Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholm 19 oktober 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholm 19 oktober 2012."— Presentationens avskrift:

1 Stockholm 19 oktober 2012

2 Hiv statistik i Sverige
I den svenska strategin mot hiv/ aids är personer med utländsk bakgrund en av målgrupperna (prop. 2005/06:60) Ca hiv fall har anmälts sedan 1985 Årligen anmäls hiv fall 2011 anmäldes 465 hiv fall (56% bland personer, migranter, som smittats innan ankomst till Sverige) (Smittskyddsinstitutet, 2009)

3 Smittskyddsinstitutet, 2009

4 Personer med utländskbakgrund
Definition: Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands 1960: 4% av Sveriges befolkning personer med utländsk bakgrund 2008: → 18% Ursprungsländer: Finland, forna Jugoslavien, Iran, Irak, Turkiet, Kurdistan, Somalia, Eritrea, Etiopien, Thailand och Afghanistan (Migrationsverket, 2008)

5 HIV globalt och lokalt

6 Järva mansmottagning Lafa (Landstinget förebygger aids): förebygga oönskade graviditeter, hiv/ STI Sex och samlevnadsmottagning i Rinkeby Målgrupp: Män över 23 år Ca 70% av besökarna är män med utländsk bakgrund

7 Järva mansmottagnings fyra målområden
Klinisk verksamhet Informationsverksamhet Utbildningsverksamhet Metodutveckling

8 Hemsida: www.jarvamansmottagning.nu

9

10 Erfarenheter från att jobba med personer med utländsk bakgrund
Använd dig av en befintlig arena Metodutveckla utifrån tidigare arbete Arbeta nära målgruppen Lär dig kommunikationskanalerna Anpassa information (språk) Heterogen målgrupp Samarbeta med ideella organisationer för synnergieffekter Långsiktighet

11 Syfte Att utvärdera effekten av sexualundervisning
på sfi- deltagarnas kunskaper om sexualitet, reproduktiv hälsa och rättigheter

12 Metod • Interventionsstudie med pre- och postmätning
av sfi- deltagarnas kunskaper om sexualitet, reproduktiv hälsa och rättigheter • Interventionsgruppen- erhöll undervisning Kontrollgruppen- erhöll ingen undervisning

13 Population Sfi är indelat i följande nivåer:
• 1 A och B (kort eller ingen skolbakgrund) • 2 B och C (största och mest blandade gruppen vad gäller utbildningsbakgrund) • 3 C och D (högutbildade och studievana) I studien inkluderades sfi- deltagare från 2C och 3D

14 Population • I Stockholm stad bedrivs sfi- undervisning av:
3 privata- (6 skolor) och 4 kommunala anordnare • Utav 6 privata skolor genomfördes studien på 4 av dessa privata skolor: → 2 skolor undervisning (interventionsgrupp), N= 98 → 2 skolor ingen undervisning (kontrollgrupp), N=108

15 Interventionens genomförande och innehåll
Forskarlag (Järva mansmottagning): 1 projektledare tillika forskare 1 kurator 2 sjukskötare Datainsamling pågick i 2 månader Interventionsgruppen: undervisades vid 3 tillfällen under 1 vecka= 6-7 timmars sexualundervisning

16 Interventionens genomförande och innehåll
Undervisningen indelad i 3 teman: Anatomi, fysiologi och reproduktion Könssjukdomar och preventivmedel Svensk lagstiftning gällande sex och samlevnad

17 Utvärdering av interventionen
• Enkät med 30 påståenden från de 3 temana • 3 svarsalternativ ’Rätt’, ’Fel’ eller ’Vet inte’ • Premätningsenkät: ca 1 vecka före undervisningen Postmätningsenkät: efter varje avslutad lektion • Kontrollgruppen besvarade samma enkät ungefär samtidigt som interventionsgruppen

18 Tematisk jämförelse av andelen ’rätt svar’ mellan pre- och postmätning
Interventionsgrupp Kontrollgrupp Tema Pre Post 1. Anatomi/ fysiologi & reprod. 57→ 77% 62 → 66% 2. Sti/ p-medel 67 → 90% 72 → 78% 3. Svensk lag 54 → 82% 68 → 74% Samtliga 60 → 84% 73%

19 Välinformerade innan undervisning
Hur man blir gravid: ’För att bli gravid måste mannens spermier möta kvinnans ägg’ IG: 88%, KG: 95% ’En kvinna blir gravid om hon sväljer sperma’ IG: 82%, KG: 76% * ’En flicka som fått sin första mens kan bli gravid om hon har samlag’ IG: 56%, KG: 74%

20 Välinformerade innan undervisning
Kondomens preventiva egenskaper: ’Kondom skyddar mot hiv vid samlag’ IG: 86%, KG: 75% ’Kondom skyddar mot graviditet’ IG: 91%, KG: 83% * ’P-piller skyddar mot hiv’ IG:70%, KG: 66%

21 Välinformerade innan undervisning
Hur hiv smittar: ’Hiv kan smitta vid analsex utan kondom’ IG:70%, KG: 78% ’Du får hiv om du kramar en person som har hiv’ IG: 69%, KG: 77%

22 Kunskapsluckor ’Alla kvinnor blöder första gången de har samlag’
IG: 22→61%, KG: 24→32% ’Det är farligt för mannen att ha samlag med en kvinna när hon har mens’ IG: 33→59%, KG: 44→45% ’När mannens penis blir hård fylls penis med blod’ IG: 37→54%, KG: 49→45% ’En person som onanerar blir sjuk’ IG: 58→71%, KG: 50→57%

23 Kunskapsluckor ’En person som har hiv kan bli botad från hiv’
IG: 54→76%, KG: 61→63% Svensk lagstiftning: ’I Sverige måste kvinnan ha mannens tillåtelse för att göra abort’ IG: 33 → 89%, KG: 52 → 60% ’I Sverige är det förbjudet för två män att registrera partnerskap’ IG: 46 → 62%, KG: 62 → 66% ’I svensk lag är det tillåtet för en man att våldta den kvinna han är gift med’ IG: 68 → 89%, KG: 52 → 60% ’I Sverige är det tillåtet att omskära flickor’ IG: 48 → 79%, KG: 66 → 81%

24 Konklusioner Interventionen har ökat sfi- deltagarnas kunskaper i sexualitet, reproduktiv hälsa och rättigheter ännu mer Sfi- deltagarna var främst välinformerade om kondomens skydd mot graviditet och hiv samt om hur man blir gravid Kunskapsluckor om mödomshinnan (slidkransen), onani, fysiologin bakom erektion, samlag vid mens, huruvida man kan bli botad från hiv samt om svensk lagstiftning relaterad till sex och samlevnad Utöver faktakunskap finns ett behov av diskussioner om normer och värderingar kring sexualitet, reproduktiv hälsa och rättigheter


Ladda ner ppt "Stockholm 19 oktober 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser