Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkaren och sjukintyget Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkaren och sjukintyget Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2013."— Presentationens avskrift:

1 Läkaren och sjukintyget Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2013

2 Dagordning Ramar och regelverk Klinisk tillämpning Plats för frågor Seminarium med patientfall

3 Sjukskrivningsuppdraget är komplext Historisk utveckling Politiska beslut Medicinsk utveckling Ett lapptäcke

4 Statistik Innevånare i Sverige 9 500 000 Ålder 19-64 år ca 5 200 000 Sjuk- och aktivitetsersättning (sjukpension) 400 000 060820

5 Sjukpenningtalet 1994 - 2012

6 SS- talet varierar geografiskt

7 Grundläggande termer Sjuklön från arbetsgivaren Sjukpenning från försäkringskassan Aktivitetsersättning rehabiliteringsstöd 19 - 30 års ålder Sjukersättning >30 år, f.d. förtidspension

8 Regler… Dag 1:Karensdag Dag 8:”Läkarintyg” till arbetsgivaren Dag 2-14:Sjuklöneperiod för anställda Sjukpenning om arbetslös Dag 15:Sjukpenning från Fk, ”Läkarintyg” till Fk

9 Ersättning och omfattning Sjukskrivning kan ske på 25, 50, 75 eller 100% 80% utbetalt om inkomst under maxtaket, dvs 7,5 x prisbasbeloppet (idag 44 000 kr) Ger max 22 000 kr per månad som ska beskattas

10 Läkaren skriver utlåtandet– FK bestämmer FK fattar beslut om sjukpenning FK ber ibland om kompletteringar Ca 3% av sjukintygen ”underkänns” Det går att överklaga Sjukskrivning är en del av vård och behandling Läkaren är aldrig tvungen att skriva ett sjukintyg

11 Sjukskrivning innebär att Värdera Arbetsoförmåga p g a SJUKDOM

12 Sjukdom och arbetsförmåga Ej entydiga begrepp Läkarens ord väger tungt

13 Socialvårdskommitten 1944 – definition av sjukdom. Vad som enligt vanligt språkbruk o gängse läkarvetenskaplig uppfattning vore att anse som sjukdom Varje onormalt kropps- eller själstillstånd, vilket icke sammanhängde med den normala livsprocessen Störningar o fysiologiska förändringar som sammanhängde med det naturliga åldrandet eller med havandeskap, barnsbörd, vore icke att betrakta som sjukdom

14 Fler försäkringsmedicinska begrepp Förstadagsintyg Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) beräknas på årliga arbetsinkomst Avstämningsmöte

15 Rehabiliteringskedjan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

16 Försäkrings- medicinskt beslutsstöd… www.socialstyrelsen.se/

17 För närvarande de 120 vanligaste diagnoserna. Revideras fortlöpande. Försäkringsmedicinskt beslutstöd - en vägledning vid sjukskrivning.

18 Rekommenderade sjukskrivningstider enligt beslutsstödet – några exempel. Pneumoni - upp till 2 veckor. Lumbago - vid fysiskt lätta arbeten kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 3 veckor. Hjärtinfarkt - helt nedsatt i alla former av arbeten i upp till 4 veckor. Depression - kan vara nedsatt i 1-3 månader efter insatt behandling. Sjukskrivning på deltid bör övervägas. Stressreaktion /krisreaktion – vid allvarliga tillstånd, med påtagliga sömnstörningar och viss kognitiv svikt, kan sjukskrivning, 2-6 veckor, gärna på deltid, övervägas.

19 Läkarintyg (nu elektroniskt)

20 Viktigast att ta ställning till Diagnos Anamnes Funktionsnedsättning (status, undersökningar) Aktivitetsbegränsning Längd och grad

21 Viktigaste fältet på läkarintyget Hur begränsar sjukdomen patientens förmåga till aktivitet? Beskriv på vilket sätt patienten inte kan göra vissa arbetsuppgifter

22 Sjukskrivningar är en klinisk utmaning! Monika Engblom monika@engark.se


Ladda ner ppt "Läkaren och sjukintyget Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser