Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukförsäkringen 2014 Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara de vanliga arbets- uppgifterna. Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara någon arbets-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukförsäkringen 2014 Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara de vanliga arbets- uppgifterna. Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara någon arbets-"— Presentationens avskrift:

1 Sjukförsäkringen 2014 Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara de vanliga arbets- uppgifterna. Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara någon arbets- uppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbets- uppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter söks även på hela arbets- marknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt tilltjänstledighet för att söka och pröva annat arbete ** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar. *** Vid allvarliga sjukdomar eller om oskäligt betalas sjukpenning ut längre än 365 dagar. 0 90 180365 Rehabiliteringskedjan – bedömning av arbetsförmågan

2 Sjukförsäkringen 2014. Arbetsgivarens del i rehabiliteringskedjan Dag 1-90Dag 91-180Dag 181-365 Arbetsgivarutlåtande (begärs av den anställda) Tillfälliga arbetsuppgifter Andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren Tjänstledigt från arbetsgivaren för att prova annat arbete Kontakt med Arbetsförmedlingen Detta gäller: Tillfälliga arbetsuppgifter/Omplacering. Anpassning och rehabilitering i anslutning till din verksamhet. Delta i avstämningsmöten Detta kan du göra: Underlätta för den anställda att komma tillbaka till arbetet Anpassa arbetsuppgifter och arbetsplatsen Förändra i den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön Den anställda Arbets- givaren

3 Sjukförsäkringen 2014 Sjukpenning på normalnivå Ersättningsnivå 80% 364 dagar Sjukpenning på fortsättningsnivå Ersättningsnivå 75% 550 dagar Lön A-kassa Sjukpenning Arbetslivs- introduktion Aktivitetsstöd/ utvecklingsersättning 3 månader Aktivitetsstöd/ utvecklings- ersättning I vissa undantagsfall kan fler dagar med sjuk- penning på fortsättnings- nivå betalas ut. Vid allvarliga sjukdomar kan fler dagar med sjukpenning på normalnivå betalas ut. FörsäkringskassanArbetsförmedlingen Tidsbegränsning av sjukpenning Sjukpenning i högst 364 dagar under en ramtid på 450 dagar.

4 Sjukförsäkringen 2014 Så här fungerar sjukskrivningsprocessen Personlig handläggare Avstämningsmöte Plan för återgång i arbete Arbetsgivarutlåtande

5 Sjukförsäkringen 2014 Alternativ till sjukskrivning Deltidssjukskrivning Arbetsresor Tillfälliga arbetsuppgifter Ändrade arbetstider Arbetshjälpmedel Förebyggande sjukpenning Allmänt och särskilt högriskskydd Arbetsprövning Arbetsträning Statistik

6 Sjukförsäkringen 2014 Arbetsprövning eller Arbetsträning Arbetsprövning En utredningsåtgärd som kan pågå från ett par dagar till ett par veckor Prövningen ska ge information om vilken arbetsförmåga man har eller kan uppnå genom arbetslivsinriktad rehabilitering. Under tiden som utredningen pågår får den anställda sjukpenning om han eller hon har rätt till det. Arbetsträning En arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd Pågår max 3 månader alt 1 år Syftet är att den anställda ska återfå sin arbetsförmåga genom att träna på vissa arbetsuppgifter Om träningen ingår i Försäkringskassans plan ger den rätt till rehabiliteringsersättning.

7 Sjukförsäkringen 2014 Så här får du kontakt med Försäkringskassan Kundcenter för privatpersoner Telefon 0771-524 524 Kundcenter för partner Telefon: 0771-17 90 00 Besök våra servicekontor, Internet: www.forsakringskassan.sewww.forsakringskassan.se – Mer information på 17 språk. – Möjlighet att boka tid för ett telefonsamtal på finska, meänkieli, arabiska, somaliska, samiska, turkiska, polska, franska, spanska eller thailändska. – Blanketter och tjänster när du vill ansöka om ersättning.

8 Sjukförsäkringen 2014 Arbetsplatsnära stöd Nytt bidrag till arbetsgivare för att förebygga och förkorta sjukfall bland anställda

9 Sjukförsäkringen 2014 Förebygga och förkorta sjukfall på arbetsplatsen Bidrag för inköp av stöd som förebygger och förkortar sjukfall och ökar arbetstagares möjligheter att återgå i arbete. Bidraget riktar sig till alla arbetsgivare Gäller alla anställda både i förebyggande syfte och i ett pågående sjukfall Bidraget ges för stöd/insatser som köps av godkänd företagshälsovård eller annan aktör Bidraget administreras och betalas ut av Försäkringskassan

10 Sjukförsäkringen 2014 När kan arbetsplatsnära stöd behövas? Stödet kan användas vid till exempel: Upprepad korttidsfrånvaro Signaler om ohälsa När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete Om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning

11 Sjukförsäkringen 2014 Vad krävs för att få bidrag? Stödet ska utföras av godkänd företagshälsovård eller aktör och ska omfatta: Bedömning av den anställdas funktion i förhållande till arbetsuppgifterna Kartläggning av den anställdas hinder och resurser Företagshälsovården/aktören ska ha kunskap om arbetsplatsen samt föra dialog med chef och anställd om lämpliga fortsatta insatser Övervägt alternativ som arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning och deltidssjukskrivning

12 Sjukförsäkringen 2014 Enkelt att ansöka Arbetsgivaren väljer själv hur ofta man vill ansöka (till exempel månadsvis, kvartalsvis, årsvis). Sista datum för ansökan för år 2014 är 1 februari 2015. Ansökningsblanketten och information finns på www.forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se Följande uppgifter behövs: – Vilken företagshälsovård/aktör som använts – Vilken anställd det gäller (personnummer) – Styrka det belopp som de betalat för tjänsten (faktura) Bidraget betalas ut senast 45 dagar efter inkommen ansökan.

13 Sjukförsäkringen 2014 Hur stort är bidraget? Bidrag lämnas för halva kostnaden av stödinsatsen, dock max 7 000 kronor. Går att ansöka retroaktivt från och med den 1 januari 2014


Ladda ner ppt "Sjukförsäkringen 2014 Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara de vanliga arbets- uppgifterna. Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara någon arbets-"

Liknande presentationer


Google-annonser