Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT för personlig vård av kroniskt sjuka Anna Gund Doktorand, medicinsk teknik Chalmers Tekniska Högskola Inst. för Signaler och System.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT för personlig vård av kroniskt sjuka Anna Gund Doktorand, medicinsk teknik Chalmers Tekniska Högskola Inst. för Signaler och System."— Presentationens avskrift:

1 IT för personlig vård av kroniskt sjuka Anna Gund Doktorand, medicinsk teknik Chalmers Tekniska Högskola Inst. för Signaler och System

2 Om projektet Care@Distance • Finansierat av VINNOVA and Ortivus AB • Startade som en designstudie 2001 • Doktorandprojekt 2005 - 2011 • Teknologie licentiat, 2008 • Adj. Prof. Bengt Arne Sjöqvist, Prof. Kaj Lindecrantz

3 Utmaningar •Å•Åldrande befolkning •K•Kroniska sjukdomar •S•Säkerhet och integritet •L•Lagar och direktiv •Ö•Ökande krav från allmänheten •A•Acceptans •K•Kostnader •“•“Information overflow”, arbetsbelastning

4 Projektmål Att undersöka hur ett eHealth system ska designas och introduceras för att: • Förbättra treatment compliance och öka tryggheten hos patienter genom regelbunden insamling av hälsorelaterad data i hemmet. • Förbättra disease management, och stödja vårdgivare i beslutprocessen. • Möjliggöra för skräddarsydd individualiserad vård.

5 Projektmål Vi vill också: • Introducera och testa en lösning för early deterioration warning (varna för tidiga tecken på försämrad hälsa) och samtidigt undvika information overflow. • Studera hur eHealth-lösningar bör implementeras för att nå acceptans i den svenska vården.

6 ResultatetBättre vård! Regelbunden datainsamling Bättre beslutstöd Tidiga varningar Förbättrad “treatment compliance” Individualiserad vård Tryggare patienter Mer korrekt och säkrare behandling Färre akuta och onödiga hälsoförsämringar Friskare patienter och bättre vårdutfall Effektiv och korrekt behandling av individen     

7 Projektmål • Utgå från vårdnyttan! • Personen i centrum! • Inte ersätta personlig kontakt! • Generiskt Internet-baserat prototypsystem

8 Databas Internet Vårdgivare Patient Anhöriga Patient

9 Internetbaserade lösningar • Tillgänglighet • Mobilitet • Dynamiskt • Ekonomiskt • Hög internetanvänding i Sverige

10 Tillämpningar • Går att tillämpa på många olika tillstånd • Fokus på två patientgrupper - Hjärtsvikt (SU/Östra, SÄS) - Neonatal vård i hemmet (SU/Östra, Mölndal) • Även vårdpersonalen är användare! • Olika användartyperOlika gränssnitt • Olika gränssnitt MEN samma system och tankesätt i grunden

11 Databas Internet Vårdgivare Patient Anhöriga Patient

12 Hos patienten • Patienten använder sin egen dator i hemmet • Gör mätningar och/eller svarar på subjektiva frågor • Subjektiv information kan vara minst lika viktig som objektiv information! • Patienten kan se sina egna svar

13 Hjärtsvikt • Äldre användare • Ofta liten teknikvana • Steg-för-steg • Användarvänligt gränssnitt • Fungerar på dator och mobiltelefon

14 Neonatal • Yngre användare • Ofta stor teknikvana • Föräldrarna svarar på formulär om sitt barns hälsa och aktiviteter • Sköterskorna mäter och väger barnet

15 Databas Internet Vårdgivare Patient Anhöriga Patient

16 Webbportal • Via webbläsare • Undersöka patientdata • Administration – Patientdata – Utrustning – Formulär – etc.

17 Nu och sen • Studier, start hösten 2010 – Hjärtsviksmottagningar – Neonatal sjukvård i hemmet • “Enkelt” beslutstöd för att reducera information overflow

18 Tack! www.care-at-distance.com anna.gund@chalmers.se


Ladda ner ppt "IT för personlig vård av kroniskt sjuka Anna Gund Doktorand, medicinsk teknik Chalmers Tekniska Högskola Inst. för Signaler och System."

Liknande presentationer


Google-annonser