Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2014 Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 26 maj 2014 Kontakt på Novus: Jenny Andersson, +46 720 700 410

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2014 Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 26 maj 2014 Kontakt på Novus: Jenny Andersson, +46 720 700 410"— Presentationens avskrift:

1 UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2014 Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 26 maj 2014 Kontakt på Novus: Jenny Andersson, +46 720 700 410 jenny.andersson@novus.se

2 2 Om undersökningen Metod: Webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel. Målgrupp: Tjänstemän i privat sektor Omfattning: 1046 intervjuer i Novus webbpanel under perioden 15-23 maj 2014 med en deltagarfrekvens på 66% Obs! Notera att värden för 2012 och 2011 är baserade på dryga 2000 intervjuer. 2013 genomfördes 1038 intervjuer. Signifikanta skillnader: I rapporter anges signifikanta skillnader avseende kön, ålder, hushållsinkomst och region. Övriga nedbrytningar finns i tabellsamlingen samt i SPSS-fil

3 3 SAMMANFATTNING

4 4 Sammanfattning (1/2)  Drygt 1 av 4 upplever att de är tillgängliga för arbete under semestern - minskning från 2013  1 av 5 upplever att chefer/ledningen förväntar sig att de är tillgängliga under semestern  Nära 1 av 5 arbetar under semestern för att slippa hög arbetsbelastning efteråt  1 av 5 har ofta svårt att koppla bort arbetet under semestern  Drygt 1 av 10 kommer att vara mer tillgänglig i sommar än förra sommaren  Cirka 1 av 6 kan inte ta fyra veckors sammanhängande semester om de vill - minskning från 2013  Drygt 2 av 3 har inte en policy på sin arbetsplats som reglerar när de förväntas vara tillgängliga via mail och mobil  4 av 10 anser att deras jobbmobil gör dem tillgängliga under sommarledigheten  Nära 4 av 10 kollar under semestern sina jobbmail i mobilen

5 5 Sammanfattning (2/2)  Drygt hälften är tillgängliga under semestern för att underlätta för kollegor – ökning från 2013  Knappt hälften är tillgängliga under semestern för att underlätta för kunder och klienter  Drygt 4 av 10 skulle vilja slippa vara tillgängliga under semestern  Nära 1 av 4 upplever att tillgängligheten under semestern innebär att de har mindre tid med familj och vänner  1 av 5 upplever att tillgängligheten under semestern ibland skapar konflikter med familj och vänner  Drygt 1 av 4 upplever att tillgängligheten under semestern hindrar dem från att koppla av – minskning från 2013

6 6 RESULTAT

7 Drygt 1 av 4 upplever att de är tillgängliga för arbete under semestern 7 Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Jag upplever att jag är tillgänglig för arbete under semestern 2014: Fler i hushåll med inkomst 800’+ SEK/år (34%) upplever att de är tillgängliga under semestern Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer Topbox 27% 34% 29% 43%

8 1 av 5 upplever att chefer/ledningen förväntar sig att de är tillgängliga under semestern 8 Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Mina chefer/ledningen förväntar sig att jag är tillgänglig under semestern Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer 2014: Fler i hushåll med inkomst 800’+ SEK/år (30%) upplever att deras chefer/ledning förväntar sig att de är tillgängliga under semestern Topbox 19% 16% 23%

9 Nära 1 av 5 arbetar under semestern för att slippa hög arbetsbelastning efteråt 9 Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Jag arbetar under semestern för att slippa en hög arbetsbelastning efter semestern Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer Topbox 17% 14% 13% 15%

10 1 av 5 har ofta svårt att koppla bort arbetet under semestern 10 Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Jag har ofta svårt att koppla bort arbetet under semestern Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer Topbox 19% 17% 16% 17%

11 Drygt 1 av 10 kommer att vara mer tillgänglig i sommar än förra sommaren 11 Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Jag tror att jag kommer att vara mer tillgänglig i sommar än förra sommaren Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer Topbox 13% 12% 2014: Yngre 39+ år (22%) upplever i högre grad än andra att de kommer vara med tillgängliga under semestern än förra sommaren

12 Cirka 1 av 6 kan inte ta fyra veckors sammanhängande semester om de vill 12 Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Jag kan, om jag vill, ta minst fyra veckors sammanhängande semester 2014: Fler män (74%) och fler i Västsverige (77%) upplever att de kan ta fyra veckors sammanhängande semester om de vill Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer Topbox 71% 68%

13 Drygt 2 av 3 har inte en policy på sin arbetsplats som reglerar när de förväntas vara tillgängliga via mail och mobil 13 Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Vi har en policy på min arbetsplats som reglerar när vi förväntas vara tillgängliga via mail och mobil Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer Topbox 13% 2014: Fler i hushåll med inkomst 800’+ SEK/år (16%) har en policy på sin arbetsplats som reglerar när de förväntas vara tillgängliga via mail/mobil

14 4 av 10 anser att deras jobbmobil gör dem tillgängliga under sommarledigheten 14 Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Min jobbmobil gör att jag är tillgänglig under sommarledigheten Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer Topbox 40% 2014: Fler i hushåll med inkomst 800’+ SEK/år (56%) och fler män (44%) anser att deras jobbmobil gör dem tillgängliga under sommarledigheten

15 Nära 4 av 10 kollar under semestern sina jobbmail i mobilen 15 Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Under semestern kollar jag mina jobbmail i mobilen Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer Topbox 37% 2014: Fler i hushåll med inkomst 800’+ SEK/år (49%) och fler män (39%) kollar sina jobbmail i mobilen under semestern

16 Drygt hälften är tillgängliga under semestern för att underlätta för kollegor 16 Fråga: Upplever du något av följande som följd av att du är tillgänglig under semestern? Jag är tillgänglig under semestern för att underlätta för mina kollegor Bas: Tillgängliga under semestern 2014 n=462 intervjuer Topbox 55% 47% 53% 64%

17 Knappt hälften är tillgängliga under semestern för att underlätta för kunder och klienter 17 Fråga: Upplever du något av följande som följd av att du är tillgänglig under semestern? Jag är tillgänglig under semestern för att underlätta för kunder/klienter Bas: Tillgängliga under semestern 2014 n=462 intervjuer Topbox 45% 47% 49% 59%

18 Drygt 4 av 10 skulle vilja slippa vara tillgängliga under semestern 18 Fråga: Upplever du något av följande som följd av att du är tillgänglig under semestern? Jag skulle slippa vilja vara tillgänglig under sommaren 2014: Fler i åldern 40-49 år (53%) vill slippa vara tillgängliga under semestern Bas: Tillgängliga under semestern 2014 n=462 intervjuer Topbox 44% 46% 43% 44%

19 Nära 1 av 4 upplever att tillgängligheten under semestern innebär att de har mindre tid med familj och vänner 19 Fråga: Upplever du något av följande som följd av att du är tillgänglig under semestern? Jag upplever att min tillgänglighet under semestern innebär att jag har mindre tid med familj och vänner Bas: Tillgängliga under semestern 2014 n=462 intervjuer Topbox 23% 25% 27% 30%

20 1 av 5 upplever att tillgängligheten under semestern ibland skapar konflikter med familj och vänner 20 Fråga: Upplever du något av följande som följd av att du är tillgänglig under semestern? Jag upplever att min tillgänglighet under semestern ibland skapar konflikter med familj och vänner Bas: Tillgängliga under semestern 2014 n=462 intervjuer Topbox 20% 19% 20% 25%

21 Drygt 1 av 4 upplever att tillgängligheten under semestern hindrar dem från att koppla av 21 Fråga: Upplever du något av följande som följd av att du är tillgänglig under semestern? Jag upplever att tillgängligheten under semestern hindrar mig från att koppla av Bas: Tillgängliga under semestern 2014 n=462 intervjuer Topbox 27% 32% 2014: Fler i hushåll med inkomst 600’-799 SEK/år (37%), fler kvinnor (34%) och fler i åldern 40-49 år (34%) upplever att tillgängligheten under semestern hindrar dem från att koppla av

22 Kundansvar & Befattning 22 Innefattar din roll på ditt företag att du är kundansvarig? Vad har du för befattning? Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer

23 Frågor? Välkommen att kontakta oss på Novus! Jenny Andersson Tel: 0720 700 410 jenny.andersson@novus.se


Ladda ner ppt "UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2014 Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 26 maj 2014 Kontakt på Novus: Jenny Andersson, +46 720 700 410"

Liknande presentationer


Google-annonser