Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen."— Presentationens avskrift:

1 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen

2 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Utredningsuppdraget i korthet •Rätten till ersättning •Inriktning och regelverk för rehabiliterande insatser och aktiviteter •Föreslå förebyggande åtgärder •Finansiera funktionshindrades förlängda skolgång på annat sätt än genom aktivitetsersättning?

3 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Antal nybeviljade aktivitetsersättningar/ förtidspensioner per 1 000 i åldersgruppen 16-29 år. År 1971-2007 Källa: Försäkringskassan

4 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Antal nybeviljade aktivitetsersättningar/ förtidspensioner. Åldersgrupp 16-29 år efter diagnosgrupp. År 1990-2007 Källa: Försäkringskassan

5 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Fyra huvudsakliga problemområden •Situationen i skolan för ungdomar med funktionsnedsättningar •Förändrad (ökad) diagnostisering av ungdomar •Brister inom sjukförsäkringen •Brister inom arbetsmarknadspolitiken

6 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Aktivitetsersättningen avskaffas •Sjukersättning till unga (SU) införs •Arbetsförmedlingen får ett tydligare uppdrag och utökat ansvar •Ersättning vid förlängd skolgång föreslås ges inom ramen för studiestödssystemet

7 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Sjukersättning till unga (SU) •Omfattar unga med funktionsnedsättning som aldrig någonsin kommer att kunna arbeta •Rätten till SU utgår från reglerna för sjukersättning •SU beviljas tills vidare och endast som hel ersättning •Ersättningsnivå och åldersregler är densamma som för nuvarande aktivitetsersättning

8 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Skälen för förslagen •Arbetsmarknadsstöd ska utgöra huvudalternativet för unga med funktionsnedsättning –flertalet och ambitionsnivån bör höjas betydligt •Unga som aldrig kan utveckla en arbetsförmåga måste få sin försörjning tryggad –ett mindre antal per årskull

9 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Arbetsmarknadspolitiskt stöd •Ett kraftigt utökat uppdrag för Arbetsförmedlingen •Förberedande insatser får utökat innehåll och tidsbegränsningarna tas bort •Utvecklingsanställning ska kunna kombineras med andra arbetsmarknadspolitiska insatser •Finansiering bör ske med öronmärkta medel

10 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Skälen för förslagen •Sjukförsäkringen inte lämpad för behovet av arbetsmarknadsinsatser •Arbetsförmedlingens arbete måste bli mer uthålligt •Insatserna ska utveckla och säkerställa att befintlig arbetsförmåga bibehålls •Ofta brist på ekonomiska medel

11 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Förlängd skolgång •Studiefinansieringen inordnas i studiestödssystemet •CSN ansvarar för administrationen

12 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Skälen för förslagen •Ekonomiskt stöd vid förlängd skolgång bör inte tillgodoses av sjukförsäkringen •Ersättningsnivån ska vara rimlig •Undvika särlösningar •Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång är en inkörsport till utanförskap

13 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Övergångsbestämmelser •Personer vars ersättning för nedsatt arbetsförmåga löper ut 2010 ska kunna beviljas ytterligare 6 månader med ersättning •Övergång till arbetsmarknadspolitiskt program berättigar till aktivitetsstöd motsvarande 10 450 kr per månad •Övergång till sjukersättning till unga (SU) innebär samma ersättningsnivå som aktivitetsersättning

14 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Ekonomiska konsekvenser •På medellång sikt samhällsekonomiska vinster •Initialt högre kostnader pga. nytt system och avveckling av aktivitetsersättningen •Omfördelning av medel från sjukförsäkringen till arbetsmarknadsstöd

15 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Ekonomiska konsekvenser för individen Förlängd skolgång Aktivitetsersättning7 175 kr(efter skatt 5 023) Studiehjälp1 050 kr Studiemedel6 000 kr Nedsatt arbetsförmåga Aktivitetsersättning8 000 kr(efter skatt 5 600) Aktivitetsersättning med BTP10 000 kr(efter skatt 7 600) Sjukersättning till unga (SU)8 000 kr(efter skatt 5 600) Sjukersättning till unga (SU) med BTP10 000 kr(efter skatt 7 600) Aktivitetsstöd 1-12 mån5 000 kr(efter skatt 3 500) Aktivitetsstöd efter 1 år10 450 kr(efter skatt 7 315)

16 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Antal personer i åldern 16-29 år med aktivitetsersättning/sjukersättning/förtidspension Källa: Försäkringskassan

17 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Utbetalt belopp aktivitetsersättning/sjukersättning/ förtidspension. Åldersgrupp 16-29 år. Miljoner kronor Anm. Exklusive retroaktiva utbetalningar. 2007 års prisnivå. Källa: Försäkringskassan

18 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Ohälsoskuld för aktivitetsersättning. Miljarder kronor Anm. Skuld vid årens slut, exklusive ålderspensionsavgifter och bostadstillägg. 2006 års prisnivå. Källa: Försäkringskassan

19 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning En framtid i fattigdom •Unga med funktionsnedsättning som aldrig någonsin kommer att kunna arbeta behöver en mer generös försörjning •Idag beroende av ekonomisk hjälp från anhöriga eller av kommunalt bistånd •Att införa en särskild ersättning, utanför sjukförsäkringen och ålderspensionen, bör snarast utredas –ersättningen bör knytas till det handikappolitiska området

20 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Nybeviljade aktivitetsersättningar efter undergrupp inom den psykiska diagnosgruppen. Procent. Kvinnor

21 Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Nybeviljade aktivitetsersättningar efter undergrupp inom den psykiska diagnosgruppen. Procent. Män


Ladda ner ppt "Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen."

Liknande presentationer


Google-annonser