Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”SEX & SAMLEVNAD I EN NY VÄRLD”! Salar Shalmashi Socionom, Klinisk sexolog, psykoterapeut Järva Mansmottagning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”SEX & SAMLEVNAD I EN NY VÄRLD”! Salar Shalmashi Socionom, Klinisk sexolog, psykoterapeut Järva Mansmottagning."— Presentationens avskrift:

1 ”SEX & SAMLEVNAD I EN NY VÄRLD”! Salar Shalmashi Socionom, Klinisk sexolog, psykoterapeut Järva Mansmottagning

2 BAKGRUND  Behov hos ungdomar uppmärksammades  Behov hos personalen  Kontakt med Järva mansmottagning 2008  Pilotprojekt tillsammans med Lafa  Samlade erfarenheter och uppstart av projekt hösten 2010  Finansiering av Stockholm Stad, 3 år

3 Samarbetspartners  Stockholm Stad  Järva mansmottagning  Lafa – enheten för sexualitet och hälsa www.jarvamansmottagning.nu www.lafa.nu www.stockholmstad.se

4 BAKGRUND  Antal boenden - 6 st  Ungdomar - ca 80 ungdomar (både asylsökande och PUT) - 80% pojkar 20% flickor - Från 13 – 21år? - Afghanistan och Somalia  Personal - Ca 45 - Unik mångfald Bakgrund

5 Varför är det viktigt med ett sex- och samlevnadsprojekt?  Vilka är ungdomarna?  Ofta pojkar  Från fattiga och krigsdrabbande länder  Det är inte ungdomar som vem som helst.  Många från Afghanistan, Somalia…  År 2004 var 388 ungdomar, år 2011 enligt Migrationsverket ska komma 2400 ungdomar!

6 UTSATT GRUPP  Många olika plan  Serie trauma, långvarig ofta livslång stress  Långvarig och farofylld resa och flykt med mycket oklarheter och ovissheter, väntan och återigen väntan.  Ensamhet, övergivenhet  Brist på sammanhang, (familj, språk, kultur…)  Massor av funderingar kring ”normal och onormal”, ”rätt och fel”.  Det gungar i huvudet!

7 UTSATT GRUPP  Oförklarliga osäkerhetskänslor  Försvarstillstånd  Livslånga överansträngningar  Ständigt påfrestande inre spänning  Språkisolering och isolering på många olika plan

8 MEN OCKSÅ :  Nyfikna  Motståndskraftiga  Många förmågor, bl.a. överlevnadsförmåga  Förväntansfulla  Unga och kåta!

9 Ungdomarnas sexuella värld  Okunskap  Möte mellan två ofta mycket olika världar  Psykosexuella påfrestningar  I relation till omvärlden Se sammanhanget!

10 FÖRARBETE  Outforskat område  Användning av sex- och samlevnadsgruppen  Genomgång av pilotprojektet, tidigare erfarenheter  Behovsanalys hos personal och ungdomar  Förankrat både hos personal och ledning  Möjligheter och svårigheter!?

11 PROJEKTMÅL Ökad kunskap och förståelse hos ungdomarna och personalen på Stockholm stads boenden för ensamkommande flyktingungdomar om hiv/STI, oönskade graviditeter och sexuella och reproduktiva rättigheter!

12 TRE OLIKA SPÅR  Utbildning av personalgruppen  Vägledning av sex- och samlevnadsgruppen  Samtalsgrupper för ungdomarna

13 METOD & AKTIVITETER:  Utbildning av hela personalgruppen - Utbildningsdagar 2-3 heldagar/termin - Olika teman efter behovsanalysen - Teoretiska och praktiska perspektiv - Extra utbildning för sex- och samlevnadsgruppen - Utvärdering

14 METOD & AKTIVITETER:  Vägledning av sex- och samlevnadsgruppen - Länken till varje boende - öka kunskap och förbättra bemötande av ungdomarna - stöd för hantering av aktuella frågor och händelser - hjälp att ta fram ett policydokument

15 METOD & AKTIVITETER:  Utbildning av ungdomarna - Testa sig fram! - Olika teman - Pojkar/ flickor - PUT/asyl (mycket rörelse) - Kan svenska/inte - Tolk (hur många, är tolken utbildad osv) - Tid i Sverige - Hur stora grupper? - Tidigare kunskaper - Tid på dygnet? - Pedagogik - Vad tycker ungdomarna/utvärdering - Antal timmar?

16 POLICYDOKUMENT  Regelbunden dokumentation av alla aktiviteter  Ständiga utvärderingar av aktiviteterna  Ska skapa en gemensam grund på boendena

17 Sist men inte minst!  God förankring  Använd befintliga resurser  Bra samarbete  Stort engagemang från alla håll  Ett projekt – alla är vinnare!  Vi vill gärna sprid erfarenheter!

18 Rapport  Fokusering mer på mjuk data!  Erfarenheter blir nedskrivna!

19 Tack för oss!


Ladda ner ppt "”SEX & SAMLEVNAD I EN NY VÄRLD”! Salar Shalmashi Socionom, Klinisk sexolog, psykoterapeut Järva Mansmottagning."

Liknande presentationer


Google-annonser