Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Stockholm 19 oktober 2012. 2 Hiv statistik i Sverige I den svenska strategin mot hiv/ aids är personer med utländsk bakgrund en av målgrupperna (prop.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Stockholm 19 oktober 2012. 2 Hiv statistik i Sverige I den svenska strategin mot hiv/ aids är personer med utländsk bakgrund en av målgrupperna (prop."— Presentationens avskrift:

1 1 Stockholm 19 oktober 2012

2 2 Hiv statistik i Sverige I den svenska strategin mot hiv/ aids är personer med utländsk bakgrund en av målgrupperna (prop. 2005/06:60) Ca 10 000 hiv fall har anmälts sedan 1985 Årligen anmäls 400-500 hiv fall 2011 anmäldes 465 hiv fall (56% bland personer, migranter, som smittats innan ankomst till Sverige) (Smittskyddsinstitutet, 2009)

3 3 Smittskyddsinstitutet, 2009

4 4 Personer med utländskbakgrund Definition: Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands 1960: 4% av Sveriges befolkning personer med utländsk bakgrund 2008: → 18% Ursprungsländer: Finland, forna Jugoslavien, Iran, Irak, Turkiet, Kurdistan, Somalia, Eritrea, Etiopien, Thailand och Afghanistan (Migrationsverket, 2008)

5 5 HIV globalt och lokalt

6 6 Järva mansmottagning Lafa (Landstinget förebygger aids): förebygga oönskade graviditeter, hiv/ STI Sex och samlevnadsmottagning i Rinkeby Målgrupp: Män över 23 år Ca 70% av besökarna är män med utländsk bakgrund

7 7 Järva mansmottagnings fyra målområden  Klinisk verksamhet  Informationsverksamhet  Utbildningsverksamhet  Metodutveckling

8 8 Hemsida: www.jarvamansmottagning.nu

9 9 www.kondomsamtalet.se

10 10 Erfarenheter från att jobba med personer med utländsk bakgrund  Använd dig av en befintlig arena  Metodutveckla utifrån tidigare arbete  Arbeta nära målgruppen  Lär dig kommunikationskanalerna  Anpassa information (språk)  Heterogen målgrupp  Samarbeta med ideella organisationer för synnergieffekter  Långsiktighet

11 11 Syfte Att utvärdera effekten av sexualundervisning på sfi- deltagarnas kunskaper om sexualitet, reproduktiv hälsa och rättigheter

12 12 Metod • Interventionsstudie med pre- och postmätning av sfi- deltagarnas kunskaper om sexualitet, reproduktiv hälsa och rättigheter • Interventionsgruppen- erhöll undervisning Kontrollgruppen- erhöll ingen undervisning

13 13 Population Sfi är indelat i följande nivåer: • 1 A och B (kort eller ingen skolbakgrund) • 2 B och C (största och mest blandade gruppen vad gäller utbildningsbakgrund) • 3 C och D (högutbildade och studievana) I studien inkluderades sfi- deltagare från 2C och 3D

14 14 Population • I Stockholm stad bedrivs sfi- undervisning av: 3 privata- (6 skolor) och 4 kommunala anordnare • Utav 6 privata skolor genomfördes studien på 4 av dessa privata skolor: → 2 skolor undervisning (interventionsgrupp), N= 98 → 2 skolor ingen undervisning (kontrollgrupp), N=108

15 15 Interventionens genomförande och innehåll Forskarlag (Järva mansmottagning): 1 projektledare tillika forskare 1 kurator 2 sjukskötare Datainsamling pågick i 2 månader Interventionsgruppen: undervisades vid 3 tillfällen under 1 vecka= 6-7 timmars sexualundervisning

16 16 Interventionens genomförande och innehåll Undervisningen indelad i 3 teman: 1.Anatomi, fysiologi och reproduktion 2.Könssjukdomar och preventivmedel 3.Svensk lagstiftning gällande sex och samlevnad

17 17 Utvärdering av interventionen • Enkät med 30 påståenden från de 3 temana • 3 svarsalternativ ’Rätt’, ’Fel’ eller ’Vet inte’ • Premätningsenkät: ca 1 vecka före undervisningen Postmätningsenkät: efter varje avslutad lektion • Kontrollgruppen besvarade samma enkät ungefär samtidigt som interventionsgruppen

18 18 Tematisk jämförelse av andelen ’rätt svar’ mellan pre- och postmätning InterventionsgruppKontrollgrupp TemaPrePostPrePost 1. Anatomi/ fysiologi & reprod. 57 → 77%62 → 66% 2. Sti/ p-medel 67 → 90%72 → 78% 3. Svensk lag54 → 82%68 → 74% Samtliga60 → 84%68 → 73%

19 19 Välinformerade innan undervisning Hur man blir gravid: ’För att bli gravid måste mannens spermier möta kvinnans ägg’ IG: 88%,KG: 95% ’En kvinna blir gravid om hon sväljer sperma’ IG: 82%,KG: 76% * ’En flicka som fått sin första mens kan bli gravid om hon har samlag’ IG: 56%, KG: 74%

20 20 Välinformerade innan undervisning Kondomens preventiva egenskaper: ’Kondom skyddar mot hiv vid samlag’ IG: 86%,KG: 75% ’Kondom skyddar mot graviditet’ IG: 91%,KG: 83% * ’P-piller skyddar mot hiv’ IG:70%,KG: 66%

21 21 Välinformerade innan undervisning Hur hiv smittar: ’Hiv kan smitta vid analsex utan kondom’ IG:70%,KG: 78% ’Du får hiv om du kramar en person som har hiv’ IG: 69%,KG: 77%

22 22 Kunskapsluckor ’Alla kvinnor blöder första gången de har samlag’ IG: 22 → 61%,KG: 24 → 32% ’Det är farligt för mannen att ha samlag med en kvinna när hon har mens’ IG: 33 → 59%,KG: 44 → 45% ’När mannens penis blir hård fylls penis med blod’ IG: 37 → 54%,KG: 49 → 45% ’En person som onanerar blir sjuk’ IG: 58 → 71%,KG: 50 → 57%

23 23 Kunskapsluckor ’En person som har hiv kan bli botad från hiv’ IG: 54 → 76%,KG: 61 → 63% Svensk lagstiftning: ’I Sverige måste kvinnan ha mannens tillåtelse för att göra abort’ IG: 33 → 89%,KG: 52 → 60% ’I Sverige är det förbjudet för två män att registrera partnerskap’ IG: 46 → 62%,KG: 62 → 66% ’I svensk lag är det tillåtet för en man att våldta den kvinna han är gift med’ IG: 68 → 89%,KG: 52 → 60% ’I Sverige är det tillåtet att omskära flickor’ IG: 48 → 79%,KG: 66 → 81%

24 24 Konklusioner  Interventionen har ökat sfi- deltagarnas kunskaper i sexualitet, reproduktiv hälsa och rättigheter ännu mer  Sfi- deltagarna var främst välinformerade om kondomens skydd mot graviditet och hiv samt om hur man blir gravid  Kunskapsluckor om mödomshinnan (slidkransen), onani, fysiologin bakom erektion, samlag vid mens, huruvida man kan bli botad från hiv samt om svensk lagstiftning relaterad till sex och samlevnad  Utöver faktakunskap finns ett behov av diskussioner om normer och värderingar kring sexualitet, reproduktiv hälsa och rättigheter


Ladda ner ppt "1 Stockholm 19 oktober 2012. 2 Hiv statistik i Sverige I den svenska strategin mot hiv/ aids är personer med utländsk bakgrund en av målgrupperna (prop."

Liknande presentationer


Google-annonser