Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AROS Asyl ett utvecklingspartnerskap UP AROS ASYL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AROS Asyl ett utvecklingspartnerskap UP AROS ASYL."— Presentationens avskrift:

1 AROS Asyl ett utvecklingspartnerskap UP AROS ASYL

2 Målgrupp UP AROS ASYL

3 Asylsökande i eget boende i Uppsala och Västmanlands län EBO UP AROS ASYL

4 Partners UP AROS ASYL

5 MIGRATIONSVERKET i UPPSALA MIGRATIONSVERKET I VÄSTERÅS UPPSALA LÄNS LANDSTING, MIGRATIONSHÄLSAN COSMOS VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING, ASYLHÄLSAN, UPPSALA KOMMUN, VÄSTERÅS STAD, UPPSALAHEM, NYBYVISION, KUNSKAPSBOLAGET INTEGRA, RÖDA KORSET, UPPSALA UNIVERSITET

6 VISION •utveckla gränsöverskridande samarbetsformer

7 VISION •ta tillvara på befintlig kompetens hos var och en av partnerna

8 VISION •synliggöra strukturella hinder för ett effektivt arbetssätt

9 VISION •att vidareutveckla hälsofrämjande metoder och verksamhetsformer för en sammanhållen process för integration och återvändande för EBOs i Uppsala och Västmanlands län.

10 VISION •bibehållen och/eller förbättrad hälsa hos asylsökande under väntetiden som en konsekvens av det gemensamma utvecklingsarbetet

11 Projektmål UP AROS Asyls projektmål är att finna metoder och samarbetsformer som ökar kunskaperna om och förståelsen för hälsans betydelse under asylprocessen. UP AROS ASYL

12 variabler utvecklingsområden UP AROS ASYL

13 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID KARTLÄGGNING HÄLSOSCREENING

14 partnernas intresseområden UP AROS ASYL

15 MIGRATIONSVERKET i UPPSALA o VÄSTERÅS MIGRATIONSHÄLSAN COSMOS, ASYLHÄLSAN, UPPSALA KOMMUN, VÄSTERÅS STAD, UPPSALAHEM, NYBYVISION, KUNSKAPSBOLAGET INTEGRA, RÖDA KORSET, UPPSALA UNIVERSITET Myndighets- utövning Upprättande av handlingsplaner Hälso - och sjukvård För asylsökande. Skola för barn och ungdom Skolhälso- vård Fastighets skötsel och boende- miljö Föräldrar och barns fysiska och psykiska hälsa Utbildning av målgruppen Handledning Psykologiskt stöd Kris –och trauma behandling Forskning

16 aktiviteter för att underlätta väntan UP AROS ASYL

17 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor

18 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor. Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder

19 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder Språkutbildning Pragmatik Kultur

20 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asyl process Diskus- sionsforum om asylfrågor. Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder Språk utbildning Pragmatik Kultur Stress- hantering samtalsstöd

21 hälsofrämjande aktiviteter UP AROS ASYL

22 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussions forum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder. Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stress hantering Samtalsstöd Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation

23 förbättrat boende UP AROS ASYL

24 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder. Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd Boende ”mentor” Boende/grannskaps grupper Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation Hälsoinformation Hälsofrämjande utbildning Hälsosamtal

25 föräldrastöd aktiviteter för föräldrar och barn UP AROS ASYL

26 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor. Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd Boende ”mentor” Boende/ Grannskaps- grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation

27 tillvaratagande och utveckling av medförd kompetens UP AROS ASYL

28 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor. Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder. Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barrnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla befintlig kompetens IT-hantering Starta eget kurs Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation

29 aktiviteter för ökad sysselsättning UP AROS ASYL

30 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor. Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och ut- veckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagarkontakter Mentorskap Praktik Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation

31 aktiviteter för att motverka stress UP AROS ASYL

32 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder. Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna/utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation

33 Hälsoeffekter på asylsökande UP AROS ASYL

34 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet Realism Aktivitet Bättre sömn Färre sjukdomssymtom Känsla av delaktighet Bättre förståelse för sammanhang Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation

35 Effekter av asylsökandes hälsoförbättring UP AROS ASYL

36 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd Boende ”mentor” Boende /grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet Realism Aktivitet Bättre sömn Färre sjukdomssymtom Känsla av delaktighet Bättre förståelse för sammanhang Trevligare bostadsområden Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation

37 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder. Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet Realism Aktivitet Bättre sömn Färre sjukdomssymtom Känsla av delaktighet Bättre förståelse för sammanhang Trevligare bostadsområden Tryggare barn Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation

38 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor. Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder. Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet Realism Aktivitet Bättre sömn Färre sjukdomssymtom Känsla av delaktighet Bättre förståelse för sammanhang Trevligare bostadsområden Tryggare barn Färre depressioner Färre suicid/försök Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation

39 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd Boende ”mentor” Boende/grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet Realism Aktivitet Bättre sömn Färre sjukdomssymtom Känsla av delaktighet Bättre förståelse för sammanhang Trevligare bostadsområden. Tryggare barn Färre depressioner Färre suicid/försök Känsla av kompetens Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation

40 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder. Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet Realism Aktivitet Bättre sömn Färre sjukdomssymtom Känsla av delaktighet Bättre förståelse för sammanhang Trevligare bostadsområden Tryggare barn Färre depressioner Färre suicid/försök Känsla av kompetens Positiva attityder Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation

41 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet. Realism Aktivitet Bättre sömn Färre sjukdomssymtom Känsla av delaktighet Bättre förståelse för sammanhang Trevligare bostadsområden Tryggare barn Färre depressioner Färre suicid/försök Känsla av kompetens Positiva attityder. Förståelse för varandra. Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation

42 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och Sociala koder. Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barn verksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet Realism Aktivitet Bättre sömn Färre sjukdomssymtom Känsla av delaktighet Bättre förståelse för sammanhang Delmål/resultat: Bibehållen eller förbättrad hälsa och empowerment Tryggare barn Trevligare bostadsområden Färre depressioner Färre suicid/försök Känsla av kompetens Positiva attityder. Förståelse för varandra Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation


Ladda ner ppt "AROS Asyl ett utvecklingspartnerskap UP AROS ASYL."

Liknande presentationer


Google-annonser