Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enheten för socialmedicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Folkhälsa – en fråga om välfärd och demokrati Version utan bilder – av upphovsrättsskäl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enheten för socialmedicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Folkhälsa – en fråga om välfärd och demokrati Version utan bilder – av upphovsrättsskäl."— Presentationens avskrift:

1 Enheten för socialmedicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Folkhälsa – en fråga om välfärd och demokrati Version utan bilder – av upphovsrättsskäl Per Blanck

2 Kunskap Demokrati Fred Jämlikhet

3 Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt och socialt och ej enbart i frånvaro av sjukdom / WHO

4 …att ha ett överskott i förhållande till vardagens krav / Hjort

5 Läs mer… •Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv, som.pdf på: http://www.fhi.se/Publikatio ner/Alla- publikationer/Svenska- folkets-halsa-i-historiskt- perspektiv/ Eller Google: Svenska folkets hälsa

6 Sjukdomarnas utbredning i befolkningen - epidemiologi 1686- kyrkobokföring hus för hus, gård för gård, födda, döda, brudfolk

7 Provinsialläkarsystemet 1744 års instruktion – statsanställd läkare på landsbygden. Tidig form av kartläggning folkhälsa i rapporter till staten. ”då kunskapen om uppfödningens rätta utförande har blifvit mera allmänt kändt.” Provinsialläkarrapport Mark 1898 http://www2.ep.liu.se/databaser/medhist/ "fästa sin uppmärksamhet på allt som kan bidraga att bibehålla innevånarnas hälsa samt på allt, som för hälsan kan medföra skadliga följder” Ur instruktionen 1822

8 Barns uppväxt och utveckling  Förbud för barnarbete 1900 pojkar 13 år flickor 14 år

9 Barns uppväxt och utveckling Barnavårdslag 1924 Mödravårdcentraler 1937 Barnavårdcentraler 1938

10 Spädbarnsdödlighet per 1000 levande födda Afgahnistan Sverige Motsvarar vår nivå år 1800 År 2008 - 160 Sverige 2007- 2,3 flickor 2,7 pojkar

11 Bostadspolitik 1947 får kommunerna planeringsansvar Lägenheter utan bad och dusch 194572 % 197022 % 19853 %

12 Utveckling – eller cirkelgång? Förhållanden i befolkningen Välfärdspolitik Förebygga sjukdom Livsstilsfaktorer, som rökning Främja hälsa, KASAM – hälsosamma miljöer

13 Mål för folkhälsan Utångspunkt: Folkhälsans bestämningsfaktorer Vinst: Målen blir åtkomliga för politiska beslut och kan påverkas genom olika typer av samhällsinsatser.

14

15 Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen ’Riksdagsbeslut april 2003 11 målområden

16 Målområden istället för mål – mars 2008 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barns och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

17 Delaktighet och inflytande i samhället  Att utveckla elevdemokrati, jämställdhetsarbete, och arbetsmarknadspolitik, höja valdeltagandet, bättre information till medborgare

18 Ekonomisk och social trygghet  Framför allt stöd till barnfamiljer – barnbidrag, barnomsorg, fri sjukvård,  stödet till äldre, bostadspolitik, utbildningspolitik, socialtjänsten

19 Barns och ungas uppväxtvillkor  Mycket av en god hälsa grundläggs i barn och ungdomsåren. Allt från optimal tillväxt till sociala färdigheter.  Särskilt psykiska hälsan och levnadsvanor  Barnkonventionen - barnperspektiv

20 Miljöer och produkter •- Sund utomhusmiljö/luftkvalitet •- Sunda produkter •- Sund inomhus- och närmiljö – buller, trafik •- Säkra miljöer och produkter

21

22 Hälsa i arbetslivet  Arbetsmiljöfaktorer…  Inflytande i arbetslivet  Anställningstrygghet

23 SocialmedicinAvdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Ökad hälsa i arbetslivet ……

24 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård  Livsstilsråd hellre än medikamenter  FYSS  Rökavvänjning  Riskbruksprojekt

25 Skydd mot smittspridning •Livsmedelshygien •Hygien i vården

26 Sexualitet och reproduktiv hälsa  Samlevnads- undervisning 1955 obl.  HBT- kompetens

27 Klamydia - utveckling Källa:Smittskyddsinst 2010 17 253 Första halvåret 2010

28 Fysisk aktivitet  Fysisk aktivitet i skolan  Skatteavdrag för cykel?  Skatteavdrag för personalförmån

29 Matvanor och livsmedel •goda matvanor, energibalans, amningsfrekvens och säkra livsmedel.

30 Tobak och alkohol, narkotika dopning, spel

31 Minskad rökning….. 2009 Män 11 % Kvinnor 13 % FHI Nat folkhälsoenkäten

32 * ) Vid inskrivning – v 12

33 Alkohol  Alkoholpolitiskt paraply  Berusningsdrickande  Miljöer – ansvarsfull alkoholservering


Ladda ner ppt "Enheten för socialmedicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Folkhälsa – en fråga om välfärd och demokrati Version utan bilder – av upphovsrättsskäl."

Liknande presentationer


Google-annonser