Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skånes universitetssjukvård Vårdgaranti och tillgänglighet i Region Skåne 27 mars 2014 Lena Kjellman Kiebach Tillgänglighetskoordinator Staben för produktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skånes universitetssjukvård Vårdgaranti och tillgänglighet i Region Skåne 27 mars 2014 Lena Kjellman Kiebach Tillgänglighetskoordinator Staben för produktion."— Presentationens avskrift:

1 Skånes universitetssjukvård Vårdgaranti och tillgänglighet i Region Skåne 27 mars 2014 Lena Kjellman Kiebach Tillgänglighetskoordinator Staben för produktion och ekonomi Enheten för vårdproduktionsutveckling

2 Skånes universitetssjukvård Vad säger Hälso- och sjukvårdslagen? Alla som vänder sig till hälso- och sjukvården har, om det inte är uppenbart obehövligt, rätt till en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd En remiss är inte lika med ett besök. Det är den medicinska bedömningen av remiss/ egenanmälan som avgör behovet av vård och hur akut vårdbehovet är ”Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt, utformas och genomföras i samråd med patienten. Olika insatser skal samordnas på ett ändamålsenligt sätt.”

3 Skånes universitetssjukvård Länk: https://www.skane.se/sv/Webbplatser/Vardgaranti--Vard-i-rimlig-tid/Planerad-vard/Arbetet_i_Skane/Remisshantering/ Primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag. Om kontakt med läkare i primärvården behövs får väntetiden vara högst 7 dagar från det att beslut om sådant fattats. Från det att beslut om remiss fattats får det gå högst 90 dagar till det första besöket. Från det att beslut om behandling fattats ska behandling påbörjas inom 90 dagar. Vårdgarantin 0 – 7 – 90 - 90

4 Skånes universitetssjukvård Du har rätt till information om aktuell väntetid och om eventuell förändring!

5 Skånes universitetssjukvård Gemensamt ansvar All specialiserad vård utförs inte överallt i Skåne Tillgänglighet till vård i Region Skåne

6 Skånes universitetssjukvård När sjukvården inte kan uppfylla vårdgarantin Om väntetiden överstiger 90 dagar är sjukvården enligt lag skyldig att se till att patienten får vård hos annan vårdgivare I första hand inom regionen I andra hand inom södra sjukvårdsregionen I tredje hand i övriga landet Verksamheten informerar om hur detta går till Vårdgarantin gäller inte Undersökningar (röntgen, provtagning) Kontroller (återbesök) Vård utomlands

7 Skånes universitetssjukvård Bra att känna till Det finns inget remisstvång i region Skåne Vanligtvis söker man i första hand till ”vårdcentralen” Remiss till specialist är inte lika med läkarbesök – det kan också vara till annan vårdgivare (sjukgymnast, specialistssjuksköterska) Remiss till ett sjukhus kan innebära besök/ operation på ett annat sjukhus Vårdval Operation av grå starr sedan 1 mars 2012 Besök till hudsjukvård och ögonsjukvård från 1 april 2014

8 Skånes universitetssjukvård Personer bosatta i Region Skåne har rätt att utan remiss välja offentligt finansierade vårdgivare Fritt vårdsökande omfattar inte medicinsk service – men Region Skåne samordnar även undersökningar inom regionen Fritt vårdsökande

9 Skånes universitetssjukvård Länk: https://www.skane.se/sv/Webbplatser/Vardgaranti--Vard-i-rimlig-tid/Planerad-vard/Arbetet_i_Skane/Remisshantering/ Fritt vårdsökande – Vård t o m länssjukvårdsnivå inom landet i övrigt Personer bosatta i Region Skåne har rätt att välja - primärvård samt - specialistsjukvård hos annan offentligt finansierad vårdgivare i landet Om du har beslut om behandling vid något av sjukhusen i Södra sjukvårdsregionen kan du välja annan offentligt finansierad vårdgivare i landet. Ett godkännande, en så kallad betalningsförbindelse krävs - vid mer kostnadskrävande vård (överstigande halva basbeloppet) - för vård hos privat vårdgivare med avtal - vid högspecialiserad vård Tala med den läkare som du har kontakt med i Skåne för att få ett godkännande eller kontakta Region Skånes Patientservice på telefon 040-33 33 30. För vård i Region Halland och landstingen i Blekinge och Kronoberg behöver du ingen remiss eller betalningsförbindelse om det inte gäller högspecialiserad vård Söka vård utanför Skåne

10 Skånes universitetssjukvård Försäkringskassan ska kontaktas av de som är bosatta i Sverige och önskar vård inom EU/EES (ut) www.forsakringskassan.se Söka vård utomlands EU;s rörlighetsdirektiv 1 oktober 2013

11 Skånes universitetssjukvård Hur kan jag som patient hjälpa till? Egenvård i första hand Egenvårdguiden Sjukvårdsrådgivningen ger råd. Ring 1177 eller läs på www.1177.sewww.1177.se Kom på överenskommen tid Lämna återbud i god tid

12 Skånes universitetssjukvård Här finns uppgifter om väntetider: www.vantetider.se

13 Skånes universitetssjukvård

14 Väntetider på SUS Områden med längre väntetider Ögonsjukvård Hudsjukvård Ortopedi, speciellt till ryggteamet CPAP-utprovning (vid uttalad snarkning)

15 Skånes universitetssjukvård Mer information och kontakt patientforum.sus@skane.se www.skane.se/1177 Regler och rättigheter Vårdgarantin Väntetider i vården


Ladda ner ppt "Skånes universitetssjukvård Vårdgaranti och tillgänglighet i Region Skåne 27 mars 2014 Lena Kjellman Kiebach Tillgänglighetskoordinator Staben för produktion."

Liknande presentationer


Google-annonser