Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT för personlig vård av kroniskt sjuka

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT för personlig vård av kroniskt sjuka"— Presentationens avskrift:

1 IT för personlig vård av kroniskt sjuka
Anna Gund Doktorand, medicinsk teknik Chalmers Tekniska Högskola Inst. för Signaler och System

2 Om projektet Care@Distance
Finansierat av VINNOVA and Ortivus AB Startade som en designstudie 2001 Doktorandprojekt Teknologie licentiat, 2008 Adj. Prof. Bengt Arne Sjöqvist, Prof. Kaj Lindecrantz

3 Utmaningar Åldrande befolkning Kroniska sjukdomar
Säkerhet och integritet Lagar och direktiv Ökande krav från allmänheten Acceptans Kostnader “Information overflow”, arbetsbelastning

4 Projektmål Att undersöka hur ett eHealth system ska designas och introduceras för att: Förbättra treatment compliance och öka tryggheten hos patienter genom regelbunden insamling av hälsorelaterad data i hemmet. Förbättra disease management, och stödja vårdgivare i beslutprocessen. Möjliggöra för skräddarsydd individualiserad vård.

5 Projektmål Vi vill också:
Introducera och testa en lösning för early deterioration warning (varna för tidiga tecken på försämrad hälsa) och samtidigt undvika information overflow. Studera hur eHealth-lösningar bör implementeras för att nå acceptans i den svenska vården.

6 Regelbunden datainsamling Bättre beslutstöd Tidiga varningar Förbättrad “treatment compliance” Individualiserad vård Tryggare patienter Mer korrekt och säkrare behandling Färre akuta och onödiga hälsoförsämringar Friskare patienter och bättre vårdutfall Effektiv och korrekt behandling av individen Resultatet Bättre vård!

7 Projektmål Utgå från vårdnyttan! Personen i centrum!
Inte ersätta personlig kontakt! Generiskt Internet-baserat prototypsystem

8 Anhöriga Patient Internet Patient Vårdgivare Databas

9 Internetbaserade lösningar
Tillgänglighet Mobilitet Dynamiskt Ekonomiskt Hög internetanvänding i Sverige 65-74 years of age, 30 % use internet weekly, 46 % have internet at home 55-64 years of age, 54 % use internet weekly, 76 % have internet at home

10 Tillämpningar Går att tillämpa på många olika tillstånd
Fokus på två patientgrupper Hjärtsvikt (SU/Östra, SÄS) Neonatal vård i hemmet (SU/Östra, Mölndal) Även vårdpersonalen är användare! Olika användartyper Olika gränssnitt Olika gränssnitt MEN samma system och tankesätt i grunden

11 Anhöriga Patient Internet Patient Vårdgivare Databas

12 Hos patienten Patienten använder sin egen dator i hemmet
Gör mätningar och/eller svarar på subjektiva frågor Subjektiv information kan vara minst lika viktig som objektiv information! Patienten kan se sina egna svar

13 Hjärtsvikt Äldre användare Ofta liten teknikvana Steg-för-steg
Användarvänligt gränssnitt Fungerar på dator och mobiltelefon

14 Neonatal Yngre användare Ofta stor teknikvana
Föräldrarna svarar på formulär om sitt barns hälsa och aktiviteter Sköterskorna mäter och väger barnet

15 Anhöriga Patient Internet Patient Vårdgivare Databas

16 Webbportal Via webbläsare Undersöka patientdata Administration
Utrustning Formulär etc.

17 Nu och sen Studier, start hösten 2010 Hjärtsviksmottagningar
Neonatal sjukvård i hemmet “Enkelt” beslutstöd för att reducera information overflow

18 Tack!


Ladda ner ppt "IT för personlig vård av kroniskt sjuka"

Liknande presentationer


Google-annonser