Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 KAP - Lagens ändamål och tillämpningsområde

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 KAP - Lagens ändamål och tillämpningsområde"— Presentationens avskrift:

1 1 KAP - Lagens ändamål och tillämpningsområde
1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

2 2 KAP - Arbetsmiljöns beskaffenhet
- Kriterier på en god arbetsmiljö (1 §)

3 2 kap 1 § Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.

4 2 kap 1 § Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas.

5 2 kap 1 § Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.

6 3 KAP - Allmänna skyldigheter
- Skyldighet att samverka (1 a §) - Arbetsgivarens ansvar (2 §) - Systematiskt arbetsmiljöarbete och organisation för anpassning och rehabilitering (2a §) - Skyldigheter mot varje arbetstagare (3 §) - Arbetstagarens ansvar (4 §) - Samordningsansvar (7 §) - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrd personal (12 §)

7 4 KAP - Bemyndiganden 5 KAP - Minderåriga

8 6 KAP - Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m m
- Krav på organiserad samverkan (1 §) - Skyddsombud (2 §) - Huvudskyddsombud (3 §) - Skyddsombudets roll och uppgifter (4 §) - Begäran om åtgärder eller undersökningar (6 a §) - Rätt att stoppa farligt arbete (7 §) - Skyddskommittens uppgifter (9 §)

9 7 KAP - Tillsyn 8 KAP - Påföljder 9 KAP - Överklagande


Ladda ner ppt "1 KAP - Lagens ändamål och tillämpningsområde"

Liknande presentationer


Google-annonser