Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅRD & OMSORG. Befolkning 65 + ~ 87 % har ingen insats från kommunen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅRD & OMSORG. Befolkning 65 + ~ 87 % har ingen insats från kommunen."— Presentationens avskrift:

1 VÅRD & OMSORG

2 Befolkning 65 + ~ 87 % har ingen insats från kommunen

3

4 Äldrenämndens uppföljning Syftet med uppföljningsarbete är att: –Att följa upp upphandlade verksamheter för att säkerställa att utförare utför vad som utlovats i ingångna avtal. –Följa upp beviljade insatser för att säkerställa att den enskilde får de insatser beviljats samt att insatserna är av god kvalitet. Elva personer arbetar med avtalsuppföljning (AAU och AIS). AIS arbetar med individuppföljning. Kontoret genomför ca 100 uppföljningar per år på uppdrag av ÄLN och NHO.

5 Olika former för uppföljning Planerade avtalsuppföljningar på plats – intervjuer och dokumentstudier sammanfattas i en rapport. Om brister iakttas krävs handlingsplan in. Presenteras alltid för nämnd. Bemanning nattetid i demensboenden, legitimerad personal, dokumentation, verksamhet och organisation, dokumentation, kompetens och kompetensutveckling, avvikelsehantering och fakturering. Oanmälda avtalsuppföljningar på plats – baseras t ex på signaler i planerade uppföljningar eller på händelser/info som når kontoret från annat håll, t ex nämnd eller medborgare. Tertialrapport Brukarenkät Statistik, nyckeltal, t ex från Phoniro

6 Uppföljningsområden Bemanning – t ex nattetid i demensboenden Samverkan med ideell sektor Tillgång till legitimerad personal Genomförandeplaner och dokumentation (SoL och HSL) Verksamhet och organisation Kompetens och kompetensutveckling, Klagomåls- och avvikelsehantering Fakturering – t ex antal timmar i hemvård

7 Resultat vid brister Dialog kring utförarens lärandeprocess Varning Ersättningsreducering Uteslutning

8 Målbild för systematisk uppföljning

9 Blankett vid individuppföljning Sidan 1 Grundinformation, uppgifter om genomförandeplan och mål som ska vara ifylld före uppföljningstillfället. Sida 2 och 3 Frågor om kundens upplevelse av sitt behov av hjälp, genomförandet av hjälpen och kvaliteten på hjälpen relaterat till de kvalitetsindikatorer som har tagits fram av avdelningen och kontorets värdegrund.

10 Kvalitetsindikatorer kopplade till frågorna: ”En kvalitetsindikator visar på kvaliteten i en social tjänst och är avsedd att användas i arbetet med att förbättra verksamheten inom socialtjänsten… användas för att mäta och följa upp kvaliteten i syfte att tydliggöra kvaliteten för olika intressenter.” (Socialstyrelsen. 2007. Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer, sid. 9) Delaktighet Bemötande Tillgänglighet Rättsäkerhet Nöjdhet Trygghet Kontinuitet

11 Resultat från individuppföljningarna

12

13

14 Dokumentationsgranskning Utförs av Hälso- och sjukvårdscontroller och handläggare Granskarna använder sig av mallar (för SSK, Sjukgymnast/arbetsterapeut och biståndshandläggare) Ungefär 20 % av utförarens dokumentation granskas Granskningen sammanfattas i en rapport Rapporten är en del i den totala bedömningen av avtalsuppfyllelse


Ladda ner ppt "VÅRD & OMSORG. Befolkning 65 + ~ 87 % har ingen insats från kommunen."

Liknande presentationer


Google-annonser