Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om stöd till anhöriga. 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om stöd till anhöriga. 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för."— Presentationens avskrift:

1 Om stöd till anhöriga

2 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående... som är långvarigt sjuk, äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder

3 “Det behövs ett nytt perspektiv i det stöd som ges till anhöriga som vårdar & stödjer närstående”... Samarbeta med anhöriga... Anhöriga ska delta i biståndsbedömningen... Lyssna på anhöriga i biståndsbedömningen …Informera anhöriga om stödmöjligheter …Hålla kontakt med & lyssna på anhöriga …Sjukvården & socialtjänsten måste samverka Källa: Reg. prop. 2008/0982, sid. 21-22 och 25 - 26

4 Närståendestöd vid demens* Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda •Utbildning •Psykosocialt stöd •Avlösning •Kombinationsprogram •Anpassat stöd till anhöriga till yngre demenssjuka *Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer vid vård och omsorg vid demenssjukdom, 2009. Preliminär version

5 Företrädarskap för personer med demens med flera •Ombud vi fullmakt (Förvaltningslagen 1986:223) •God man •Förvaltare •Företrädarskap vid personliga ställningstaganden •Stödperson Socialstyrelsens handbok om handläggning och dokumentation (sid 208-209, 213-216)

6 Den röda tråden i anhörigstödet…..eller kanske hellre den starka livlinan Nationella riktlinjerna: Anhörigstödet behöver vara •Uthålligt över tid •Flexibelt •Situationsanpassat •Individualiserat •Utformat i dialog med de anhöriga

7 Där det brukar brista •Anhöriga erbjuds inte stöd i samband med utredning/dagnos •Anhöriggrupp erbjuds inte av hälso- och sjukvården •Information om hjälpmedel kommer för sent eller inte alls •Rutiner saknas för överlämnande mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten •Samverkan brister mellan socialtjänstens anhörigstöd och biståndshandläggarna •Anhörigstödet inom särskilt boende är inte genomtänkt

8 Livlina nr 1 Stöd i samband med utredning och diagnos •Information om sjukdomen •Krisstöd •Information om kognitiva hjälpmedel •Återkommande bedömning av funktionsförmåga •Anhöriggrupp •Bemötandefrågor •Kontakt med kommunens anhörigstöd •Nyckelord: Krisstöd, kunskap, samverkan

9 Livlina nr 2 När behovet av praktiskt stöd ännu är litet •Demenssjuksköterska/demensteam •Kommunens anhörigstöd •Information om socialtjänstens stöd – etablera kontakt med biståndshandläggare/LSS-handläggare •Personligt stöd •Anhöriggrupp •Ledsagare och dagverksamhet i tid! •Nyckelord: förtroende

10 Livlina nr 3 När demenssjukdomen blivit svårare •Praktisk hjälp i hemmet •Avlösning •Korttidsboende •Beteendestörningar •Hur orkar den anhörige? •Nyckelord: Ligga steget före

11 Livlina nr 4 När den närstående måste flytta Att hjälpa den anhörige att se när det är dags Anhörigas svåraste beslut! Krisstöd Nyckelord: Trygghet

12 Livlina nr 5 •Anhörigstöd i särskilt boende •Att ta emot nya anhöriga •Att underlätta för den anhöriga att finna sig till rätta •Att vara anhörig i ett demensboende •Anhöriggrupp i särskilt boende •Sista tiden •Nyckelord:Bemötande, partnerskap

13 Två goda exempel i Stockholms län •Anhöriggrupper på Minnesmottagningen i Bromma •Lundagårdsgrupperna och Villa Drömkåken, Södertälje

14 Så här vill jag ha det: Anhörigas 10- i topp •Jag erbjuds möjlighet att få kunskap om den demensjukdom som min närstående drabbats av i samband med diagnos •Jag får kunskaper om hjälpmedel i tid och får tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast •Jag får en fast kontaktperson från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten •Jag erbjuds tidigt möjlighet att träffa andra anhöriga som är i samma situation •Socialtjänstens insatser erbjuds tidigt och är av god kvalitet •Handläggaren lyssnar på mig och visar respekt också för mina behov •Jag känner förtroende för att handläggaren kommer att hjälpa och stödja mig och min närstående och informera om vilka rättigheter vi har och föreslå olika insatser •Jag erbjuds enskilda stödsamtal • Personalen i de olika verksamheterna ser också mig och mina behov och ser mig som en partner i stödet till min närstående

15


Ladda ner ppt "Om stöd till anhöriga. 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för."

Liknande presentationer


Google-annonser