Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets kansli, Jeanette Kjellberg Grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets kansli, Jeanette Kjellberg Grundläggande arbetsmiljöutbildning."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets kansli, Jeanette Kjellberg Grundläggande arbetsmiljöutbildning

2 Landstingets kansli, Jeanette Kjellberg Vision: ”Ett gott liv i ett livskraftigt län” Mål: Ett kvalitetsstyrt landsting – vad betyder det för våra medarbetare?

3 Landstingets kansli, Jeanette Kjellberg En god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv! Främja god hälsa Förebyggande arbete Rehabilitering ”En bra arbetsmiljö och ett aktivt arbetsmiljöarbete är förutsättningar för att kunna ha en verksamhet med god kvalitet och uppnå ständiga förbättringar.”

4 Landstingets kansli, Jeanette Kjellberg Landstingets arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljö = allt som påverkar oss i vårt arbete (fysiskt, psykiskt, socialt) Integreras i verksamheten, beaktas i alla beslut Förändringar i verksamheten ska bidra till bättre arbetsmiljö Tillåtande klimat med utrymme för dialog Naturligt att prata om arbetets krav, risker och förväntningar Chefer och medarbetare ska tillsammans åtgärda svårigheter och problem

5 Landstingets kansli, Jeanette Kjellberg Arbetsmiljölagen: arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete Chefen är ansvarig inom sin verksamhet, ska tillsammans med medarbetare och skyddsombud se till att det utförs och fungerar Systematiskt arbetsmiljöarbete

6 Landstingets kansli, Jeanette Kjellberg forts. systematiskt arbetsmiljöarbete Ska ses som en naturlig del av verksamheten Årligen undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna och vidta åtgärder Arbetar vi förebyggande och systematiskt leder det till en bra arbetsmiljö!


Ladda ner ppt "Landstingets kansli, Jeanette Kjellberg Grundläggande arbetsmiljöutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser