Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 IF Metall Nytt Förbundsavtal 2007 GF 59200/GF 59201.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 IF Metall Nytt Förbundsavtal 2007 GF 59200/GF 59201."— Presentationens avskrift:

1 1 IF Metall Nytt Förbundsavtal 2007 GF 59200/GF 59201

2 2 Vad är en gruppförsäkring •Ska täcka ett behov som är generellt i gruppen. –Innehållet blir lite ”fyrkantigt” –Det där lilla extra som passar mig som individ, kan ordnas i individuell försäkring •Solidariteten kräver ”fyrkantighet”.

3 3 Solidariteten/risken/kostnaden 20 år 45 år65 år Förbundet premie Kronor

4 4 Innehåll i Förbundsavtal •Sjuk och efterlevandeförsäkring- ersätter gruppliv med sjukkapital –Barngruppliv ingår –Genast börjande •TFF – hel TFF är 25 pbb –Hel för medförsäkrad –Anpassad till GF 59000 för medlem •Medlem och Medförsäkrad ------------------------------------------------------------------ •MedlemsBarn •Kollektiv hemförsäkring •Allrisk tillägg K-hem

5 5 Ny produkt: Sjuk och efterlevandeförsäkring •En sammanhållen försäkring med 3 delar •Diagnoskapital •Sjukförsäkring – kort •Dödsfall

6 6 Sjuk och efterlevandeförsäkring •Införs först på IF Metall. •Övriga förbund därefter. •Sjuk och efterlevandeförsäkring ska ersätta Sjukkapital i Folksam –IF Metall klart till årsskiftet

7 7 Några tankar med Sjuk och efterlevandeförsäkring •Ska vara lättare att förstå en dagens gruppliv med sjukkapital. •Mindre svängningar i skador och premier. •Bättre stödja återgången till arbete. •Tydligare – ”vad får jag för något” – om det händer.

8 8 Övergångsregler - sjukkapital Generösa övergångsregler. •Den som är arbetsoförmögen och ligger under dagräkning för sjukkapital får fullfölja sjukkapitalet.

9 9 TFF - medlemmar •Möjlighet till frivillig komplettering till GF 59000. •Ingen TFF ingår i erbjudande till medlemmar i avdelningar som tecknat GF 59100. •Ingen TFF ingår i erbjudanden till medlemmar i avdelningar som tecknat minst 20 pbb. •TFF ingår i erbjudanden till medlemmar i avdelningar som inte kompletterat GF 59000 även om medlemmen tillhör en klubb som har en obligatorisk komplettering (GF 13901)

10 10 Konvertering •I frivilliga avtal ska dessa avtal upphöra och de försäkrade flyttas till det nya förbundsavtalet. •I obligatoriska avtal ändras omfattningen och nytt avtalsnummer kommer att gälla (GF 59201-xxxxx). •Försäkringsbesked och villkor i samband med konvertering enligt tidsplan. –månadsskiftet juni/juli för testavdelningarna –månadsskiftet september/oktober grupp 1 –månadsskiftet oktober/november grupp 2 –månadsskiftet november/december grupp 3

11 11 EKO-rutin •Alla nya medlemmar i förbundet från 1 maj kommer att omfattas av EKO-rutinen. •Första börjandag blir 1 september •Genast börjande gäller från 1 augusti när avtalet träder i kraft. (erbjudandet sker i september) •Förändring sker varje månad med –Erbjudande till nya medlemmar –Borttag av avgångna medlemmar –Klarar ej flytt mellan avdelningar (TFF)

12 12 Erbjudanden till ”oförsäkrade” •Försäkrade som inte längre är medlemmar i förbundet rensas bort under april. •Erbjudande sker i avdelningsvis via överenskommelse för: –Medlem som saknar gruppliv och/eller TFF –Partner som saknar gruppliv och/eller TFF •Gemensamt intresse att ha rent bakåt, EKO säkerställer framåt. •Även tidigare reservanter får erbjudande.

13 13 Premienivå Sjuk och efterlevandeförsäkring 2007 och 2008 •Det här får man för 100 kr (preliminär prisnivå) •Diagnoskapital30.000 kr •Sjukförsäkring 800 kr / mån •Dödsfallskapital80.000 kr (ingen trappa)

14 14 Premie TFF 2007 •Hel komplettering till GF 59000 –10 pbb medicinsk invaliditet –25 pbb ekonomisk invaliditet –Olycksfallskapital 3 % 21,50 kr •Komplettering till GF 59000 och GF 59101 –10 pbb medicinsk invaliditet –10 pbb ekonomisk invaliditet 13,00 kr

15 15 Snittskada 2001 - 2005 •GF 13900 –Dödsfall81.000 kr –Sjukkapital24.000 kr •GF 13556 –Dödsfall67.000 kr –Sjukkapital31.000 kr


Ladda ner ppt "1 IF Metall Nytt Förbundsavtal 2007 GF 59200/GF 59201."

Liknande presentationer


Google-annonser