Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delaktighet inom hälso- och sjukvården 1 Juni 2014 BjH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delaktighet inom hälso- och sjukvården 1 Juni 2014 BjH."— Presentationens avskrift:

1 Delaktighet inom hälso- och sjukvården 1 Juni 2014 BjH

2 Vad påverkar upplevelsen av delaktighet på vårdcentralerna? 2 Juni 2014 BjH Mkt STARKT samband Delaktighet vs tillräcklig info om tillstånd STARKT samband Delaktighet vs begriplig info om diagnos

3 Sammanfattning och slutsatser 3 HÖG patientupplevd delaktighet inom barnhälsovård och barnsjukvård liksom inom rehabiliteringen LÄGRE delaktighet vid besök på akutmottagningar, vårdcentraler och inom habiliteringen SMÅ skillnader mellan kvinnor och män, men STORA mellan äldre och yngre Juni 2014 BjH SLUTSATS Mer begriplig och tillräcklig INFORMATION under patientens besök leder till högre patientupplevd delaktighet Även BEMÖTANDET har stor betydelse för upplevd delaktighet

4 4 Juni 2014 BjH - Vilka patienter omfattas av sjudagarsgränsen - Nybesök eller återbesök - Ett samtal ska räcka - Patientvald väntan Riktlinjer för hantering av tillgänglighet i Östergötland Samtliga landsting och regioner står bakom riktlinjerna

5 5 Juni 2014 BjH Nytt medicinskt problem – även lägre prioriterat Oväntad eller kraftig förändring/försämring av tidigare känt hälsoproblem Utebliven effekt efter nyligen genomförd behandling Besök inom sju dagar

6 6 Juni 2014 BjH Registrering av ny- eller återbesök

7 Mätpunkter / Ett samtal ska räcka 7 Patienten tar kontakt VC-bedömning att NB behövs Bokning av nybesök VC-bedömning att NB behövs Brist på besökstider Nybesök genomförs Sju kalenderdagar Besked till patient att återkomma -Boka tid hos annan läkare/yrkesgrp -Erbjud besök senare än sju dagar även vid oklarhet om vem som möter patienten -Väntetiden räknas från den dag patienten ringer första gången

8 Patientvald väntan 8 Juni 2014 BjH

9 9 Registreras när patienten uttryckligen tackar nej till erbjudet besök inom sju dagar PvV-registrerade patienter exkluderas från resultatet om väntetiden överstiger sju dagar (sju dagar eller kortare ingår) Patientvald väntan (PvV)

10 Patientvald väntan, del 1 10 Juni 2014 BjH

11 Patientvald väntan, del 2 11 Juni 2014 BjH

12 12 Q1 2014 I vilken utsträckning registreras PvV?

13 13 Juni 2014 BjH Q1 2012 I vilken utsträckning registreras PvV?

14 14 Juni 2014 BjH MoV bör inte registreras på vårdcentraler Upprätta BU och boka tid i tidboken först när patientens problem inte längre hindrar besök, det vill säga hör av sig igen Medicinskt orsakad väntan (MoV)

15 15 Juni 2014 BjH Hur säkra att patienten inte måste ringa igen vid brist på besökstider (undvik kallelse)? Förekommer att patienten erbjuds och accepterar besök om åtta dagar eller mer - samtidigt som PvV registreras? Varför har vissa vårdcentraler i Östergötland hög och andra låg andel registrerad PvV – missförstådda anvisningar eller andra skäl?Diskussion


Ladda ner ppt "Delaktighet inom hälso- och sjukvården 1 Juni 2014 BjH."

Liknande presentationer


Google-annonser