Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsa på samhällsnivå Hur vill du jobba med kapitel 7.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsa på samhällsnivå Hur vill du jobba med kapitel 7."— Presentationens avskrift:

1 Hälsa på samhällsnivå Hur vill du jobba med kapitel 7.
Några har valt att jobba med boken och göra prov v 13. Andra vill göra fördjupningar inom olika områden som finns på sid Skriv in i din blogg hur du vill göra!

2 Vilka organisationer känner du till?
Nationell nivå: Statens folkhälsoinstitiut ( Detta är en ny organisation som ansvarar nationellt för att driva och samordna hälsofrågor.

3 Vad menas med folkhälsa?
Svensk folkhälsa menas med befolkningens hälsoläge och de största folkhälsoproblemen är: Alltför tidig död, Mänskligt lidande, Oförmåga att fungera i vardagen , Nedsatt arbetsförmåga, Ökad belastning

4 Organisationen har 11 folkhälsomål
Organisationen har 11 folkhälsomål. Fördjupa dig i några som du känner dig engagerad i! : Hälsa i arbetslivet Delaktighet och inflytande Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor Sunda och säkra miljöer och produkter Häslofrämjande hälso och sjukvård Gott skydd mot smittspridning Trygg och säker sexualitet Fysisk aktivitet Matvanor och säkra livsmedel Minska bruk och beroende av tobak och alkohol och narkotika samt doping och spel

5 Presentera hur det ser ut i vår kommun!
Här är några exempel: *En kommunal kampanj som genomförs på gymnasieskolorna för att uppmärksamma problemet med ätstörningar bland ungdomar. * Ett upplysningsprojekt som genomförs av landstinget och som handlar om hur det är att leva med ålderdiabetes. * Ett landsomfattande hälsoprojekt där man ger kurser i friskvård och för äldre. Projektet div gemensamt av Röda Korset och kommunernas social och äldreförvaltningar.

6 Jämför hur det fungerar inom olika nivåer.
Ansvaret ligger hos regering och riksdag. På regional nivå är det kommuner och landsting som ansvarar för hälsofrågorna.

7 På måndag kommer vi jobba praktiskt! Vilken grupp vill du vara med i?
Gruppindelningar för praktiska aktiviteter: Massage/spa grupp. Aktiviteter i Vikingahalllen. Promenad/fika Gröna lund

8 Planering av måndagar kl 13.30-14.30
V 11 samarbetsövningar V 12 Massage/spa grupp. V 13 Aktiviteter i Vikingahalllen. Box aerobic V 14 Aktiviteter i Vikingahallen. Inlines V 15 Aktiviteter i Vikingahallen V 16 Lov V 17 Lov V 18 Promenad V 19 Nat prov SV1B Alla 1:or läsprov V 20 Nat prov ENG 6 del B V 21 Gröna lund V 22 Reservtid V 23 Fika V 24 Utvärdering

9 Kunskapskrav som ska bedömas!
12 Genomgångar och grupparbeten Eleven diskuterar översiktligtegna och andras attityder, värderingar och handlingar.         Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. 13 och redovisningar I diskussionen kring egna och andras attityder, värderingar och handlingar framför elevenenkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussionen kring egna och andras attityder, värderingar och handlingar framför elevenvälgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussionen kring egna och andras attityder, värderingar och handlingar framför elevenvälgrundade och nyanseradeargument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. 14 Genomgångar och redovisningar Eleven interagerar, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven interagerar, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.


Ladda ner ppt "Hälsa på samhällsnivå Hur vill du jobba med kapitel 7."

Liknande presentationer


Google-annonser