Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målbeskrivning Allmänmedicin Allmänmedicin är en medicinsk specialitet som har sin tyngdpunkt i mötet med patienten. Specialiteten innefattar kompetensen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målbeskrivning Allmänmedicin Allmänmedicin är en medicinsk specialitet som har sin tyngdpunkt i mötet med patienten. Specialiteten innefattar kompetensen."— Presentationens avskrift:

1 Målbeskrivning Allmänmedicin Allmänmedicin är en medicinsk specialitet som har sin tyngdpunkt i mötet med patienten. Specialiteten innefattar kompetensen att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, också de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också under lång tid kunna följa en individs olika hälsoproblem och i bedömningen av dessa kunna väga in personens hela livssituation. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också under lång tid kunna följa en individs olika hälsoproblem och i bedömningen av dessa kunna väga in personens hela livssituation.

2  KONTINUITET  TYDLIGT, AVGRÄNSAT UPPDRAG  TILLGÄNGLIGHET

3 Socialstyrelserapport 1999:19 ” Allmänmedicinens bidrag till effektiv resursanvändning i hälso- och sjukvården”

4 Vinster med kontiniuitet. Från Barbara Starfield (bygger på litteraturgenomgång från flera länder) Kont till person/läkare Kont mottagning Kont till person/läkare Kont mottagning Bättre förståelse för problem ++ Säkrare diagnos ++ Bättre med att hålla tider ++++ Bättre följsamhet till givna råd ++ Färre sjukhusinläggningar +++ Lägre kostnader +++ Fungerande prevention (viss) ++++ Ökad tillfredställelse ++

5 Kostnader sjukvården  33% lägre sjukvårdskostnader för de personer som vänder sig till primärvårdsläkare jfr med de som vänder sig direkt till organ specialist Franks o Friscella 1998  Sjukdomsepisoder som började hos egen primärvårdsläkare var i genomsnitt 53 % billigare än de som började hos en annan läkare  Start på akutmottagningen var 4 gånger så dyrt. Forrest och Starfield 1998

6  KONTINUITET  TYDLIGT, AVGRÄNSAT UPPDRAG  TILLGÄNGLIGHET

7  In hospitals, diseases stay and patients come and go; in general practice, patients stay and diseases come and go. Iona Heath Iona Heath

8 Läkarbristöverskottet  I Sverige 1 läkare på 324 inv  I Norrbotten 1 läkare på 431 inv  I Sverige 1 specialist i allmänmedicin på 1837 inv*  I Norrbotten 1 specialist i allmänmedicin/2450 inv  * tyvärr är inte alla verksamma som distriktsläkare

9 Norrbotten  I Norrbotten finns enligt våra beräkningar 151 distriktsläkare i primärvården men bara 102 om man räknar om det till heltid  Våren 2008 saknade 104730 Norrbottningar en egen distriktsläkare  Om alla Norrbottningar skulle få ha sin egen distriktsläkare så skulle det krävas ca 168 heltidsarbetande doktorer

10 Egenvård - sjukvård 1000 inv- 500 friska- 350 egenvård - 150allmänmed. - 13 sjukhus - 2 region

11 7 Norska teser för allmänmedicin  VÄRNA LÄKARPATIENTRELATIONEN  GÖR DET VIKTIGASTE  GE MEST TILL DE SOM HAR STÖRST BEHOV  ANVÄND ORD SOM FRÄMJAR HÄLSA  SATSA PÅ FORTBILDNING, FORSKNING OCH UTVECKLING AV ÄMNET ALLMÄNMEDICIN  BESKRIV ERFARENHETER FRÅN PRAKTIKEN  TA MAKTEN!!!!

12


Ladda ner ppt "Målbeskrivning Allmänmedicin Allmänmedicin är en medicinsk specialitet som har sin tyngdpunkt i mötet med patienten. Specialiteten innefattar kompetensen."

Liknande presentationer


Google-annonser