Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering."— Presentationens avskrift:

1 1 Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering

2 2 Fackets uppdrag Medlemmarnas intresseorganisation Inte ta över andras ansvar – men ligga ”steget före” Utgångspunkten = alla medlemmars rätt till arbete Viktigt vända negativa attityder

3 3 Därför ska facket engagera sig Brister hos arbetsgivarna systematiska arbetsmiljöarbetet rehabiliteringsutredning anpassnings- och rehabåtgärder Finansieringstvister Brister hos försäkringskassan rehabiliteringsplan indragen sjukpenning dålig samordning

4 4 Nya sjukförsäkringsregler 2005 Fackliga utmaningar Arbetsgivarens ”medfinansiering” 15 % Fortsatt tyngdpunkt på deltidssjukskrivning

5 5 Det fackliga laget = ”hela facket” Skyddsombud / regionalt skyddsombud Andra i klubben / avdelningen VIKTIGT: förhandling måste skötas av företrädare med förhandlingsmandat Medlemmen bestämmer vem som är ”facket”

6 6 Facklig strategi / handlingsplan Vad ska göras? av vem / vilka? när, var och hur? uppföljning Om det går snett? Hur få arbetsgivaren att följa lagen? Se till att arbetsrättsliga regler följs!

7 7 Arbetsgivaren har huvudansvaret Förebyggande arbetsmiljöarbete Arbetsanpassning Rehabiliteringsutredning Arbetslivsinriktad rehabilitering planering och genomförande finansiering Försäkringskassan har samordningsansvar och tillsynsansvar

8 8 Typ av rehabilitering medicinsk arbetslivsinriktad yrkesinriktad social hälso- och sjukvården arbetsgivaren arbetsförmedlingen socialtjänsten Vem har ansvaret? Försäkringskassan har samordningsansvaret för alla typer av rehabilitering

9 9 Tidiga åtgärder Förebyggande arbetsmiljöarbete enligt SAM-föreskriften tillbudsrapportering dokumentation av all sjukfrånvaro arbetsanpassning förebyggande sjukpenning Tidig rehabiliteringsutredning åtgärdsinriktad från början

10 10 När ska rehabutredning göras? Sjukskriven fyra veckor eller mer Sjuk för sjätte gången på tolv månader även sjukfrånvaro med uttag av semester-/kompdagar Om medlemmen själv begär det

11 11 Facket är medlemmens ombud Facket ska vara med genom hela rehabiliteringsprocessen Bara medlemmen har rätt att neka fackets medverkan Lagbrott om arbetsgivaren försöker hindra facklig medverkan

12 12 Rehabutredningens syfte Hitta en positiv lösning för återgång i arbete Instrument för arbetsgivaren och medlemmen Ska leda till åtgärdsplan Beslutsunderlag för försäkringskassan

13 13 Åter till arbetet – hos den egna arbetsgivaren 1) till sitt tidigare arbete 2) omplacering till annan del av företaget/verksamheten även vid omskolning, arbetsträning eller arbetsprövning hos annan arbetsgivare, exempelvis i arbetsgivarring

14 14 Åtgärder att utreda Även förebyggande, för alla anställda Anpassningar av arbetsplatsen Arbetsinnehåll och arbetsorganisation För drabbad medlem arbetsträning, omskolning, behandling, anpassad arbetstid, omplacering osv

15 15 Uppsägning – inte ett alternativ Medlemmen ska aldrig säga upp sig själv vid arbetsträning/arbetsprövning om inte en ny anställning är ordnad mot löfte om ”generöst” avgångsvederlag trots att arbetsgivaren pressar på inklusive genom att förhålla sig helt passiv trots att försäkringskassan ger rådet Sjukdom är inte saklig grund för uppsägning

16 16 Skillnader i lagstiftningen Offentligrättslig lag (inga sanktioner mot den som bryter mot lagen) Arbetsmiljölagen Lagen om allmän försäkring Civilrättslig lag (sanktionsmöjligheter finns) Las Övriga delar av den arbetsrättsliga lagstiftningen

17 17 ”Systemets” delar Systematiskt arbetsmiljöarbete Organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Arbetsanpassning Rehabiliteringsskyldighet Rehabiliteringsersättning Det arbetsrättsliga skyddet genom Las och kollektivavtal Tillsynen genom Arbetsmiljöverket, försäkringskassan och facket


Ladda ner ppt "1 Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering."

Liknande presentationer


Google-annonser