Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Försäkringskassans roll i samverkan Åsa Gärrenstad Regional Samverkansansvarig Försäkringskassan Syd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Försäkringskassans roll i samverkan Åsa Gärrenstad Regional Samverkansansvarig Försäkringskassan Syd."— Presentationens avskrift:

1 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Försäkringskassans roll i samverkan Åsa Gärrenstad Regional Samverkansansvarig Försäkringskassan Syd

2 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Vårt uppdrag från regeringen Administrera socialförsäkringen Att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet Bedöma rätten till ersättning

3 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Vi har en hel del att göra 20 miljoner beslut 45 miljoner utbetalningar 200 miljarder betalas ut 13 400 anställda

4 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Försäkringskassans del av Socialförsäkringens utgifter

5 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Sjukförsäkringen Tryggar ersättningen när man inte kan arbeta på grund av att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom Sjukpenning Rehabiliteringspenning Sjukersättning Aktivitetsersättning

6 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan 97 av 100 som söker sjuk- penning får det

7 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara de vanliga arbets- uppgifterna. Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara någon arbets- uppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbets- uppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter söks även på hela arbets- marknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt tilltjänstledighet för att söka och pröva annat arbete ** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar. *** Vid allvarliga sjukdomar eller om oskäligt betalas sjukpenning ut längre än 365 dagar. 0 90 180365 Rehabiliteringskedjan – bedömning av arbetsförmågan

8 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Läkarintyg Utfärdas av den behandlande läkare som i läkarintyget bland annat ska uttala sig om: Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning

9 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Samordningsuppdraget Försäkringskassan samordnar Sjukvården ansvarar för den medicinska behandlingen och rehabiliteringen. Arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen har ansvaret för de arbetslivsinriktade åtgärderna Kommunen ansvarar för de sociala åtgärderna.

10 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Samverkan i sjukskrivningsprocessen Arbetsgivare - Arbetsledare - Arbetskamrater - Facket - Företagshälsovård Arbetsförmedling Försäkringskassan Samordningsansvar Familjen Sjukvården - Läkare - Sjukgymnaster - Psykologer Kommunen Individen

11 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Avstämningsmöte Sammankalla berörda aktörer till avstämningsmöte Personlig handläggare från Försäkringskassan Den sjukskrivne Plan för återgång i arbete Tydligt framgå i planen vilka åtgärder som planerats och vem/vilka som ansvarar för dem

12 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Försäkringsmedicinska rådgivarens uppdrag Interna uppdragExterna uppdrag Utbildning av handläggare i försäkringsmedicin Handledning i grupp och individuellt Utfärda försäkrings- medicinska yttranden Samverkan med vården Dialog med vårdgivare Utbildning av läkare i försäkringsmedicin

13 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Arbetsgivarens ansvar Bedöma rätten till sjuklön Ansvara för anpassning och rehabilitering inom den egna verksamheten Delta i avstämningsmöte Förbereda den anställdes återgång i arbete

14 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

15 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Varför ska vi samarbeta? Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i samarbete vidareutveckla metoder och arbetssätt... rusta människor att återgå i arbete, skapa fler vägar till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen... särskilt stödja unga med aktivitetsersättning. Samarbetet ska klargöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och öka tryggheten för den enskilde i de situationer där den enskilde har behov av stöd från båda myndigheterna för återgång i arbete Regleringsbrev till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 2014

16 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan ”Det övergripande målet för samarbetet är att öka förutsättningarna för varje individ att finna hållbara lösningar för att återfå sin arbetsförmåga och ta tillvara sina förutsättningar till egen försörjning.” Ur överenskommelse mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om samarbete Mål

17 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Utgångspunkt Gemensamt stöd till de kunder som har eller riskerar en medicinsk nedsättning av arbetsförmågan och har behov av samordnade insatser

18 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Förstärkt samarbete för hållbara lösningar Gemensam kartläggning och behovsinventering av kundens aktuella situation Fortsatt samarbete med aktiva insatser för kunden

19 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Gemensam kartläggning utifrån kundens förutsättningar och behov Ingång till gemensamt stöd och aktiva insatser Kundens delaktighet Andra aktörers roll Rätt insatser i rätt tid och från rätt aktör

20 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Gemensamt stöd i aktiva insatser Kundens delaktighet ökar Tidigare insatser Samarbete oavsett kundens ersättning Arbetsförberedande insatser Arbetslivsinriktade insatser Konsultativt stöd till arbetsgivare

21 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Samarbetet kring kunden Försäkrings- kassan Arbets- förmedlingen Gemensam kartläggning tillsammans med kund Insats hos vård, kommun, Finsam eller ESF- projekt Arbets- sökande Ej aktuellt med samarbete Arbetsför- beredande insatser Arbetslivs- inriktade insatser Konsultativa insatser hos arbets- givaren Arbete/utbildning Arbetssökande Programinsats Åter till FK eller Af Annat

22 Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Tack


Ladda ner ppt "Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan Försäkringskassans roll i samverkan Åsa Gärrenstad Regional Samverkansansvarig Försäkringskassan Syd."

Liknande presentationer


Google-annonser