Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ett utvecklingspartnerskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ett utvecklingspartnerskap"— Presentationens avskrift:

1 ett utvecklingspartnerskap
UP AROS ASYL AROS Asyl ett utvecklingspartnerskap

2 UP AROS ASYL Målgrupp

3 Asylsökande i eget boende i Uppsala och Västmanlands län
UP AROS ASYL Asylsökande i eget boende i Uppsala och Västmanlands län MÅLGRUPP EBO

4 UP AROS ASYL Partners

5 MIGRATIONSVERKET i UPPSALA MIGRATIONSVERKET I VÄSTERÅS UPPSALA LÄNS LANDSTING, MIGRATIONSHÄLSAN COSMOS VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING, ASYLHÄLSAN, UPPSALA KOMMUN, VÄSTERÅS STAD, UPPSALAHEM, NYBYVISION, KUNSKAPSBOLAGET INTEGRA, RÖDA KORSET, UPPSALA UNIVERSITET PARTNERS

6 VISION utveckla gränsöverskridande samarbetsformer

7 VISION ta tillvara på befintlig kompetens hos var och en av partnerna

8 VISION synliggöra strukturella hinder för ett effektivt arbetssätt

9 VISION att vidareutveckla hälsofrämjande metoder och verksamhetsformer för en sammanhållen process för integration och återvändande för EBOs i Uppsala och Västmanlands län.

10 VISION bibehållen och/eller förbättrad hälsa hos asylsökande under väntetiden som en konsekvens av det gemensamma utvecklingsarbetet

11 UP AROS ASYL Projektmål UP AROS Asyls projektmål är att finna metoder och samarbetsformer som ökar kunskaperna om och förståelsen för hälsans betydelse under asylprocessen.

12 variabler utvecklingsområden
UP AROS ASYL variabler utvecklingsområden

13 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
KARTLÄGGNING HÄLSOSCREENING VARIABLER

14 partnernas intresseområden
UP AROS ASYL partnernas intresseområden

15 Forskning Föräldrar och barns fysiska och psykiska hälsa Utbildning av
målgruppen Handledning Psykologiskt stöd Kris –och trauma behandling Forskning MIGRATIONSVERKET i UPPSALA o VÄSTERÅS MIGRATIONSHÄLSAN COSMOS, ASYLHÄLSAN, UPPSALA KOMMUN, VÄSTERÅS STAD, UPPSALAHEM, NYBYVISION, KUNSKAPSBOLAGET INTEGRA, RÖDA KORSET, UPPSALA UNIVERSITET Myndighets- utövning Upprättande av handlingsplaner Partnernas intresseområden Hälso - och sjukvård För asylsökande. Skola för barn och ungdom Skolhälso- vård Fastighets skötsel och boende- miljö

16 för att underlätta väntan
UP AROS ASYL aktiviteter för att underlätta väntan

17 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
AKTIVITETER Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

18 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder AKTIVITETER FÖR ATT UNDERLÄTTA VÄNTAN Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor . VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

19 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Språkutbildning Pragmatik Kultur AKTIVITETER FÖR ATT UNDERLÄTTA VÄNTAN Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

20 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Stress- hantering samtalsstöd AKTIVITETER FÖR ATT UNDERLÄTTA VÄNTAN Utbildning asyl process Diskus- sionsforum om asylfrågor . Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder Språk utbildning Pragmatik Kultur VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

21 hälsofrämjande aktiviteter
UP AROS ASYL hälsofrämjande aktiviteter

22 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation Utbildning asylprocess Diskussions forum om asylfrågor Språk- utbildning Pragmatik Kultur Hälsofrämjande aktiviteter pågår kontinuerligt under väntetiden Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder . Stress hantering Samtalsstöd VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

23 UP AROS ASYL förbättrat boende

24 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Boende ”mentor” Boende/grannskaps grupper Hälsoinformation Hälsofrämjande utbildning Hälsosamtal Aktivitet för att förbättra boendesituationen Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder . Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

25 aktiviteter för föräldrar och barn
UP AROS ASYL föräldrastöd aktiviteter för föräldrar och barn

26 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Boende ”mentor” Boende/ Grannskaps- grupper Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation Aktivitet för föräldrastöd Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor . Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

27 tillvaratagande och utveckling
UP AROS ASYL tillvaratagande och utveckling av medförd kompetens

28 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Erkänna och utveckla befintlig kompetens IT-hantering Starta eget kurs Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barrnverksamhet Socialt umgänge Aktivitet för tillvaratagande och utvecklande av medförd kompetens Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor . Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder . Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

29 för ökad sysselsättning
UP AROS ASYL aktiviteter för ökad sysselsättning

30 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Företagarkontakter Mentorskap Praktik Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och ut- veckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Aktivitet för att öka sysselsättningsgraden Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor . Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

31 för att motverka stress
UP AROS ASYL aktiviteter för att motverka stress

32 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Handledning Uppsökande verksamhet Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna/utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Aktivitet för att motverka stress Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder . Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

33 Hälsoeffekter på asylsökande
UP AROS ASYL Hälsoeffekter på asylsökande

34 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Realism Aktivitet Bättre sömn Färre sjukdomssymtom Känsla av delaktighet Bättre förståelse för sammanhang Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet Förväntade hälsoresultat Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

35 Effekter av asylsökandes hälsoförbättring
UP AROS ASYL Effekter av asylsökandes hälsoförbättring

36 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Trevligare bostadsområden Realism Aktivitet Bättre sömn Färre sjukdomssymtom Känsla av delaktighet Bättre förståelse för sammanhang Boende ”mentor” Boende /grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

37 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Trevligare bostadsområden Tryggare barn Realism Aktivitet Bättre sömn Färre sjukdomssymtom Känsla av delaktighet Bättre förståelse för sammanhang Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder . Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

38 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Trevligare bostadsområden Tryggare barn Färre depressioner Färre suicid/försök Realism Aktivitet Bättre sömn Färre sjukdomssymtom Känsla av delaktighet Bättre förståelse för sammanhang Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor . Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder . Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

39 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Trevligare bostadsområden . Tryggare barn Färre depressioner suicid/försök Känsla av kompetens Realism Aktivitet Bättre sömn Färre sjukdomssymtom Känsla av delaktighet Bättre förståelse för sammanhang Boende ”mentor” Boende/grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

40 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Trevligare bostadsområden Tryggare barn Färre depressioner suicid/försök Känsla av kompetens Realism Aktivitet Bättre sömn Färre sjukdomssymtom Känsla av delaktighet Bättre förståelse för sammanhang Positiva attityder Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder . Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

41 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Trevligare bostadsområden Tryggare barn Färre depressioner suicid/försök Känsla av kompetens Positiva attityder. Realism Aktivitet Bättre sömn Färre sjukdomssymtom Känsla av delaktighet Bättre förståelse för sammanhang Förståelse för varandra. Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barnverksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet . Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och sociala koder Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID

42 VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID
Trevligare bostadsområden Tryggare barn Färre depressioner Färre suicid/försök Känsla av kompetens Positiva attityder. Förståelse för varandra Delmål/resultat: Bibehållen eller förbättrad hälsa och empowerment Realism Aktivitet Bättre sömn Färre sjukdomssymtom Känsla av delaktighet Bättre förståelse för sammanhang Boende ”mentor” Boende/ grannskaps grupper Föräldrastöd Barn verksamhet Socialt umgänge Erkänna och utveckla kompetens IT-hantering Starta eget kurs Företagar- kontakter Mentorskap Praktik Handledning Uppsökande verksamhet Hälsosamtal Hälsofrämjande utbildning Hälsoinformation Utbildning asylprocess Diskussionsforum om asylfrågor Utbildning om svenskt samhälle och Sociala koder . Språk- utbildning Pragmatik Kultur Stresshantering Samtalsstöd VÄNTAN HÄLSA BOENDE FÖRÄLDRASKAP STUDIER ARBETE FRITID


Ladda ner ppt "ett utvecklingspartnerskap"

Liknande presentationer


Google-annonser