Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Må bra på jobbet. Vad göra efter gymnasiet?  En del har planer andra inte.  Bra att i lugn och ro fundera över vad man vill göra.  Många behöver ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Må bra på jobbet. Vad göra efter gymnasiet?  En del har planer andra inte.  Bra att i lugn och ro fundera över vad man vill göra.  Många behöver ett."— Presentationens avskrift:

1 Må bra på jobbet

2 Vad göra efter gymnasiet?  En del har planer andra inte.  Bra att i lugn och ro fundera över vad man vill göra.  Många behöver ett mellanår.  Många är rädda för att arbetslivet skall slita ut en.

3 Det lönar sig att koppla av hemma  Många personer i arbetsför ålder pensionerar sig.  Finska män i 50-64 års ålder är i toppen i OECD:s arbetsoförmögenhetsstatistik.  Pensionering sker allt oftare pga. psykiska orsaker, alltmer sällan pga. fysiska orsaker.

4 Arbetslivet  Det har blivit alltmer vanligt att byta arbetsplats flera gånger.  Korttidsjobb är vanliga.  Psykiska, fysiska och sociala faktorer påverkar hur vi mår på jobbet.  Ansvaret ligger på arbetsgivaren, samhället samt arbetstagaren.

5 Arbetslivet  Psykiskt välbefinnande på jobbet kännetecknas av: arbetslust, att arbetet löper smidigt och att man behärskar arbetsuppgifterna.  Väldimensionerat och välorganiserat arbete känns givande, meningsfullt och utmanande.

6 Arbetet  Varje människa borde ha en viss beslutanderätt och ett visst ansvar då det gäller hennes eget arbete.  Påverka sin egen arbetsmängd, sin arbetstakt och metoder.  Respekt och acceptans är viktigt, samt en trygg arbetsmiljö.

7 Balans i arbetsmängden  Om man har för mycket arbete eller tidspressen är för stor blir arbetet tungt. Detta kallas kvantitativ belastning.  För liten arbetsmängd kan också kännas tung.  Arbeten som kräver ständig uppmärksamhet och snabb reaktionsförmåga har kvalitativ belastning.

8 Fysisk belastning  Arbetsmetoder, arbetsställning, graden av fysisk ansträngning, arbetsredskapen, arbetsmiljön, arbetsgemenskapen samt arbetstagaren själv påverkar den fysiska belastningen.  Olämplig temperatur, buller, dålig luft, felaktig belysning och mögelskador är vanliga faktorer som påverkar vår hälsa på jobbet.

9 Atmosfären på jobbet  En god arbetskultur utgör grunden för en god atmosfär på jobbet.  Arbetsmoralen, kommunikationen mellan människorna, vilka regler och villkor som gäller påverkar atmosfären.  En bra arbetsgemenskap och god atmosfär främjar arbetstagarnas hälsa.

10 Atmosfären på jobbet  Interna konflikter tär på arbetsgemenskapen.  Viktigt att det ges tid till att bekanta sig med sina kolleger, ett gemensamt kafferum är således viktigt för att skapa kontakter.

11 Snuttjobb  Med snuttjobb menas anställningar som gäller några veckor till månader.  Ofta kvinnor som har snuttjobb.  Dessa jobb skapar osäkerhet eftersom det blir svårt ekonomiskt att planera sin framtid, att ta lån etc.

12 Mobbning på arbetsplatsen  Påverkar individens välbefinnande och hälsa negativt, skadar arbetsgemenskapen och dess rykte.  Enligt arbetsskyddslagen är det förbjudet med trakasserier på arbetsplatsen, chefen är skyldig att ta itu med dem.  Red ut mobbningen, om detta inte lyckas kan man vända sig till arbetsskyddsmyndigheterna.

13 Pigga upp vardagen  Ta pauser i arbetet.  Pausgymnastik, sträck på dig själv under pauserna.  Prata med kollegerna om något annat än arbetet under pauserna.  Om du är avslappnad kan du bättre koncentrera dig på dina uppgifter.  Gör en sak åt gången, så får du det gjort.

14 Vad stressar dig?  Fundera på vad som stressar dig.  Gör en lista på saker som stressar dig.  Fundera på vad du kunde göra för att påverka det som stressar dig.  Skriv ner dessa saker.


Ladda ner ppt "Må bra på jobbet. Vad göra efter gymnasiet?  En del har planer andra inte.  Bra att i lugn och ro fundera över vad man vill göra.  Många behöver ett."

Liknande presentationer


Google-annonser