Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rehabiliteringsgarantin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rehabiliteringsgarantin"— Presentationens avskrift:

1 Rehabiliteringsgarantin
Vilka omfattas? Icke specifik smärta i rygg, nacke, axlar Har långvarig smärta (minst 3 månaders varaktighet) från nacke/skuldror och/eller ländrygg eller generaliserad smärta (tex fibromyalgi. Lätt eller medelsvår psykisk ohälsa Ångestsyndrom Depression Stress Patienten måste inte vara sjukskriven Personer i yrkesför ålder dvs år

2 Vad ingår i Rehabiliteringsgarantin?
Garantin ska avse tillgänglighet i följande steg: 1. Medicinsk bedömning och ställningstagande till om patienten skulle vara betjänt av medicinsk rehabilitering enligt ovan. 2. Påbörja och genomföra behandling/rehabilitering. Ersättning utgår för steg 2 för

3 Tidsgränser Så fort som möjligt. Åtgärderna omfattas av den generella vårdgarantin vilket innebär att de ska vara påbörjade senast inom de tider som anges i vårdgarantin (kontakt samma dag, läkarbesök om så behövs inom 7 dagar, specialistbesök inom 90 dagar, behandling inom 90 dagar). Målsättningen är att berörda patienter ska få behandling/rehabilitering inom 6-8 veckor från sjukskrivningens början.

4 Rehabiliteringsgarantins förhållande till Hälso- och sjukvårdslagen
Hälso- och sjukvårdslagen gäller. Personer i åldern år har inte förtur utan den som har störst behov av vård ska få det först.

5 Ersättning för Kognitiv beteendeterapi ska erbjudas för patienter med lättare/medelsvåra depressioner och ångest. För smärta i axlar, nacke och rygg ska multimodal rehabilitering erbjudas, efter att hälso- och sjukvården gjort en medicinsk bedömning och utredning. kronor utgår/påbörjad eller genomförd kognitiv behandlingsserie vilket omfattar ca 5-20 behandlingar. kronor utgår/påbörjade eller genomförd multimodal rehabiliterings åtgärd vilket omfattar oftast 2-3 dagar i veckan under 6-8 veckor. Sedan tillkommer ytterligare 25 % som bonus dvs kr för KBT och kr för multimodal rehabilitering. Bonusen ska användas för att vidta åtgärder för att utöka tillgångarna på KBT och multimodal rehabilitering.

6 Kriterier för multimodal rehabilitering
Multimodal rehabilitering innebär ett antal välplanerade och synkroniserade åtgärder under en längre tid och kräver att personalen arbetar i team och är tränade att arbeta i team. Teamen kan bestå av olika yrkesgrupper men vanligtvis ingår t ex. sjukgymnast, arbetsterapeut, beteendevetare (socionom eller psykolog) samt en läkare.

7 Ett bio-psykosocialt synsätt.
Viktiga egenskaper i det multimodala rehabiliteringsprogrammet enligt SBU-rapport 2006 Ett bio-psykosocialt synsätt. Tillräcklig intensitet (oftast 2-3 dagar i veckan under 6-8 veckor; kan innebära olika hemuppgifter för patienten). Välplanerade och synkroniserade åtgärder i form av : Genomtänkt psykologiskt förhållningssätt och insats. Fysisk träning och/eller gradvis ökad fysisk aktivitet Undervisning t ex. om smärta, dess konsekvenser och hanteringsstrategier

8 Kriterier för Kognitiv beteendeterapi
För att få ersättning inom ramen för Rehabiliteringsgarantin krävs utredning och behandling individuellt eller i grupp genomförs av: 1. Leg psykolog med KBT-inriktning. 2. Leg psykolog med annan inriktning men som använder KBT-metoder eller IPT. 3. Behandlare som har adekvat grundutbildning som t ex. sjuksköterska, socionom, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, pedagog med påbyggnadsutbildning i KBT eller IPT som motsvarar steg 1. 4. Behandlare som har adekvat grundutbildning som t ex sjuksköterska, socionom, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare med påbyggnadsutbildning i KBT med omfattning av minst 7.5 hp eller psykolog under utbildning. Dessa behandlare ska ha kontinuerlig handledning, minst 2 ggr/månad av handledarkompetent psykolog.


Ladda ner ppt "Rehabiliteringsgarantin"

Liknande presentationer


Google-annonser