Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-hemtjänst Hemtjänst på nytt sätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-hemtjänst Hemtjänst på nytt sätt"— Presentationens avskrift:

1 E-hemtjänst Hemtjänst på nytt sätt
Mats Rundkvist Västerås stad

2 E-hemtjänst – vad är det?

3 Västerås stad 140 000 invånare 7 000 över 80 (11 000 år 2029)
Äldreomsorgsbudget 1 Mrd kr Beställar/utförar modell LOV - Kundval i hemtjänst, 50% externa leverantörer

4 Några begrepp E-hälsa Välfärdsteknologi IKT-stöd E-hemtjänst

5 Tre roller för staden i Västerås
Använda välfärdsteknologi Möjliggöra för medborgarna att ta eget ansvar Samverka med innovatörer kring utvecklingen

6 Behovsstyrt IKT-stöd Individcentrerat Partnerskap Verksamhetsnära
Implementering Teknikneutralt

7 Att låta äldre möta teknik
Första mötet Fodervärdar Test i skarpt läge

8 Fyra funktioner Fast eller portabel bildtelefoni Text- och bild-
meddelanden Fast eller portabel bildtelefoni Kameratillsyn Mobil fjärrstyrd bildtelefoni

9

10 Vem kan få e-hemtjänst? Eget önskemål Hemtjänst eller boendestöd
Ordinärt boende Där e-hemtjänst blir ett lika bra eller bättre stöd än hembesök

11 Stödfunktion för välfärdsteknologi
Utbildning & handledning Introduktion & Support Utbildning & support Kunskapsresurs Bistånds- handläggare Hemtjänst Stödfunktion för Välfärdsteknologi Stödfunktion för Välfärdsteknologi

12 Etik – Juridik – Säkerhet

13 Vem ska vi fråga? Vill jag ha stöd och omvårdnad av en robot?
Är jag beroende av stöd och omvårdnad? Vad säger de som är beroende av stöd och omvårdnad?

14 MARIA Rune berättar om sina fördelar Har stärkt hans självständighet och intigritet Edit - Trygghet Etik

15 Juridik KL LSS SoL PDL LEK PuL / SoL-PuL Likabehandlings-principen
Biståndsbeslut Verkställighet Dokumentation Samtycke PuL / SoL-PuL Behandling Personuppgift Informations-säkerhet LSS PDL LEK

16 Server IKT Trådlös router INTERNET LEVERANTÖREN Inställningar
BRUKARE IKT Inställningar Trådlös router INTERNET Server PERSONAL IKT-progam i personalens dator IKT-program i den anhöriges dator ANHÖRIG

17 Säkerhetsrapporter En intern En publik Granskar våra lösningar
Sekretessbelagd En publik Beskrivande bakgrundstext Kravkatalog Frågeunderlag beställare – leverantör Kommer snart att publiceras

18 Undvik dikena FÖR LÅGA KRAV ↓ Integritetsintrång Olagligt
Ge dåligt rykte FÖR HÖGA KRAV Inte kunna använda Aldrig lära oss Ingen praxis skapas

19 Välfärdsbredband Kravet att individen själv ska hålla med internet har varit en tröskel Bredband ≠ Internet Använd kabeln in i hemmet för bredbandsbaserade välfärdstjänster Enklare, säkrare, driftsäkrare

20 Ekonomi Kostnader Kostnadsminskningar Teknik Personal Utbildning
Minskade transporter Minskade behov Effektivare insatser

21 300 eHemtjänstanvändare

22 300 eHemtjänstanvändare Kostnad 5,3 Mkr

23 300 eHemtjänstanvändare +5,2 Mkr Kostnadsminskning Kostnad Lågt räknat
Kostnad 5,3 Mkr Kostnadsminskning Lågt räknat 10,5 Mkr

24 300 eHemtjänstanvändare +19,7 Mkr Kostnadsminskning Kostnad Sannolikt
Kostnad 5,3 Mkr Kostnadsminskning Sannolikt 25 Mkr

25 Hur har vi räknat?

26

27

28 Budget tkr 2013 2014 År X (300 användare) Ordinarie kostnader 2 000
3 800 5 300 Införandekostnader 3 300 Totala kostnader Kostnadsminskning 1 060 – 2 500 6 500 – Nettoeffekt Kostnad Besparing 2 700 – 5 200 –

29 Utvärdering ALAIKT ACTION-utvärdering Projektutvärdering
Att leva och arbeta med IKT Mälardalens högskola ACTION-utvärdering Projektutvärdering

30 70 % av brukare med IKT-stöd är nöjda med stödet
Effektmål Resultat 80 % av brukarna med beviljat IKT-stöd upplever vinster i form av ökad trygghet, delaktighet, självständighet, tillgänglighet, och/eller valfrihet. 91 % 70 % av brukare med IKT-stöd är nöjda med stödet 75 % av inblandad personal upplever att IKT-stödet kompletterar omsorgen på ett bra sätt. 83 % 75 % av de brukare som har kontakt med anhöriga via IKT upplever att IKT förbättrat kontakten 80 %

31 Vinster för den enskilde
Integritet Trygghet Frihet Rättvisa Delaktighet

32 Personalförsörjningen

33 Ekonomin 6 Mkr 20 Mkr 20 0 20 Kostnader Personal IKT stöd
Kostnader Personal IKT stöd Hemtjänstpersonal introduktion Teknik användare Teknik hemtjänst Besparing Minskade resor Effektivare insatser Minskade behov

34 Varför e-hemtjänst? Tre tungt vägande skäl till e-hemtjänst

35 Facebook: Viktig Vasteras
För mer information På bloggen finns mer information, inbjudan och anmälan till vår inspirationsdag om e-hemtjänst den 24/4. FB gilla och följ Västerås stads arbete med välfärdsteknologi för vård och omsorg Facebook: Viktig Vasteras

36 Tack för mig Mats Rundkvist Projektledare Välfärdsteknologi
Västerås stad


Ladda ner ppt "E-hemtjänst Hemtjänst på nytt sätt"

Liknande presentationer


Google-annonser