Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”SEX & SAMLEVNAD I EN NY VÄRLD”!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”SEX & SAMLEVNAD I EN NY VÄRLD”!"— Presentationens avskrift:

1 ”SEX & SAMLEVNAD I EN NY VÄRLD”!
Salar Shalmashi Socionom, Klinisk sexolog, psykoterapeut Järva Mansmottagning

2 BAKGRUND Behov hos ungdomar uppmärksammades Behov hos personalen
Kontakt med Järva mansmottagning 2008 Pilotprojekt tillsammans med Lafa Samlade erfarenheter och uppstart av projekt hösten 2010 Finansiering av Stockholm Stad, 3 år

3 Samarbetspartners Stockholm Stad Järva mansmottagning
Lafa – enheten för sexualitet och hälsa

4 BAKGRUND Antal boenden - 6 st Ungdomar
- ca 80 ungdomar (både asylsökande och PUT) - 80% pojkar 20% flickor - Från 13 – 21år? - Afghanistan och Somalia Personal - Ca 45 - Unik mångfald Bakgrund

5 Varför är det viktigt med ett sex- och samlevnadsprojekt?
Vilka är ungdomarna? Ofta pojkar Från fattiga och krigsdrabbande länder Det är inte ungdomar som vem som helst. Många från Afghanistan, Somalia… År 2004 var 388 ungdomar, år 2011 enligt Migrationsverket ska komma 2400 ungdomar!

6 UTSATT GRUPP Många olika plan
Serie trauma, långvarig ofta livslång stress Långvarig och farofylld resa och flykt med mycket oklarheter och ovissheter, väntan och återigen väntan. Ensamhet, övergivenhet Brist på sammanhang, (familj, språk, kultur…) Massor av funderingar kring ”normal och onormal”, ”rätt och fel”. Det gungar i huvudet!

7 UTSATT GRUPP Oförklarliga osäkerhetskänslor Försvarstillstånd
Livslånga överansträngningar Ständigt påfrestande inre spänning Språkisolering och isolering på många olika plan

8 MEN OCKSÅ: Nyfikna Motståndskraftiga
Många förmågor, bl.a. överlevnadsförmåga Förväntansfulla Unga och kåta!

9 Ungdomarnas sexuella värld
Okunskap Möte mellan två ofta mycket olika världar Psykosexuella påfrestningar I relation till omvärlden Se sammanhanget!

10 FÖRARBETE Outforskat område Användning av sex- och samlevnadsgruppen
Genomgång av pilotprojektet, tidigare erfarenheter Behovsanalys hos personal och ungdomar Förankrat både hos personal och ledning Möjligheter och svårigheter!?

11 PROJEKTMÅL Ökad kunskap och förståelse hos ungdomarna och personalen på Stockholm stads boenden för ensamkommande flyktingungdomar om hiv/STI, oönskade graviditeter och sexuella och reproduktiva rättigheter!

12 TRE OLIKA SPÅR Utbildning av personalgruppen Vägledning av sex- och samlevnadsgruppen Samtalsgrupper för ungdomarna

13 METOD & AKTIVITETER: Utbildning av hela personalgruppen
- Utbildningsdagar 2-3 heldagar/termin - Olika teman efter behovsanalysen - Teoretiska och praktiska perspektiv - Extra utbildning för sex- och samlevnadsgruppen - Utvärdering

14 METOD & AKTIVITETER: Vägledning av sex- och samlevnadsgruppen
- Länken till varje boende - öka kunskap och förbättra bemötande av ungdomarna - stöd för hantering av aktuella frågor och händelser - hjälp att ta fram ett policydokument

15 METOD & AKTIVITETER: Utbildning av ungdomarna - Testa sig fram!
- Olika teman - Pojkar/ flickor - PUT/asyl (mycket rörelse) - Kan svenska/inte - Tolk (hur många, är tolken utbildad osv) - Tid i Sverige - Hur stora grupper? - Tidigare kunskaper - Tid på dygnet? - Pedagogik - Vad tycker ungdomarna/utvärdering - Antal timmar?

16 POLICYDOKUMENT Regelbunden dokumentation av alla aktiviteter Ständiga utvärderingar av aktiviteterna Ska skapa en gemensam grund på boendena

17 Sist men inte minst! God förankring Använd befintliga resurser
Bra samarbete Stort engagemang från alla håll Ett projekt – alla är vinnare! Vi vill gärna sprid erfarenheter!

18 Rapport Fokusering mer på mjuk data! Erfarenheter blir nedskrivna!

19 Tack för oss!


Ladda ner ppt "”SEX & SAMLEVNAD I EN NY VÄRLD”!"

Liknande presentationer


Google-annonser