Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialförsäkringen Nya sjukförsäkringen 1 juli 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialförsäkringen Nya sjukförsäkringen 1 juli 2008."— Presentationens avskrift:

1 Socialförsäkringen Nya sjukförsäkringen 1 juli 2008

2 Socialförsäkringen Jan Regeländringar i sjukförsäkringen Träder i kraft 1 juli 2008 och 1 januari 2009 •Införande av rehabiliteringskedja •Tidsbegränsning av sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning •Tidsbegränsad sjukersättning upphör •Nya kriterier för rätten till sjukersättning

3 Socialförsäkringen Regeringen vill med den nya sjukförsäkringen 1 juli 2008… ”…effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete.” Proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

4 Socialförsäkringen Rehabiliteringskedjan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

5 Socialförsäkringen Ettårsgräns för sjukpenning •Sjukpenning i högst 364 dagar under “ramtid” på 450 dagar •Kan beviljas för ytterligare dagar (synnerliga skäl) •Ersättningsnivå 80%, högst 654 kronor per dag •Arbetslös högst 486 kronor per dag

6 Socialförsäkringen Högre ersättning vid allvarliga sjukdomstillstånd Synnerliga skäl •Mycket allvarlig sjukdom (vissa tumörsjukdomar, neurologiska sjukdomar, väntar på transplantation) 80 % av sjukpenninggrundande inkomsten mer än 364 dagar

7 Socialförsäkringen Förlängd sjukpenning •Förlängd sjukpenning i högst 550 dagar efter ansökan •Ersättningsnivå 75 %, högst 613 kronor per dag

8 Socialförsäkringen Tidsbegränsad sjukersättning upphör •Tidsbegränsad sjukersättning som upphör efter 1 juli kan beviljas för ytterligare perioder •Sammanlagt kan högst 18 månader beviljas, längst till och med december 2012

9 Socialförsäkringen Kraven skärps för att få sjukersättning •Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga •Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda •Särskilda skäl ska inte beaktas

10 Socialförsäkringen Vad innebär regeländringarna för arbetsgivare? •Arbetsrättsligt ingen förändring •Arbetsgivarnas ansvar för anpassning och rehabilitering kvarstår •Arbetsgivarnas ansvar kvarstår dag 91-180 även om den anställda har kontakt med Arbetsförmedlingen Fortsättning…

11 Socialförsäkringen Fortsättning… •Sammanläggning av sjukperioder kan innebära krav på omplacering tidigt i en ny sjukperiod •Arbetsgivarutlåtande begärs via den anställda •Anställda med tidsbegränsad sjukersättning som upphör kan komma tillbaka i tjänst

12 Socialförsäkringen Arbetsgivarens ansvar •Klarlägga behov av rehabilitering •Anpassa arbetsuppgifterna/arbetsplatsen •Tillvarata restarbetsförmågan •Hålla kontakt med den sjukskrivne •Vid behov kontakta Företagshälsovård •Dokumentera

13 Socialförsäkringen Hälso- och sjukvårdens ansvar •Utredning,behandling och rehabilitering •Utfärda medicinska underlag  Ökat ansvar för rehabilitering

14 Socialförsäkringen Arbetstagarens ansvar •Arbeta efter förmåga trots sjukdom •Till Försäkringskassan inkomma med utlåtande från arbetsgivaren om möjligheter till omplacering och anpassning av arbetsplatsen •Byta arbete då aktuellt arbete inte kan förenas med sjukdom •Lämna medicinskt underlag och information som underlag för rehabilitering •Aktivt delta i utredning, planering och rehabilitering •Anmäla ändrade förhållanden till FK som har betydelse för ersättningen

15 Socialförsäkringen Försäkringskassans ansvar •Hålla tidsgränserna •Kalla till avstämningsmöten •Få kunden och övriga aktörer att förstå och ta sitt ansvar •Påtala vikten av att tillvarata arbetsförmågan •Upprätta en Plan för återgång i arbete •Samordna nödvändiga insatser

16 Socialförsäkringen Rehabiliteringsverktyg •Förebyggande sjukpenning •Anpassning av arbetsförhållanden •Arbetsresor •Bidrag till arbetshjälpmedel •Avstämningsmöte •Partiell sjukskrivning •Aktiv sjukskrivning •Arbetsträning/arbetsprövning •Särskilt högriskskydd

17 Socialförsäkringen Arbetsgivaren – en nyckelroll •Tidigt agerande redan under sjuklöneperioden •Klara rutiner och förväntningar för hur sjukskrivningsfrågor hanteras på arbetsplatsen •Beredskap för alternativa arbetsuppgifter – kanske kan den anställde göra något annat än ordinarie arbetsuppgifter redan under sjuklöneperioden •Pröva möjligheten att anpassa arbetsuppgifterna •Pröva möjligheten att omplacera •Er anställde har ett begränsat antal sjukskrivningsdagar


Ladda ner ppt "Socialförsäkringen Nya sjukförsäkringen 1 juli 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser