Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 1 Baserat på rapportversion 20070924.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 1 Baserat på rapportversion 20070924."— Presentationens avskrift:

1 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 1 Baserat på rapportversion 20070924

2 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 2 Nils Holgersson år 2007 Förutsättningar

3 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 3 Nils Holgersson – år 2006 & 2007 Sammanfattning av resultaten

4 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 4 Nils Holgersson – år 2007 Sammanfattning av resultaten

5 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 5 Nils Holgersson – år 2007 Sammanfattning av resultaten

6 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 6 Utvecklingen av undersökta nyttigheter och KPI Åren 1996-2007

7 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 7 Utvecklingen av Kort och Lång ränta Åren 1995-2007 (Källa: SCB)

8 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 8 Avfall 2006 & 2007 Kommuner med högst och lägst totalkostnad

9 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 9 Avfall 2007 Avfallstrend (Källa: Svensk Avfallshantering 2007; Avfall Sverige)

10 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 10 VA 2006 & 2007 Kommuner med högst och lägst totalkostnad

11 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 11 Elhandelspriser 2007 Tillsvidarepriser och avtalspriser (1år) för 11 elhandelsföretag vid halvårsskiftet år 2007 för typfastigheten

12 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 12 Elhandelspriser 2007 Medelvärde av tillsvidarepriser och avtalspriser (1år) för 10 stora elhandels- företag vid halvårsskiftet åren 2005, 2006 och 2007 för typfastigheten

13 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 13 Elhandelspriser 2007 Avtalsformer för slutkunder 2001-2007, Källa: SCB

14 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 14 Elnätavgifter 2006 & 2007 Nätavgifter företagsvis (10 lägsta, medel, 10 högsta)

15 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 15 El Total 2006 & 2007 Totala elkostnaden kommunvis (10 lägsta, medel, 10 högsta)

16 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 16 El Total 2006 & 2007 Utvecklingen av totala elkostnaden fördelat per kostnadselement mellan åren 2006-07

17 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 17 El 2007 Procentuell fördelning mellan priskomponenterna för en lägenhet i typhuset

18 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 18 El Totalt 2007 Fördelning av den totala elkostnaden mellan de femton lägenheterna och fastighetsabonnemanget för medelvärdet i undersökningen

19 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 19 El 2007 Medelpriser för månader på NordPools spotmarknad redovisade för 1996 - 2007 t. o. m. juni månad därefter terminspriser (Källa: Nordpool)

20 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 20 Elnätavgifter 2004-2007 Nätavgifter i de tio största kommunerna

21 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 21 El Total mellan 2002 & 2007 Ökning av det totala elpriset för typhusets lägenheter mellan åren 2002-07

22 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 22 Fjärrvärme 2006 & 2007 Kommuner med högst och lägst fjärrvärmekostnad

23 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 23 Fjärrvärme 2006 & 2007 Företag med högst och lägst fjärrvärmepriser

24 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 24 Fjärrvärme 2007 Fjärrvärmeföretag med över 30 % höjning under perioden 2002-2007

25 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 25 Fjärrvärme 2007 Fjärrvärmeprisets utveckling för olika ägarsfärer 2000-2007

26 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 26 Fjärrvärme 2007 Fjärrvärmeprisets utveckling för olika ägarsfärer redovisat som absolut och relativ prisförändring med år 2000 som bas

27 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 27 Pellets/Värmepump 2006 Uppvärmning m Pellets/Värmepump år 2006 (Källa: Energimyndigheten)

28 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 28 Pellets/Värmepump 2007 Uppvärmning m Pellets/Värmepump år 2007 (Källa: Energimarknadsinspektionen)

29 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 29 Total – år 2007 Kommuner med högst och lägst totalkostnad

30 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 30 Totalt 2007 Medelvärden av totalkostnad som funktion av kommunstorlek samt jämfört med totalkostnad 2006 (endast fjärrvärmda kommuner)

31 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 31 Totalt 2007 Totalkostnad för kommuner med ett innevånarantal över 35.000

32 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 32 Totalt 2007 Totalkostnad för kommuner med ett innevånare mellan 15.000 - 35.000

33 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 33 Totalt 2007 Totalkostnad för kommuner med ett innevånarantal under 15.000

34 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 34 Nils Holgersson 2007 Kommuner i urval

35 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 35 Nils Holgersson 2007 Totalkostnad för Kommuner i urval

36 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 36 Nils Holgersson 2007 Kostnad för Avfall [kr/kvm inkl moms] - Kommuner i urval

37 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 37 Nils Holgersson 2007 Kostnad för VA [kr/kvm inkl moms] - Kommuner i urval

38 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 38 Nils Holgersson 2007 Kostnad för El (nät+handel) [kr/kvm inkl moms] - Kommuner i urval

39 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 39 Nils Holgersson 2007 Kostnad för Fjärrvärme/Alt uppv [kr/kvm inkl moms] - Kommuner i urval

40 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 40 Nils Holgersson 2007 Kostnad för El (nät+handel) [öre/kWh inkl moms] - Kommuner i urval

41 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 41 Nils Holgersson 2007 Kostnad för Fjärrvärme [öre/kWh inkl moms] - Kommuner i urval

42 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 42 Nils Holgersson 1996-2007 Totalkostnad [kr/kvm inkl moms] - Kommuner i urval

43 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 43 Nils Holgersson 1996-2007 Kostnad för Avfall [kr/kvm inkl moms] - Kommuner i urval

44 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 44 Nils Holgersson 1996-2007 Kostnad för VA [kr/kvm inkl moms] - Kommuner i urval

45 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 45 Nils Holgersson 1996-2007 Kostnad för El (nät+handel) [kr/kvm inkl moms] - Kommuner i urval

46 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 46 Nils Holgersson 1996-2007 Kostnad för Fjärrvärme [kr/kvm inkl moms] - Kommuner i urval

47 Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 47 Nils Holgersson 1996-2007 Total Index - Kommuner i urval


Ladda ner ppt "Avgiftsstudie Nils Holgersson år 2007 Bild 1 Baserat på rapportversion 20070924."

Liknande presentationer


Google-annonser