Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kongress 2014 Vi utveck lar människor och industri Delfrågor i häftet Vår arbetsplats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kongress 2014 Vi utveck lar människor och industri Delfrågor i häftet Vår arbetsplats."— Presentationens avskrift:

1 Kongress 2014 Vi utveck lar människor och industri Delfrågor i häftet Vår arbetsplats

2 Vår arbetsplats Ett utvecklande arbete 1. Hur ser det ut på din arbetsplats? Finns det möjlighet till utveckling inom dagens arbetsorganisation? Får alla personalutbildning eller lärande på annat sätt? 2. Förstår arbetsgivaren vad det kostar att försumma de anställdas utveckling? Förstår alla anställda vilka risker det innebär att inte bygga på sin kompetens och utvecklas i jobbet? 3. Vad krävs för att skapa en arbetsorganisation som ger alla förutsättningar att växa i jobbet? Hur kan kompetensutvecklingen stödja detta? Hur kan förbundet och avdelningen bidra? 2

3 Vår arbetsplats Att orka ett helt arbetsliv 1. Har det förebyggande arbetsmiljöarbetet på ditt företag fokus på både arbetsplatsen och arbetsinnehållet? Hur kan det utvecklas? 2. Finns det anställda som står hela dagarna med ensidiga och monotona arbetsuppgifter? Hur kan arbetsorganisationen förbättras? 3. Samverkar klubbstyrelsen och skyddsorganisationen i förhandlingar om t.ex. arbetsmiljö, arbetsorganisation och varierat arbetsinnehåll? 4. Hur kan förbundet respektive avdelningen bidra till att det förebyggande arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringen på arbetsplatsen fungerar bättre? 3

4 Vår arbetsplats Kollektivavtalet som verktyg i det fackliga arbetet 1. Har facket och arbetsgivaren tillsammans gått igenom vilket inflytande över utvecklingsarbetet på företaget som kollektivavtalet ger klubben? Har de en samsyn om detta? 2. Hur används möjligheten att ersätta delar av kollektivavtalet med lokalt avtal? 3. Vad kan vi göra för att kollektivavtalen ska utnyttjas bättre som verktyg i det fackliga arbetet? Hur kan vi stärka kollektivavtalet ytterligare? 4. Vad kan vi göra för att öka förståelsen för värdet av kollektivavtalet? 4


Ladda ner ppt "Kongress 2014 Vi utveck lar människor och industri Delfrågor i häftet Vår arbetsplats."

Liknande presentationer


Google-annonser