Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT-stress. Vad är IT-stress? Är det vanligt? Kan man göra något åt det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT-stress. Vad är IT-stress? Är det vanligt? Kan man göra något åt det?"— Presentationens avskrift:

1 IT-stress

2 Vad är IT-stress? Är det vanligt? Kan man göra något åt det?

3 IT var science fiction i går men är vardag i dag och finns överallt.

4 Det är mycket nu.

5 e-post, sms, tidrapportering, ekonomisystem, Facebook, Twitter, GPS, Outlook, e-handelsystem, mobilelefoner/smartphones

6

7 • frihet från en fast arbetsplats • att kunna vara på olika platser • att dela på informationen • underlättar samarbete Fördelar

8 • verktyg för effektivitet och lönsamhet • underlättar på jobbet • flexibilitet • rätt information i rätt tid Fördelar

9 Pling! Du har fått mejl.

10 • ständiga påminnelser • ständiga uppdateringar • ständiga avbrott • gränsen mellan arbete/fritid suddas ut • krångliga IT-system • ständigt informationsflöde Nackdelar

11

12 Avbrotten skapar stress som gör att vi glömmer ursprungliga uppgifter. Mycket energi krävs för att återgå till den ursprungliga uppgiften.

13 För mycket information under kort tid gör att hjärnan går på högvarv och kopplar in autopiloten. Detta ökar risken för felaktiga beslut.

14 Att hålla koll på mejl och mobil, söka information på internet och samtidigt hoppa mellan arbetsuppgifter ger en splittrad arbetssituation. Det påverkar närminne och prestation negativt.

15 Pling! Du har fått mejl.

16 • koncentrationssvårigheter • minnesproblem • ökad irritation Risker på kort sikt

17 • risk för nedstämdhet • sömnproblem • ökad belastning på hjärt- och kärlsystemet Risker på längre sikt

18 Vad kan man göra?

19 Det går att förändra och förbättra arbetssituationen • anpassa teknik och utforma system efter människan • skapa hjälpmedel inte stressmedel • ge tekniskt stöd och teknisk support • individuell kompetensutveckling • ge tid till återhämtning efter krävande arbetsinsatser

20 Arbetslivet blir tuffare

21 Det finns bara en av dig och det är du • sätt en tydlig gräns mellan jobb och fritid • stäng av plingfunktionen på mobil och dator • gör din egen ”kom ihåg-manual” • avsätt tid för att lära nytt och göra nytt • ta lunch och fikapaus även när du jobbar hemma eller på distans

22 ...annars kan resultatet i stället bli • försämrad hälsa för den enskilde • produktionsbortfall för företaget • sämre effektivitet

23 Detta är viktiga arbetsmiljöfrågor. Agera nu – kunskap finns.

24 Se möjligheterna

25 Lyft frågorna och diskutera. Skapa medvetenhet om riskerna. Arbetsgivarna kan göra mycket. Arbetsgrupper kan göra mycket. Kartlägg och utveckla lösningar.

26 För kartläggning, tips och råd: www.prevent.se/itstress

27 Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.

28 Ha en bra arbetsdag! Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. Besök www.prevent.se och läs mer.www.prevent.se

29


Ladda ner ppt "IT-stress. Vad är IT-stress? Är det vanligt? Kan man göra något åt det?"

Liknande presentationer


Google-annonser