Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänstemännens moderna arbetsliv – Tar arbetsdagen aldrig slut

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänstemännens moderna arbetsliv – Tar arbetsdagen aldrig slut"— Presentationens avskrift:

1

2 Tjänstemännens moderna arbetsliv – Tar arbetsdagen aldrig slut
Tjänstemännens moderna arbetsliv – Tar arbetsdagen aldrig slut? Daniel Gullstrand Unionen är Sveriges största tjänstemannafack och det största facket i privat sektor. Unionen har idag ca medlemmar inom alla privata sektorer förutom finans- och försäkring. Idag har Unionen ca 100 kollektivavtal på ca 80 kollektivavtalsområden. Det största avtalet är teknikavtalet som omfattar medlemmar. Unionen organiserar samtliga tjänstemän på arbetsplatsen, oavsett deras befattning. Åsa Johansson, Unionen

3 Det gränslösa arbetslivet
Arbete och fritid Arbetsplats och hem Chef och medarbetare Tidszoner och geografi

4 Vad orsakar det gränslösa arbetslivet?
Teknikutveckling Förändrad arbetsorganisation Globalisering och ökad konkurrens

5 Konsekvenser för tjänstemännen
Större inflytande över arbetstidens förläggning Intressanta och stimulerande jobb Möjlighet till distansarbete underlättar livspusslet Delvis stärkt position gentemot arbetsgivaren

6 Konsekvenser för tjänstemännen
Tillgänglighet sänker kvaliteten på fritiden och nödvändiga viloperioder Högt arbetstempo gör att tjänstemän jobbar över och drar in på raster Tjänstemännen måste många gånger själva skaffa de organisatoriska resurser som krävs för att jobba effektivt

7 Resultat från undersökningar – Att ha kontoret i mobilen Ipsos 2011
Undersökning bland Unionens medlemmar En fjärdedel uppger att de måste vara tillgängliga efter ordinarie arbetstid Fyra av tio upplever att jobbet spiller över på fritiden En femtedel kollar ofta jobbmailen efter arbetstid Över hälften har jobbmobilen ständigt påslagen Tre av tio känner sig negativt stressade från jobbet Jag upplever ofta att jag måste vara tillgänglig efter ordinarie arbetstid Åsa Johansson, Unionen

8 Alltid uppkopplad – aldrig avkopplad, Yougov 2011
En femtedel använder ofta eller alltid sin fritid för arbete Tre av tio måste ibland arbeta lediga dagar och helger för att hinna med jobbet, en av tio gör det ofta eller alltid Nästan hälften tillgängliga för att underlätta för kunder och klienter Var tredje uppger att de är tillgängliga för att arbetsgivaren förväntar sig det Fyra av tio skulle vilja slippa vara tillgängliga Mer än tre av tio har ofta svårt att koppla bort arbetet från fritiden

9 Jobbet alltid närvarande, Novus 2013
1000 tjänstemän i privat sektor, webintervjuer Sju av tio tillgängliga minst en gång i veckan, hälften är tillgängliga dagligen En av tre upplever att jobbet spiller över på fritiden Tre av tio har svårt att släppa tankarna på jobbet under fritiden Resultaten förstärks om man skiljer ut de som är extra tillgängliga (Mobila / Övriga tjänstemän) Nio av tio saknar regler om tillgänglighet på sin arbetsplats Men tre av fyra trivs med sitt jobb! (Mobila tjänstemän – tillgängliga dagligen och arbetar hemma minst en gång i veckan) Fråga: I vilken utsträckning upplever du att du är tillgänglig för ditt jobb, exempelvis via mobil eller e-post, utöver ordinarie arbetstid? Åsa Johansson, Unionen

10 Tillgänglighetens konsekvenser

11 Tillgänglighetens konsekvenser

12 Finns regler om tillgänglighet?

13 Varför är tjänstemännen tillgängliga?

14 Distansarbete vanligt

15 Hemmet vanligaste distansarbetsplatsen

16 Unionens arbetsmiljöbarometer
Årlig undersökning av våra arbetsmiljöombud, 2013 den åttonde Syftar till att undersöka arbetsplatser, arbetsmiljöarbete, AMO:s och AG:s kunskaper Svarsfrekvens på 40 procent av ca 6000 AMO Nytt för i år: Tema psykosocial arbetsmiljö samt ny branschindelning

17 Mest angelägna frågor enligt AMO

18

19

20 Tillgänglighet avgörande om vi ska klara ett gränslöst arbetsliv
Viloperioder viktigt, långvarig tillgänglighet en hälsorisk Vi styrs av relationer, outtalade krav och tysta överenskommelser. Det är sällan tillgängligheten är ett direkt krav från arbetsgivaren. Även en arbetsdag på distans måste få en början och ett slut Arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön, använd också arbetsmiljölagen! Tillgänglighetspolicy ett sätt att tydliggöra förväntningar och peka på arbetsgivarens ansvar Åsa Johansson, Unionen

21 Hur arbetar Unionen med frågan?
Psykosocial föreskrift från AV Utbilda våra arbetsmiljöombud Tillgänglighetspolicy/mobilpolicy som en del av systematiskt arbetsmiljöarbete Avtalsinfo – arbetstidsavtal och beredskapsavtal Opinionsbildning

22 Vad är en tillgänglighetspolicy?
Upprättas lokalt på arbetsplatsen (samverkan, lokalt avtal eller ensidig policy) Syftar till att skapa ett regelverk som tydliggör eller tar bort krav på tillgänglighet Uppföljning av resultat

23 Tillgänglighetspolicy
Kampanj i TV4 under hösten 2013, samt kommande under våren 2014

24 Tack för mig! Kontakta mig gärna på


Ladda ner ppt "Tjänstemännens moderna arbetsliv – Tar arbetsdagen aldrig slut"

Liknande presentationer


Google-annonser