Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Information Regeländringar i sjukförsäkringen – hur påverkar det dig som vårdgivare Läkarutlåtande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Information Regeländringar i sjukförsäkringen – hur påverkar det dig som vårdgivare Läkarutlåtande."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Information Regeländringar i sjukförsäkringen – hur påverkar det dig som vårdgivare Läkarutlåtande om hälsotillstånd – FK 3200

2 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Träder i kraft den 1 juli 2008 respektive den 1 jan 2009 Jan

3 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Regeringen vill… ”…effektivisera sjuk-skrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete.” Proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

4 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Jan Regeländringar i sjukförsäkringen Träder i kraft 1 juli 2008 och 1 januari 2009 Införande av rehabiliteringskedja Tidsbegränsning av sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning Tidsbegränsad sjukersättning upphör Nya kriterier för rätten till sjukersättning

5 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Rehabiliteringskedjan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

6 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Anställda börjar i första länken Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

7 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Arbetslösa prövas direkt mot reguljära arbetsmarknaden Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

8 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Sjukskrivningsperioder läggs samman Beslut om var i rehabiliteringskedjan bedömningen ska göras Krav på underlag – ”arbetsgivarutlåtande” – från och med 1 januari 2009

9 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Ettårsgräns för sjukpenning Sjukpenning i högst 364 dagar under en ”ramtid” på 450 dagar Fortsatt sjukpenning kan beviljas efter ansökan (synnerliga skäl) Ersättningsnivå 80 %

10 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Förlängd sjukpenning kan beviljas i högst 550 dagar efter ansökan Ersättningsnivå 75 % Förlängd sjukpenning

11 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Övergångsbestämmelser för sjukpenning För sjukperioder som varat i mer än 364 dagar vid ikraftträdandet kan förlängd sjukpenning beviljas med automatik Från och med 1 oktober krävs ansökan för sjukperioder som pågår mer än 364 dagar Äldre bestämmelser vid bedömning av arbetsförmåga gäller längst till och med 31 december 2008

12 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Kraven skärps för att få sjukersättning Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda Särskilda skäl ska inte beaktas

13 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Tidsbegränsad sjukersättning upphör Tidsbegränsad sjukersättning som upphör efter 1 juli kan beviljas för ytterligare perioder Sammanlagt kan högst 18 månader beviljas, längst till och med december 2012

14 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Övergångsbestämmelser för aktivitetsersättning Försäkrade med aktivitetsersättning som fyller 30 år kan beviljas ytterligare perioder med tidsbegränsad sjukersättning Sammanlagt kan högst 18 månader beviljas, längst till och med december 2012

15 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Vad innebär regeländringarna för arbetsgivare? Arbetsrättsligt ingen förändring Arbetsgivarnas ansvar för anpassning och rehabilitering kvarstår Sammanläggning av sjukperioder kan innebära krav på omplacering tidigt i en ny sjukperiod Arbetsgivarutlåtande begärs via den anställda

16 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Viktigt att känna till Försäkringskassan kan kontakta vården för underlag till bedömning av särskilda skäl samt synnerliga skäl

17 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Sammanfattning av regeländringarna Olika bedömningar om placering i rehabiliteringskedjan för anställda och arbetslösa Synnerliga skäl Nya särskilda skäl Sjukpenning - Bedömning mot reguljära arbetsmarknaden Sjukersättning och aktivitetsersättning – Bedömning mot hela arbetsmarknaden


Ladda ner ppt "Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Vårdgivare Information Regeländringar i sjukförsäkringen – hur påverkar det dig som vårdgivare Läkarutlåtande."

Liknande presentationer


Google-annonser