Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmiljö Vad är det?. Arbetsmiljö är allt som påverkar dig och mig på jobbet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmiljö Vad är det?. Arbetsmiljö är allt som påverkar dig och mig på jobbet."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmiljö Vad är det?

2 Arbetsmiljö är allt som påverkar dig och mig på jobbet.

3 Arbetsmiljö är hur du trivs och hur arbetet är organiserat.

4 Arbetsmiljö är lyft, arbetsställning, lokaler, kemikalier, maskiner.

5 Arbetsmiljö är luft, ljud, ljus, arbetsmängd, arbetsinnehåll.

6 Arbetsmiljö är stress och möjlighet till återhämtning.

7 Arbetsmiljö är om arbetet ger tillfälle till personlig utveckling och ny kunskap.

8 Arbetsmiljö är gemenskap med arbetskamrater.

9

10 År 2010 registrerades 27 828 olyckor i arbetet. 54 av dessa var dödsolyckor.

11 Arbetsmiljöarbetets viktigaste uppgift

12 Att skapa friska arbetsplatser där ingen blir skadad av arbetet.

13 Hur?

14 Genom att jobba systematiskt med att skapa trivsel och säkerhet på jobbet.

15 Finns det risker? • åtgärda riskerna • följ upp åtgärderna.

16 Lagar och regler

17 I arbetsmiljölagen står det viktigaste om arbetsmiljön. Alla som jobbar påverkas av arbetsmiljölagen.

18 Arbetsgivaren har ansvar för att alla anställda har en bra arbetsmiljö.

19 Vilka skyldigheter har den anställde?

20 Den anställde är skyldig att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om några fel upptäcks.

21 Arbetsgivare och anställda ska arbeta tillsammans för en bra arbetsmiljö.

22 Samverkan ger bästa resultat.

23 Arbetstagare har rätt att utse ett skyddsombud på arbetsplatser om minst fem anställda.

24 Vilken roll spelar skyddsombuden?

25 Skyddsombuden fungerar som arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön.

26 Skyddsombuden ska bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

27 Samtidigt är det viktigt med gott samarbete med arbetsgivaren för att uppnå en bra arbetsmiljö.

28 Kunskap är livsviktigt

29 Chefens kunskaper gällande arbetsmiljöregler för branschen och verksamheten.

30 Chefens kunskaper om vad som krävs för att skapa utvecklande, trygga och säkra arbetsplatser.

31 Den anställdes kunskaper om risker och hur de ska hanteras.

32 Vill du veta mera? www.arbetsmiljoupplysningen.se

33 Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att föremedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ger stöd åt varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.

34 Ha en bra arbetsdag! Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. Besök www.prevent.se och läs mer.

35


Ladda ner ppt "Arbetsmiljö Vad är det?. Arbetsmiljö är allt som påverkar dig och mig på jobbet."

Liknande presentationer


Google-annonser