Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande arbetsmiljöutbildning"— Presentationens avskrift:

1 Grundläggande arbetsmiljöutbildning

2 Vision: ”Ett gott liv i ett livskraftigt län” Mål: Ett kvalitetsstyrt landsting
Landstingets vision är: ”ett gott liv i ett livskraftigt län”. Målet är att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Detta ska genomsyra vår verksamhet. Vad betyder vår vision och vårt mål för medarbetarnas vardag? – vad betyder det för våra medarbetare?

3 En god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv!
Främja god hälsa Förebyggande arbete Rehabilitering ”En bra arbetsmiljö och ett aktivt arbetsmiljöarbete är förutsättningar för att kunna ha en verksamhet med god kvalitet och uppnå ständiga förbättringar.” Jo, att de ska må bra på jobbet helt enkelt. Man har rätt till en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Saknas detta kan vi aldrig nå visionen och målet.

4 Landstingets arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljö = allt som påverkar oss i vårt arbete (fysiskt, psykiskt, socialt) Integreras i verksamheten, beaktas i alla beslut Förändringar i verksamheten ska bidra till bättre arbetsmiljö Tillåtande klimat med utrymme för dialog Naturligt att prata om arbetets krav, risker och förväntningar Chefer och medarbetare ska tillsammans åtgärda svårigheter och problem I landstingets arbetsmiljöpolicy står bland annat detta. Viktigt att arbetsmiljöarbetet blir en del av verksamheten, en självklarhet som finns integrerad i det dagliga arbetet och i alla beslut. Medarbetarna har också ett ansvar att bidra till en bättre arbetsmiljö! Alla måste ta ett personligt ansvar.

5 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljölagen: arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete Chefen är ansvarig inom sin verksamhet, ska tillsammans med medarbetare och skyddsombud se till att det utförs och fungerar 

6 forts. systematiskt arbetsmiljöarbete
Ska ses som en naturlig del av verksamheten Årligen undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna och vidta åtgärder Arbetar vi förebyggande och systematiskt leder det till en bra arbetsmiljö!


Ladda ner ppt "Grundläggande arbetsmiljöutbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser