Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Punktprevalensmätning av trycksår 2011, v.40 Resultat från landstingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Punktprevalensmätning av trycksår 2011, v.40 Resultat från landstingen."— Presentationens avskrift:

1 Punktprevalensmätning av trycksår 2011, v.40 Resultat från landstingen

2 Resultatredovisning landstingen PPM-trycksår v. 40. 2011 9220 patienter har observerats från 14 landsting/regioner (exkl. 776 patienter som inte ville eller kunde delta). Karolinska Universitetssjukhuset har lämnat in data på aggregerad nivå, med observationer av 953 patienter. Aggregerad data har inte kunnat användas i resultatsammanställningen. Totalt 8265 patienter har deltagit, exkl. Karolinska. I vissa diagram anges ett 95 procentigt konfidensintervall. Konfidensintervallen är ett mått på osäkerheten utifrån prevalensen och urvalets storlek. Data baseras dock inte på ett slumpmässigt urval, utan på det totala antalet observationer en viss dag. Det kan ändå finnas en slumpvariation över tid, varför konfidensintervall kan vara till hjälp vid tolkningen av resultaten.

3 Deltagande patienter, PPM HT 11 och VT 11 Deltagande patienter * Exkl Karolinska universitetssjukhuset LandstingDeltagande patienter HT 11 Deltagande patienter VT 11 Patienten vill ej deltaga HT 11 Patienten deltog ej av annan orsak HT 11 Antal/andel riskpatienter Andel Kvinnor Andel Män Andel Barn Andel 17-60 år Andel 61-69 år Andel 70-79 år Andel 80 år och över nnnnn%%%% Gotland1061091461817,0%54,7%45,3%0,0%25,5%19,8%20,8%34,0% Halland594644231411920,0%50,2%49,8%0,0%26,6%18,5%22,2%32,7% Jönköping6096571468914,6%54,5%45,5%0,2%30,7%13,0%23,5%32,7% Kalmar4374072329321,3%53,8%46,2%0,0%21,1%14,6%24,5%39,8% Kronoberg352334897421,0%56,5%43,5%0,6%22,4%13,6%25,6%37,8% Norrbotten541569421911922,0%54,2%45,8%0,0%25,5%16,3%25,3%32,9% Region Skåne3722214678923,9%44,1%55,9%0,0%12,4%15,3%26,9%45,4% Stockholm19751951465545022,8%54,1%45,9%0,3%21,3%13,3%19,8%45,3% Sörmland59961312188714,5%50,4%49,6%0,0%38,6%13,0%18,2%30,2% Värmland558512402113223,7%54,8%45,2%0,0%28,1%13,4%23,8%34,6% Västerbotten692640633911917,2%51,6%48,4%0,0%25,1%17,9%26,0%30,9% Västernorrland37328216557921,2%50,1%49,9%0,3%24,9%19,0%23,9%31,9% Västmanland475431181310121,3%50,7%49,3%0,2%20,4%20,0%26,9%32,4% Örebro582567121512922,2%51,9%48,1%0,0%24,9%16,2%26,3%32,6% Summa8265164663163091 69820,5%52,5%47,5%0,1%24,7%15,3%23,2%36,6%

4 Andel patienter med tryckskada och/eller trycksår Totalt 1193 patienter hade en eller flera tryckskador/trycksår i mätningen HT 11, v.40. Inom parantes anges antalet patienter med tryckskador/trycksår inom respektive landsting HT 11, v.40

5 Andel patienter med tryckskada och/eller trycksår, fördelat efter kön

6 Andel patienter med tryckskada och/eller trycksår, fördelat efter ålder

7 Andel riskpatienter med tryckskada och/eller trycksår Riskpatienter har bedömts med Modifierad Nortonskala. Patienten ges poäng efter tillståndet. Summerar poängen till 20 eller lägre bedöms patienten ha en ökad risk för att utveckla en tryckskada/trycksår. Antal riskpatienter är 1698 varav 635 har ett eller flera trycksår/tryckskador

8 Andel patienter med tryckskada och/eller trycksår på sjukhusnivå

9 Lokalisation av det allvarligaste trycksåret

10 n=1193 n=126 n=635

11 Typ av tryckskada/trycksår, av alla tryckskador/trycksår

12 Typ av tryckskador/trycksår av alla tryckskador/trycksår Antal trycksår/ tryckskador=762 Antal trycksår/ tryckskador=1397 Antal trycksår/ tryckskador=146

13 Andel patienter med förebyggande och behandlande madrass 5154 patienter hade förebyggande eller behandlande madrass i PPM trycksår v.40, HT 11

14 Andel patienter med förebyggande och behandlande madrass

15 Patienter med planerad lägesändring i säng 1263 patienter hade planerad lägesändring i säng

16 Andel patienter med planerad lägesändring i säng

17 Användning av annan preventiv utrustning (Dvs. hälavlastning, tryckreducerande dyna i stol, glidlakan/glidmatta eller annat) 2417 patienter hade någon form av annan utrustning

18 Användning av andra former av preventiv utrustning hos riskpatienter

19 Journalgranskning

20


Ladda ner ppt "Punktprevalensmätning av trycksår 2011, v.40 Resultat från landstingen."

Liknande presentationer


Google-annonser