Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(2) Avvikelse från std. kostnad (5) Andel inv 65+ med insats (4) Andel 80+ i befolkningen (1) Kronor/ invånare (65+) (3) Kronor/ brukare (6) Ytterfall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(2) Avvikelse från std. kostnad (5) Andel inv 65+ med insats (4) Andel 80+ i befolkningen (1) Kronor/ invånare (65+) (3) Kronor/ brukare (6) Ytterfall."— Presentationens avskrift:

1 (2) Avvikelse från std. kostnad (5) Andel inv 65+ med insats (4) Andel 80+ i befolkningen (1) Kronor/ invånare (65+) (3) Kronor/ brukare (6) Ytterfall Kostnad per brukare Omfattning Äldreomsorg SoL Övergripande indikatorer Hög kostnad/kostnadsdrivande faktor. 25 % av kommuner Medel kostnad/kostnadsdrivande faktor. 50 % av kommuner Låg kostnad/kostnadsdrivande faktor. 25 % av kommuner Kostnad- eller kvalitetsindikator Förklarande indikator 1 För fullständigt indikatornamn och källhänvisning se sid 34. Utförlig förklaring av symboler på sid 33.sid 34sid 33

2 (5) Andel invånare med insats * (7) Timmar/ brukare/månad * (2) Kronor/tim (14) Andel Invånare med insats * (11) Kronor/ dygn (17) Väntetid, antal dagar (15) Andel belagda dygn (9)Hälsotillstånd andel gott * (16)Hälsotillståndan del gott * (1) Kronor/ Invånare * (4) Ytterfall (ordinärt boende) (19) Dygn i korttidsboende/inv * (10) Kronor/ invånare * (12) Kronor/ brukare (13) Ytterfall (3) Kronor/ brukare* (18) Omsättning, antal brukare per plats (6) Andel brukartid (8) Personal- kontinuitet, personal/2v Hemtjänst och särskilt boende Genomsnitts- kostnad ProduktivitetOmfattning Hemtjänst Genomsnitts- kostnad ProduktivitetOmfattning Särskilt boende * = 65 år och äldre 2 För fullständigt indikatornamn och källhänvisning se sid 35-36. Förklaring av symboler på sid 33.sid 35-36sid 33

3 (1) Helheten (5) Hänsyn till åsikter/önskemål (4) Möjlighet påverka tid (6) Tillräckligt med tid (2) Alltid bra bemötande (3) Mycket trygg Kvalitet inom hemtjänst – Öppna jämförelser För fullständigt indikatornamn och källhänvisning se sid 37-41. Förklaring av symboler på sid 33.sid 37-41sid 33 3 (7) Möjlighet framföra klagomål (8) Aldrig kränkt av personalen (9)Hälsotillstånd andel gott (10) Oro och ängslan, svåra besvär Brukarundersökning Samtliga indikatorer avser personer 65 år och äldre Hemtjänst

4 (11) Helheten(17) Maten (19) Komma ut(20) Aktiviteter (15) Hänsyn till åsikter/önskemål (14) Möjlighet påverka tid (16) Tillräckligt med tid (18) Måltidsmiljö (21) Gemensamhets- utrymmen (22) Utomhusmiljö (12) Alltid bra bemötande (13) Mycket trygg Kvalitet inom särskilt boende – Öppna jämförelser För fullständigt indikatornamn och källhänvisning se sid 37-48. Förklaring av symboler på sid 33.sid 37-48sid 33 4 (23) Aldrig kränkt av personalen Brukarundersökning (26) Åtgärder mot fall (27) Åtgärder mot undernäring (28) Åtgärder mot trycksår (29) Åtgärder mot nedsatt munhälsa Fall, undernäring, trycksår och munhälsa (24)Hälsotillståndan del gott (25) Oro och ängslan, svåra besvär (31) Brytpunktsamtal (30) Smärtskattning (32) Eftersamtal med närstående (33) Smärtlindring Palliativ vård och omsorg Samtliga indikatorer avser personer 65 år och äldre Särskilt boende

5 Kvalitet äldreomsorg total – Öppna jämförelser För fullständigt indikatornamn och källhänvisning se sid 37-48. Förklaring av symboler på sid 33.sid 37-48sid 33 5 Övriga indikatorer (hemtjänst och säbo) (42) Hemsida (43) Fallskador i befolkning 80+ Stroke (hemtjänst och säbo)Läkemedel (hemtjänst och säbo) (41) Väntetid, antal dagar (34)Tillgodosedda rehabiliteringsb- ehov (35)Funktionsför måga efter stroke (36) Tre eller fler psykofarmaka (37) 10 eller fler läkemedel (38) Läkemedel som bör undvikas (39) Antipsykotiska läkemedel (40) Personal- kontinuitet, personal/2v Samtliga indikatorer avser personer 65 år och äldre förutom indikatorerna som berör läkemedel och fallskador som avser 75 respektive 80 år och äldre Hemtjänst och särskilt boende


Ladda ner ppt "(2) Avvikelse från std. kostnad (5) Andel inv 65+ med insats (4) Andel 80+ i befolkningen (1) Kronor/ invånare (65+) (3) Kronor/ brukare (6) Ytterfall."

Liknande presentationer


Google-annonser