Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hot och våld i arbetslivet. Hur hanterar du det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hot och våld i arbetslivet. Hur hanterar du det?"— Presentationens avskrift:

1 Hot och våld i arbetslivet

2 Hur hanterar du det?

3 Hot och våld har ökat.

4 Brottsplats jobbet

5 Mer än vart tredje hot- och våldsbrott sker på arbetsplatsen.

6 Riskerna för hot och våld skapar…

7 Osäkerhet

8 Rädsla

9 Vantrivsel

10 Kostsam sjukfrånvaro

11 2008 registrerades totalt 28000 arbetsskador och 1800 arbetssjukdomar kopplade till hot och våld.

12 En arbetssjukdom kan visa sig först flera år efter det att man varit utsatt för hot och våld i arbetet.

13 Den smärtsamma upplevelsen sitter kvar länge.

14 Arbetsolyckor i samband med hot och våld står för mer än var tionde skada.

15 Banktjänstemän och personal inom detaljhandeln löper störst risk att bli rånade.

16 Hot och våld är den gemensamma nämnaren för vårdpersonal, yrkesförare, poliser, väktare och lärare.

17 Över en tredjedel av buss- och spårvagnsförarnas olyckor beror på hot och våld.

18 Anledningar till att förare utsätts kan vara: • bråk om betalning och färdbevis • berusade passagerare • ungdomsgäng • hög stressnivå • begränsad kunskap om konflikthantering.

19 Mer trygghet, mindre våld. Målsättning

20 Därför är kunskap A och O.

21 • mekanismerna bakom aggression • konflikthantering • förebygga hotfulla situationer Lär dig mer om

22 Kontakta oss för ytterligare information: www.prevent.se/hot Vi hjälper dig

23 Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.

24 Ha en bra arbetsdag! Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. Besök www.prevent.se och läs mer.

25


Ladda ner ppt "Hot och våld i arbetslivet. Hur hanterar du det?"

Liknande presentationer


Google-annonser