Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Lars Strömberg, Småföretagarnas Riksförbund hälsar välkommen - Karolina Rydh, samordningsansvarig, Försäkringskassan presenterar det arbetsplatsnära.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Lars Strömberg, Småföretagarnas Riksförbund hälsar välkommen - Karolina Rydh, samordningsansvarig, Försäkringskassan presenterar det arbetsplatsnära."— Presentationens avskrift:

1 - Lars Strömberg, Småföretagarnas Riksförbund hälsar välkommen - Karolina Rydh, samordningsansvarig, Försäkringskassan presenterar det arbetsplatsnära stödet - Christel Blondin, från En Dag i Taget talar om rehabilitering vid alkohol- och drogproblem i arbetslivet Vilket stöd finns vid rehabilitering i arbetslivet?

2 Presentation • Karolina Rydh, lokalt samverkansansvarig – 010-118 38 96 karolina.rydh@forsakringskassan.sekarolina.rydh@forsakringskassan.se – Lokalt Försäkringscenter i Växjö – Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, handikappsersättning, assistansersättning, vårdbidrag och kontrollärenden

3 Arbetsplatsnära stöd Nytt bidrag till arbetsgivare för att förebygga och förkorta sjukfall bland anställda

4 Finns inte längre… • Bidrag till företagshälsovård 2010 • Bidrag till anordnare av företagshälsovård som kan tillhandahålla tjänster för att mediciniskt förebygga, utreda och behandla arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade sjukdomar och skador. • Syfte: Att öka anställdas möjligheter att återgå i arbete genom tidiga insatser

5 … nu gäller Arbetsplatsnära stöd • Arbetsplatsnära stöd ersätter Bidrag till företagshälsovård • Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/0efd6c26-4a5f- 4aed-a9e6- 5d1d19541ae3/140067_arbetsplatsnara_stod.pdf?MOD=AJPERES • Bidrag direkt till arbetsgivare • Träder i kraft den 1 april

6 Tillgängliga medel • 280 mkr perioden 2014-2017 – 30 mkr 2014 – 50 mkr 2015 – 100 mkr 2016 – 100 mkr 2017 Vad händer om pengar tar slut? 6 § Om tillgängliga medel inte räcker till ska Försäkringskassan göra en proportionell fördelning av medlen mellan sökande arbetsgivare den dagen medlen tar slut (Försäkringskassans författningssamling 2014:1)

7 Bidrag arbetsplatsnära stöd • Syfte att förebygga sjukfall och öka arbetstagares möjligheter att återgå i arbete • Anordnaren som utför tjänsten ska vara godkänd av Försäkringskassan • Lista över godkända anordnare: • http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/fbad7751- b840-4aaf-903b- 15f2be668767/godkanda_fhv_2013_09_03.pdf?MOD=AJPERES http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/fbad7751- b840-4aaf-903b- 15f2be668767/godkanda_fhv_2013_09_03.pdf?MOD=AJPERES

8 Anordnare • Ansökningsblankett för att bli godkänd anordnare kommer inom kort • Kommer finnas under fliken sjukvård/företagshälsovård på www.forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

9 Villkor för att bli godkänd anordnare • Villkor för godkännande av anordnare • 8 § En anordnare som ska utföra tjänster i form av arbetsplatsnära stödinsatser måste vara godkänd. För att godkännas ska anordnaren i denna verksamhet • 1. kunna initiera lämpliga medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande åtgärder som är sådana som en arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och 30 kap. socialförsäkringsbalken, • 2. ha tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt inom fyra av områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik, • 3. vid utförandet av tjänsten ha kunskap om förhållandena på arbetstagarens arbetsplats och ha kunskap om arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen, • 4. tillhandahålla arbetsgivaren information om utförda arbetsplatsnära stödinsatser i den omfattning som arbetsgivaren behöver för sin redovisning enligt 15 § första stycket, och • 5. på begäran av Försäkringskassan lämna sådana uppgifter som myndigheten behöver för kontroll av utbetalat bidrag.

10 Arbetsplatsnära stöd • Utredande insats, inte medicinsk eller annan behandling • En arbetsplatsnära stödinsats innebär: – Bedömning av funktion i förhållande till aktuella arbetsuppgifter – Kartläggning av den anställdes hinder och resurser – Anordnaren ska ha kunskap om arbetsplatsen samt föra dialog med chef och anställd om lämpliga fortsatta insatser – Övervägt arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning, deltidssjukskrivning etc • Regleras i Försäkringskassans föreskrifter 2014:1 • http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/b866ec42-1b9f-4960-ab5d- 392a127a091d/fkfs_2014_1.pdf?MOD=AJPERES http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/b866ec42-1b9f-4960-ab5d- 392a127a091d/fkfs_2014_1.pdf?MOD=AJPERES

11 När kan arbetsplatsnära stöd användas? Stödet kan användas till alla anställda vid till exempel • Vid upprepad korttidsfrånvaro • Vid signaler om ohälsa hos den anställde • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter • Om det finns risk för att det blir svårigheter för individen att återgå i arbete • Om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning

12 Processen • Arbetsgivaren väljer själv hur ofta de vill ansöka (t ex månadsvis, kvartalsvis, årsvis), men sista datum för ansökan för år 2014 är den 1 februari 2015. • Bidrag lämnas för halva beloppet som arbetsgivaren betalat, men max 7000 kr per insats • En arbetsgivare som ansöker om bidrag hämtar ansökningsblankett på FK:s webbplats och ska lämna uppgift om – Vilken anordnare de använt – Vilken anställd det gäller (pnr) – Styrka det belopp som de betalat för tjänsten • NFC Karlshamn godkänner anordnare och betalar ut bidrag • Utbetalning av bidrag sker senast 45 dagar efter inkommen ansökan.


Ladda ner ppt "- Lars Strömberg, Småföretagarnas Riksförbund hälsar välkommen - Karolina Rydh, samordningsansvarig, Försäkringskassan presenterar det arbetsplatsnära."

Liknande presentationer


Google-annonser