alla delar av rehabiliterings- eller case managementprocessen Fokus på att öka kompetens (både i önskad roll och kompetens att lösa problem och förbättra det egna livet) Fokus på att öka kompetens (både i önskad roll och kompetens att lösa problem och förbättra det egna livet)


Ladda ner ppt "Utveckling av rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder i Halland."

Liknande presentationer


Google-annonser