Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Nyheter inom social- och avtalsförsäkringarna Håkan Svärdman Rönneberga 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Nyheter inom social- och avtalsförsäkringarna Håkan Svärdman Rönneberga 2008."— Presentationens avskrift:

1 1 Nyheter inom social- och avtalsförsäkringarna Håkan Svärdman Rönneberga 2008

2 2 Förändringar i sjukförsäkringen som träder i kraft den 1 januari 2008 •Sänkt sjukpenning, korrigeringsfaktorn sänks från 0,989 till 0,97 •Rätt att kräva sjukintyg från första sjukdagen. •Socialförsäkringsnämnderna avskaffas den 1 januari 2008 och ersätts med tjänstemannabeslut. •Nyfriskjobb för långtidssjukskrivna – dubbelnedsättning av arbetsgivaravgiften i minst ett år. 1 januari 2008

3 3 Efter socialförsäkringsnämnderna •Handläggare utreder det aktuella ärendet •Handläggarens utredning överlämnas till föredragande. •Föredragande föredrar ärendet för en särskild utsedd beslutsfattare som beslutar i ärendet. Båda dessa personer bör har juridisk utbildning •Vid begäran av den försäkrade kan ärendet omprövas av FK, men inom en särskild ”enhet” skild från handläggningen av grundbeslutet.

4 4 Läkarintyg från första dagen •Om det finns särskilda skäl har arbetsgivaren rätt att begära läkarintyg från första sjukdagen vid en påbörjad sjukperiod eller från första dagen i varje kommande sjukperiod som infaller inom ett år efter begäran. Skriftlig begäran •Inlämnas inte läkarintyg har arbetsgivaren inte skyldighet att betala sjuklön för återstående tid av sjuklöneperiod. •Om godtagbara skäl finns till att läkarintyg inte inlämnats så kvarstår arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön.

5 5 Vad är särskilda skäl? •Arbetstagaren är sjukskriven upprepade tillfällen utan att läkarkontakt har förekommit. •Arbetstagaren misstänks för missbruk av alkohol eller narkotika. •Arbetstagaren är ofta ”måndagssjuk” •Arbetstagaren uppvisar ett sjukskrivningsmönster utan rimligt förklaring

6 6 Vad är godtagbara skäl? •Arbetstagaren lyckas inte få tid hos läkare inom rätt tid •eller med hänsyn till sjukdomsförloppets karaktär, •eller funnits fysiska hinder mot transport till läkare

7 7 Nyheter inom avtalsförsäkringarna ALFA •Nybeviljade sjukpensioner i PA-03 sänks från 21 till 15 procent under 7,5 pbpp, och från 81 till 75 procent över 7,5 pbb, 1 januari 2008. •Avgiften till individuell ålderspension höjs från 2,3 till 2,5 procent av utbetald lön. •Den kompletterande ålderspension ska kunna kombineras med återbetalningsskydd. •Självrisken i PSA sänks från 600 till 100 kronor. •Karenstiden på 90 dagar för föräldrapenningtillägg slopas.

8 8 Aktuella utredningar •Ds om samordning mellan sjukpenning och andra sjukförmåner, december 07 •Trafikförsäkringsutredningen, ska avslutas 30 april 08, men begärt förlängning till 15 juni 09 •Tillsynen av socialförsäkringen, 31 januari 08 •A-kasse obligatoriet, delbetänkande 31 januari 08 och slutbetänkande senast 31 september 08


Ladda ner ppt "1 Nyheter inom social- och avtalsförsäkringarna Håkan Svärdman Rönneberga 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser