Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2017-04-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2017-04-03."— Presentationens avskrift:

1

2 Samverkan SPES har en regelbunden samverkan och kontakt med en rad nationella organisationer och myndigheter Nationella Hjälplinjen Telefonsjälavården i Sverige Attityduppdraget (H)järnkoll Nationella Styrgruppen för Suicidprevention Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga Socialstyrelsen SKL FHI NASP (KI)

3 Paraplyorganisationer där Riksförbundet SPES är medlem i
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

4 Syfte och mål med verksamheten
Att ge stöd åt människor som förlorat en närstående i suicid Att minska tabuering och skam kring frågor som handlar om psykisk ohälsa, och dess yttersta konsekvens – suicidiet. Att påverka/samverka med kommuner och landsting att uppfylla den antagna folkhälsopropositionen om nollvision för suicid. Att i samverkan med folkhälsokommittéerna och deras riktlinjer stödja det lokala och regionala folkhälsoarbetet. Samverkan med ideella organisationer som arbetar med psykisk hälsa. Medlemsstöd och brukar/anhörigmedverkan.

5 Stöd till efterlevande
Samtalsgrupper för drabbade leds av speciellt kompetenta medlemmar i våra kretsar Telefonjour för drabbade varje kväll kl. 19 – 22 Utbildning, handledning och mentorstöd till våra telefonjourmedlemmar som genomför detta helt ideellt från sina hemtelefoner. SPES kontaktpersoner behöver kontinuerlig utbildning och handledning för att bemöta efterlevande och ge stöd i en svår situation, Ungdomsverksamheten är särskilt prioriterad inom SPES då vi kontaktas av många yngre människor som drabbats av att någon närstående tagit sitt liv eller själva har tankar om att ta sitt liv.

6 Utbildningar inom SuicidPrevention
”Låt himlen vänta”: riktar sig till yrkesgrupper som arbetar med ungdomar, ”Psykisk livräddning”: vänder sig till allmänheten och profession som arbetar med vuxna, ”När himlen är nära”: riktar sig till anhöriga till äldre och yrkesgrupper som arbetar med äldre. Medverkan vid kurser, konferenser och seminarier både på lokal, regional och nationell nivå.

7

8 Sverige behöver en ideell riksorganisation som med ett folkhälsoperspektiv arbetar stödjande, preventivt, informativt och parallellt med hälso- och sjukvårdens insatser. Gunilla Wahlén Förbundsordförande Brantingsgatan 40, Stockholm


Ladda ner ppt "2017-04-03."

Liknande presentationer


Google-annonser