Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-hemtjänst Hemtjänst på nytt sätt Mats Rundkvist Västerås stad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-hemtjänst Hemtjänst på nytt sätt Mats Rundkvist Västerås stad."— Presentationens avskrift:

1 E-hemtjänst Hemtjänst på nytt sätt Mats Rundkvist Västerås stad

2 E-hemtjänst – vad är det?

3 Västerås stad • 140 000 invånare • 7 000 över 80 (11 000 år 2029) • Äldreomsorgsbudget 1 Mrd kr • Beställar/utförar modell • LOV - Kundval i hemtjänst, 50% externa leverantörer

4 E-hälsa Några begrepp IKT-stöd Välfärdsteknologi E-hemtjänst

5 Tre roller för staden i Västerås • Använda välfärdsteknologi • Möjliggöra för medborgarna att ta eget ansvar • Samverka med innovatörer kring utvecklingen

6 Individcentrerat Verksamhetsnära Teknikneutralt Partnerskap Implementering Behovsstyrt IKT-stöd

7 Att låta äldre möta teknik • Första mötet • Fodervärdar • Test i skarpt läge

8 Fyra funktioner Fast eller portabel bildtelefoni Mobil fjärrstyrd bildtelefoni Text- och bild- meddelanden Kameratillsyn

9

10 Vem kan få e-hemtjänst? • Eget önskemål • Hemtjänst eller boendestöd • Ordinärt boende • Där e-hemtjänst blir ett lika bra eller bättre stöd än hembesök

11 Stödfunktion för Välfärdsteknologi Bistånds- handläggare Hemtjänst Stödfunktion för välfärdsteknologi Stödfunktion för Välfärdsteknologi

12 Etik – Juridik – Säkerhet

13 Vem ska vi fråga? • Vill jag ha stöd och omvårdnad av en robot? • Är jag beroende av stöd och omvårdnad? • Vad säger de som är beroende av stöd och omvårdnad?

14

15 KL •Likabehandlings- principen SoL •Biståndsbeslut •Verkställighet •Dokumentation •Samtycke PuL / SoL- PuL •Behandling •Personuppgift •Informations- säkerhet Juridik LEK PDL LSS

16 IKT IKT- program i den anhöriges dator IKT-progam i personalens dator LEVERANTÖREN PERSONAL ANHÖRIG BRUKARE INTERNET Trådlös router Inställningar Server

17 Säkerhetsrapporter • En intern – Granskar våra lösningar – Sekretessbelagd • En publik – Beskrivande bakgrundstext – Kravkatalog – Frågeunderlag beställare – leverantör – Kommer snart att publiceras

18 Undvik dikena FÖR LÅGA KRAV ↓ Integritetsintrång Olagligt Ge dåligt rykte FÖR HÖGA KRAV ↓ Inte kunna använda Aldrig lära oss Ingen praxis skapas

19 Välfärdsbredband • Kravet att individen själv ska hålla med internet har varit en tröskel • Bredband ≠ Internet • Använd kabeln in i hemmet för bredbandsbaserade välfärdstjänster • Enklare, säkrare, driftsäkrare

20 Ekonomi • Kostnader – Teknik – Personal – Utbildning • Kostnadsminskningar – Minskade transporter – Minskade behov – Effektivare insatser

21 300 eHemtjänstanvändare

22 Kostnad 5,3 Mkr

23 +5,2 Mkr 300 eHemtjänstanvändare Kostnad 5,3 Mkr Kostnadsminskning Lågt räknat 10,5 Mkr

24 +19,7 Mkr 300 eHemtjänstanvändare Kostnadsminskning Sannolikt 25 Mkr Kostnad 5,3 Mkr

25 Hur har vi räknat?

26

27

28 Budget tkr 20132014År X (300 användare) Ordinarie kostnader 2 0003 8005 300 Införandekostnader3 300 Totala kostnader5 3003 8005 300 Kostnadsminskning1 060 – 2 5006 500 – 15 50010 500 – 25 000 NettoeffektKostnad 2 800 - 4 240 Besparing 2 700 – 11 700 Besparing 5 200 – 19 700

29 Utvärdering • ALAIKT – Att leva och arbeta med IKT – Mälardalens högskola • ACTION-utvärdering • Projektutvärdering

30 EffektmålResultat 80 % av brukarna med beviljat IKT-stöd upplever vinster i form av ökad trygghet, delaktighet, självständighet, tillgänglighet, och/eller valfrihet. 91 % 70 % av brukare med IKT-stöd är nöjda med stödet91 % 75 % av inblandad personal upplever att IKT-stödet kompletterar omsorgen på ett bra sätt. 83 % 75 % av de brukare som har kontakt med anhöriga via IKT upplever att IKT förbättrat kontakten 80 %

31 Vinster för den enskilde • Integritet • Trygghet • Frihet • Rättvisa • Delaktighet

32 Personalförsörjningen

33 Besparing • Minskade resor • Effektivare insatser • Minskade behov 20 Mkr Kostnader • Personal IKT stöd • Hemtjänstpersonal introduktion • Teknik användare • Teknik hemtjänst 6 Mkr Ekonomin

34 Varför e-hemtjänst?

35 För mer information

36 Tack för mig • Mats Rundkvist • Projektledare • Välfärdsteknologi • Västerås stad • 021-39 01 85 • mats.rundkvist@vasteras.s e


Ladda ner ppt "E-hemtjänst Hemtjänst på nytt sätt Mats Rundkvist Västerås stad."

Liknande presentationer


Google-annonser