Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etableringsreformen – att utreda och bedöma prestationsförmåga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etableringsreformen – att utreda och bedöma prestationsförmåga."— Presentationens avskrift:

1 Etableringsreformen – att utreda och bedöma prestationsförmåga

2 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlände upprätta en etableringsplan där aktiviteterna utformas utifrån individens förutsättningar och behov Etableringsplanen ska innehålla SFI, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser De som har en etableringsplan får etableringsersättning, vilken motsvarar planens omfattning Den nyanländes rätt att välja lots

3 Målgrupp Nyanlända i arbetsför ålder, 20-64 år, som har fått uppehållstillstånd som flyktingar, av flyktingliknande skäl och kvotflyktingar Även nyanlända i åldern 18-19 år som saknar föräldrar i Sverige Anhöriga till ovanstående

4 Rehabiliterande insatser i syfte att successivt öka prestationsförmågan ”En nyanländ som trots sjukdom eller annan fysisk eller psykisk nedsättning av prestationsförmågan kan ta del av insatser på minst 25 procent av heltid ska ha rätt till en etableringsplan. För dessa personer är det särskilt viktigt att etableringsplanen innehåller rehabiliterande insatser av olika slag (medicinsk, social eller arbetslivsinriktad rehabilitering).” Prop. 2009/10:60

5 Prestationsförmåga En individs förutsättningar och förmåga att delta i olika aktörers aktiviteter Aktiviteter jämställs med de insatser och program som kan ingå i en etableringsplan

6 Bedömning av prestationsförmågan ” Av betydelse är endast sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan som får konsekvenser för den nyanländes förmåga att delta i insatserna. Den nyanländes ålder, bosättnings- och familjeförhållanden, utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet samt andra liknade omständigheter är således inte av betydelse.” Prop. 2009/10:60

7 Grund för nedsättning Styrkt nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan kan leda till nedsättning av omfattningen på etableringsplanen I normalfallet styrks nedsättningen av läkare För vissa tillstånd kan nedsättningen även styrkas av arbetsförmedlingens specialister Styrkt nedsättning leder till nedsatt etableringsersättning

8 Medicinskt underlag Vid förfrågan om läkarutlåtande ska Arbetsförmedlingen beskriva de planerade aktiviteterna, så att kraven blir tydliga Utlåtande om diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i relation till aktiviteter i etableringsplanen Arbetsförmedlingens specialister bistår i beskrivning av aktiviteternas fysiska och psykiska krav

9 Specialisternas insatser Socialkonsulent initialt Psykolog vid fördjupad kartläggning, förfrågan om medicinskt underlag Arbetsterapeuter/sjukgymnaster vid aktivitetsbaserad bedömning Audionomer, hörselpedagog, synpedagog ”Minst 12% av nyanlända behöver insats från specialist”

10 Underlag från specialist Gäller Arbetsförmedlingens legitimerade specialister (audionom, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast) Specialisten som genomför bedömningen måste vara sakkunnig inom det område som nedsättningen avser Det tillstånd som ska bedömas får inte leda till behov av vård av något slag

11 Nedsatt prestationsförmåga ≠ funktionsnedsättning En person kan ha en funktionsnedsättning och ändå ha en etableringsplan på heltid En person kan ha en nedsatt prestationsförmåga i relation till sin etableringsplan, utan att ha en varaktig funktionsnedsättning

12 Beskriver samarbete och rollfördelning mellan olika myndigheter (AF, SKL, Migrationsverket, Försäkringskassan) avseende − förutsättningar för lokal samverkan; samsyn kring handläggning och informationsöverföring −definition av begreppet prestationsförmåga −bedömningsförfarande där prestationsförmågan understiger 100% −ansvar där prestationsförmågan understiger 25% Viljeinriktningsdokument

13 Bedömning av prestationsförmåga Nyanländ med behov av bedömning av prestations- förmåga Etablerings- plan på heltid Etablerings- plan på heltid Inhämta läkarutlåtande och/eller bedömning av specialist Inhämta läkarutlåtande och/eller bedömning av specialist Anpassning av lämpliga aktiviteter Bedömning av förmåga mot olika aktiviteter Nyanländ till kommun och vårdgivare Fördjupade frågor avseende prestations- förmåga Prestations- förmåga minst 25% <25% Klargjord prestations- förmåga 25% Etablerings- plan på 75, 50 eller 25% Etablerings- plan på 75, 50 eller 25% Klargjord prestations- förmåga Klargjord prestations- förmåga En ny bedömning kan göras inom ett år från uppehållstillstånd Anpassning av lämpliga aktiviteter Prestations- förmåga <25% Utredande samtal Val av lämpliga aktiviteter


Ladda ner ppt "Etableringsreformen – att utreda och bedöma prestationsförmåga."

Liknande presentationer


Google-annonser