Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård modell för registrering, uppföljning och redovisning till den nationella väntetidsdatabasen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård modell för registrering, uppföljning och redovisning till den nationella väntetidsdatabasen."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård modell för registrering, uppföljning och redovisning till den nationella väntetidsdatabasen

2 Vilka är vi? Harald Grönqvist Samordnare tillgänglighet +46 8-452 77 97 Harald.gronqvist@skl.se Martin Midböe Projektledare +46 70-770 05 81 Martin.midboe@skl.se

3 Återbesök, ett led i helheten Kunskap om och möjligheter att upptäcka eventuella avvikelser i tid till patienternas återbesök/kontroller är en viktig del i arbetet för att skapa en god och säker vård. Det är även viktig information i strävandet efter en effektiv verksamhetsplanering.

4 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKLs uppdrag är bl.a. att mäta: - Måluppfyllelse av vårdgarantin Särskilda satsningar: - Kömiljardsöverenskommelse - Barn och unga med psykisk ohälsa

5 Vårdgarantin

6 Alla siffror pekar åt rätt håll 9 av 10 patienter får sitt besök i tid 8 av 10 får sin operation/ åtgärd i tid - Tillgängligheten har ökat - Trenden är positiv - Samtliga landsting/regioner har förbättrat sin tillgänglighet - Patienter och befolkning rapporterar upplevd förbättring i Nationell Patientenkät och Vårdbarometern

7 Undanträngning?

8 Led i helheten Ur sammanfattningen - Flera landsting/regioner prövar idag att följa fler delar av patientens väg genom vården - En väg som inte alltid självklart eller enkelt kan mätas från primärvårdsbesöket till utförd behandling/operation - De fyra delarna i den nuvarande vårdgarantin 0 -7-90-90 dagar kan inte ses som en linjär och sammanhängande helhet - Den omfattar en rad vägar, och ibland omvägar, som först måste identifieras och definieras Ladda ner rapporten

9 Led i helheten

10 Ur Kömiljardsöverenskommelsen 2013

11 Projekt ”Uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård” modell för registrering, uppföljning och redovisning till den nationella väntetidsdatabasen

12 Syfte och mål Det övergripande målet är att återbesök inom planerad specialiserad vård ska kunna mätas på nationell nivå Uppdraget ska leda till att det vid projektets slut finns en kvalitetssäkrad/verifierad nationell modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård

13 Tidplan

14 Projektets delar Nuläge - Hur ser återbesöksprocessen ut? Mäts återbesök? I så fall hur? Börläge - Beskriva återbesöksprocessen samt möjlig uppföljning Teoretisk kvalitetssäkring - Kvalitetssäkring tillsammans med representanter från samtliga landsting/regioner och expertgrupp Praktisk kvalitetssäkring - Kvalitetssäkring tillsammans med sju landsting/regioner

15 För fullständig modellbeskrivning se dokument: Modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård nov-dec 2013_1.1 Modell för uppföljning av återbesök

16

17 Rapportering och regelverk - Rapporteringen omfattar alla återbesök oberoende om det följer på förstabesök, inläggning eller en operation - Återbesöken ska rapporteras i enlighet med det vårdutbud som idag gäller för förstabesök

18

19 Uppföljning av planerade återbesök Redovisningen sker i form av: - Antal planerade återbesök med återstående tid kvar till utsatt medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns - Antal väntande som har överskridit medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns - Avstämningstillfälle sista dagen i varje månad

20

21 Uppföljning av genomförda återbesök Redovisningen sker i form av: - Antal genomförda återbesök inom medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns - Antal genomförda återbesök som har överskridit medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns - Mätperiod kalendermånad

22 Återbesök definition - Återbesök = öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/ motsvarande), vårdcentral eller motsvarande

23 Medicinskt måldatum - Medicinskt måldatum = tidpunkt i en vårdprocess då beslutade hälso- och sjukvårdsåtgärder bör inledas

24 2014 Projektarbetet har väckt flera relevanta frågor t. ex: - Uppföljning av återbesök inom flera yrkeskategorier - Uppföljning av återbesök inom primärvård - Uppföljning uppdelad på besöks-/patientkategorier Under 2014 föreslås att projektet går in i en andras fas som utreder en fördjupad detaljeringsgrad och användning av uppföljningen


Ladda ner ppt "Uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård modell för registrering, uppföljning och redovisning till den nationella väntetidsdatabasen."

Liknande presentationer


Google-annonser