Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsgivarens ansvar regleras i lag & föreskrifter •Arbetsmiljölagen •Lag om allmän försäkring •Lag om sjuklön •Lag om anställningsskydd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsgivarens ansvar regleras i lag & föreskrifter •Arbetsmiljölagen •Lag om allmän försäkring •Lag om sjuklön •Lag om anställningsskydd."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsgivarens ansvar regleras i lag & föreskrifter •Arbetsmiljölagen •Lag om allmän försäkring •Lag om sjuklön •Lag om anställningsskydd

2 •Efter 4 veckors sjukskrivning •Upprepad korttidsfrånvaro •Anställdes begäran Försäkringskassan upprättar plan och samordnar Arbetsanpassning •Arbetsträning •Utbildning Mål & behov Rutiner Uppgiftsfördelning Kunskap Uppföljning Rehabilitering & arbetsanpassning Åtgärder Rehabiliteringsplanen (FK) Rehabiliterings- utredning Uppföljning, översyn rutiner och mål

3 Förebyggande arbete Arbetsmiljölagen Föreskrifter AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering Andra föreskrifter

4 Dina skyldigheterFörklaring MålMålen ska styra det praktiska arbetet. Ange konkreta mål. BehovKartlägg vilka arbetsanpassnings- och rehabiliteringsbehov som finns i företaget. RutinerVem har kontakt med sjukskrivna, myndigheter och försäkringskassan? Skaffa rutiner runt rehabiliterings utredning, arbetsfördelning och omplacering. Rutiner för information och uppföljning. Uppgiftsfördelning Vem ska göra vad? Kunskaper & samarbeteUtbilda och informera de anställda. Ta hjälp av expertresurser, exempelvis företagshälsovården. Samarbeta med berörda myndigheter och försäkringskassan UppföljningFölj upp målen, rutinerna och verksamheten kring arbetsanpassning och rehabilitering. Sammanfattning av AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering

5 Försäkringskassan samordnar Socialtjänst Arbetsförmedling, AMI Chef/arbetsledare Personalfunktion Sjukvård/primärvård Fack, arbetskamrater Företagshälsovård Andra organisationer/ inrättningar Samverkan mellan olika aktörer

6 Sekretess •Den som deltagit i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet har enligt arbetsmiljölagen tystnadsplikt •Enligt lagen om sjuklön har även den som hanterar läkarintyg och sjukförsäkran från de anställda tystandsplikt •I arbetsmiljölagen regleras även skyddsombudens tystnadsplikt.

7 Uppsägning •En anställd som lider av en sjukdom har ett förstärkt anställningsskydd. Innan det ens kan bli frågan om en uppsägning måste arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. •En anställd kan inte sägas upp enbart på grund av dennes sjukdom. Däremot kan en anställd sägas upp om sjukdomen medför att han inte kan utföra arbete av någon betydelse åt företaget •Så länge rehabiliteringen pågår går det normalt inte att säga upp den anställde. •Om den anställde utan något godtagbart skäl vägrar delta i rehabiliteringen innebär detta att arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Saklig grund kan då föreligga.


Ladda ner ppt "Arbetsgivarens ansvar regleras i lag & föreskrifter •Arbetsmiljölagen •Lag om allmän försäkring •Lag om sjuklön •Lag om anställningsskydd."

Liknande presentationer


Google-annonser