Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ERGONOMI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ERGONOMI."— Presentationens avskrift:

1 ERGONOMI

2 Definition ergonomi IEA/ESS
”Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings-och tillämpningsområde, som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet mellan människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och arbetssystem” (Ergonomi = Human Factors)

3 Vad betyder ”Ergonomi” rent konkret?

4 Vad är Ergonomi? Belastningsergonomi Synergonomi Kognitionsergonomi
Organisationsergonomi

5 Belastningsergonomi Arbetsställningar Arbetsrörelser
Hur fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens leder och muskler

6 Lite statistik! Över 70% av alla anmälda arbetssjukdomar och Över 20% av alla arbetsolycksfall har gällt belastningsskador Tillsammans har de utgjort mer än 40 av alla anmälda arbetsskador

7

8 Belastningsdos Beräknas utifrån Hur tungt Hur mycket Hur länge Hur ofta vi arbetar

9 ”Onda cirkeln” Hög belastning Muskeluttröttning
Upplagring bl a mjölksyra Inflamm Muskel Skada cellvägg

10 Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten
Arbetsmiljölagen 3 kap §2

11 ARBETSGIVAREN ska bl a se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om
hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas vilka risker olämpliga arb.ställningar, arb.rörelser och olämplig manuell hantering medför tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler

12 ARBETSGIVAREN ska också se till att arbetstagaren
Ges möjlighet att träna in en lämplig arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften. Han/hon ska även följa upp att instruktionerna efterlevs

13 Arbetstagarens ansvar
Arbetstagaren ska vara uppmärksam på arbetsgivarens instruktioner för hur hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar skall undvikas. Arbetstagare som bedömer att en arbetsuppgift kan medföra sådana belastningar skall underrätta arbetsgivaren om detta.

14 ERGONOMI Sittande Stående

15 Frankel V, Nordin M. Basic Biomechanics of the skeletal system

16 Hur ska ländryggstödet placeras?
Frankel V, Nordin M. Basic Biomechanics of the skeletal system

17 Normaliserat disktryck (MPa), vid olika arbetsuppgifter
Frankel V, Nordin M. Basic Biomechanics of the skeletal system

18 Vad är syfte med arbetsteknik i omvårdnadsarbetet?

19 Positiv skattning mellan vårdarens arbetsteknik och patientens skattning av säkerhet och bekvämlighet

20 Hög olycksfallrisk bland vårdpersonal
Oftast på grund av förflyttningar

21 Kroppens gränser Träningsgränsen Arbetsgränsen Smärtgränsen Skadegränsen

22 Belastningen vid lyft av patient kan överstiga rekommenderade gränsvärdet
3400N (NIOSH)

23

24

25

26 ”Trappan” 1 2 3

27 Förflyttning Förberedelsefasen Utförandefasen Resultatfasen

28 Varje patientförflyttning är unik!


Ladda ner ppt "ERGONOMI."

Liknande presentationer


Google-annonser