Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Må bra på jobbet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Må bra på jobbet."— Presentationens avskrift:

1 Må bra på jobbet

2 Vad göra efter gymnasiet?
En del har planer andra inte. Bra att i lugn och ro fundera över vad man vill göra. Många behöver ett mellanår. Många är rädda för att arbetslivet skall slita ut en.

3 Det lönar sig att koppla av hemma
Många personer i arbetsför ålder pensionerar sig. Finska män i års ålder är i toppen i OECD:s arbetsoförmögenhetsstatistik. Pensionering sker allt oftare pga. psykiska orsaker, alltmer sällan pga. fysiska orsaker.

4 Arbetslivet Det har blivit alltmer vanligt att byta arbetsplats flera gånger. Korttidsjobb är vanliga. Psykiska, fysiska och sociala faktorer påverkar hur vi mår på jobbet. Ansvaret ligger på arbetsgivaren, samhället samt arbetstagaren.

5 Arbetslivet Psykiskt välbefinnande på jobbet kännetecknas av: arbetslust, att arbetet löper smidigt och att man behärskar arbetsuppgifterna. Väldimensionerat och välorganiserat arbete känns givande, meningsfullt och utmanande.

6 Arbetet Varje människa borde ha en viss beslutanderätt och ett visst ansvar då det gäller hennes eget arbete. Påverka sin egen arbetsmängd, sin arbetstakt och metoder. Respekt och acceptans är viktigt, samt en trygg arbetsmiljö.

7 Balans i arbetsmängden
Om man har för mycket arbete eller tidspressen är för stor blir arbetet tungt. Detta kallas kvantitativ belastning. För liten arbetsmängd kan också kännas tung. Arbeten som kräver ständig uppmärksamhet och snabb reaktionsförmåga har kvalitativ belastning.

8 Fysisk belastning Arbetsmetoder, arbetsställning, graden av fysisk ansträngning, arbetsredskapen, arbetsmiljön, arbetsgemenskapen samt arbetstagaren själv påverkar den fysiska belastningen. Olämplig temperatur, buller, dålig luft, felaktig belysning och mögelskador är vanliga faktorer som påverkar vår hälsa på jobbet.

9 Atmosfären på jobbet En god arbetskultur utgör grunden för en god atmosfär på jobbet. Arbetsmoralen, kommunikationen mellan människorna, vilka regler och villkor som gäller påverkar atmosfären. En bra arbetsgemenskap och god atmosfär främjar arbetstagarnas hälsa.

10 Atmosfären på jobbet Interna konflikter tär på arbetsgemenskapen.
Viktigt att det ges tid till att bekanta sig med sina kolleger, ett gemensamt kafferum är således viktigt för att skapa kontakter.

11 Snuttjobb Med snuttjobb menas anställningar som gäller några veckor till månader. Ofta kvinnor som har snuttjobb. Dessa jobb skapar osäkerhet eftersom det blir svårt ekonomiskt att planera sin framtid, att ta lån etc.

12 Mobbning på arbetsplatsen
Påverkar individens välbefinnande och hälsa negativt, skadar arbetsgemenskapen och dess rykte. Enligt arbetsskyddslagen är det förbjudet med trakasserier på arbetsplatsen, chefen är skyldig att ta itu med dem. Red ut mobbningen, om detta inte lyckas kan man vända sig till arbetsskyddsmyndigheterna.

13 Pigga upp vardagen Ta pauser i arbetet.
Pausgymnastik, sträck på dig själv under pauserna. Prata med kollegerna om något annat än arbetet under pauserna. Om du är avslappnad kan du bättre koncentrera dig på dina uppgifter. Gör en sak åt gången, så får du det gjort.

14 Vad stressar dig? Fundera på vad som stressar dig.
Gör en lista på saker som stressar dig. Fundera på vad du kunde göra för att påverka det som stressar dig. Skriv ner dessa saker.


Ladda ner ppt "Må bra på jobbet."

Liknande presentationer


Google-annonser